De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 3 voor 16 april 2016. “Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 3 voor 16 april 2016. “Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende."— Transcript van de presentatie:

1 Les 3 voor 16 april 2016

2 “Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen.” (Mattheüs 5:1-2) Bijvoorbeeld: de zaligsprekingen omschrijven hoe ideale stadsbewoners zijn. Zachtmoedig en barmhartig, arm van geest en rein van hart, vredestichters, zij treuren en dorsten naar gerechtigheid, en soms worden zij vervolgd. Inwoners van het Koninkrijk worden ook in andere delen van de rede beschreven. Zij zijn niet bedroefd; zij oordelen niet, maar zoeken en roepen anderen; zij wandelen op het smalle pad; zij dragen vrucht en zij bouwen op de Rots. Tijdens de Bergrede legde Jezus uit hoe de inwoners van het Koninkrijk zouden moeten leven.

3

4 “Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” (Mattheüs 5:20) De rechtvaardigheid van de Farizeeën. Dood niet, pleeg een overspel, breek uw belofte niet (5:21-37). Oog om oog, tand om tand (5:38-42). Heb uw vriend lief en haat uw vijand (5:43-47). Laat uw offergaven en uw vasten aan anderen zien, zodat zij u kunnen prijzen (6:1-4, 16-18). Bidt in het openbaar zodat mensen zullen weten hoe heilig u bent (6:5-8). Dood niet, pleeg een overspel, breek uw belofte niet (5:21-37). Oog om oog, tand om tand (5:38-42). Heb uw vriend lief en haat uw vijand (5:43-47). Laat uw offergaven en uw vasten aan anderen zien, zodat zij u kunnen prijzen (6:1-4, 16-18). Bidt in het openbaar zodat mensen zullen weten hoe heilig u bent (6:5-8). De rechtvaardigheid van ware Christenen. Denk zelfs niet aan zondige zaken. Vecht niet tegen kwade mensen maar help hen in plaats van wraak te nemen. Heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervloeken. Geef uw offers ongezien en laat niet zien dat u vast. Bid afgezonderd tot uw vader; Hij zal u in het openbaar belonen. Denk zelfs niet aan zondige zaken. Vecht niet tegen kwade mensen maar help hen in plaats van wraak te nemen. Heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervloeken. Geef uw offers ongezien en laat niet zien dat u vast. Bid afgezonderd tot uw vader; Hij zal u in het openbaar belonen. De Farizeeën hielden de Wet om door mensen te worden geprezen. Ware Christenen leven volgens de Wet opdat God geprezen mag worden.

5 “Terwijl de Wet heilig is, konden de Joden geen rechtvaardigheid bewerkstelligen door hun eigen pogingen om de Wet te houden. De discipelen van Christus moeten recht- vaardigheid verkrijgen door een ander karakter dan dat van de Farizeeën, indien zij het Koninkrijk der Hemelen willen binnen- gaan. God bood hen Zijn Zoon aan, in de perfecte rechtvaardigheid van de wet. Als zij hun harten volledig zouden openen, om Christus te ontvangen, dan zou het ware leven van God, Zijn liefde, in hun wonen en hen veranderen naar Zijn evenbeeld. En aldus zouden zij door Gods vrije gave de gerechtigheid bezitten die de wet vereist. E.G.White (Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen [Thoughts from the Mount of Blessing], hfds.3 “ De Geestelijkheid van de Wet”, pg. 54)¬¬---Mattheüs 5:20.”

6 “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mattheüs 5:48) Hoe kunnen wij volmaakt zijn zoals God is? Wij kunnen het niet. Volgens de context (Mattheüs 5:43-47), zullen wij volmaakt zijn op ons niveau, zoals God volmaakt is op Zijn niveau indien wij van iedereen houden, zelfs onze vijanden. Wij moeten bedenken dat God niets van ons vraagt wat Hij niet kan bewerkstelligen in ons. Als die liefde van ons afhankelijk was, dan zouden wij nooit in staat zijn om onze vijanden lief te hebben. Het liefhebben van onze vijanden is niet gebruikelijk in deze wereld, maar wij zijn bewoners gemaakt van een ander Koninkrijk. Wij hebben een prachtige belofte ontvangen. Indien wij ons aan God overgeven, “Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen1:6). Het grootste werk dat God in ons kan doen is om ons op dezelfde manier te laten liefhebben zoals Hij ons liefheeft.”

7 “En menigte verzamelde zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. Hij sprak veel dingen tot hen door gelijkenissen.” (Mattheüs 13:2-3) Een man vindt een verborgen schat in een veld Hij verkoopt alles wat hij heeft Hij koopt het veld Verlossing is gratis, het kan niet worden gekocht (Jesaja 55:1; Markus 8:36-37). Jezus, heeft die verhalen gebruikt om uit te leggen dat degenen die verlossing willen, alles moeten wegdoen wat hen kan hinderen om het te accepteren. Een handelaar vindt een prachtige parel Hij verkoopt alles wat hij heeft Hij koopt de parel

8 “De menigte die zich om Hem heen verzamelde was zo groot dat Hij in een schip ging zitten, terwijl de menigte stond langs de oever stond. En Hij gebruikte gelijkenissen om hen veel dingen te zeggen.” (Mattheüs 13:2-3) Het net van het Evangelie vangt allerlei soorten van mensen; mannen en vrouwen die haar om verschillende redenen volgen. Alleen degenen die het eeuwig boven het aardse waarderen, en de Heilige Geest toelaten om hen te veranderen, zullen eeuwig leven genieten. Een net wordt in de zee geworpen Het vangt allerlei soorten vis De goede vissen worden in manden bijeen gezet De afgekeurde worden weggegooid

9 “Laat niets uw voortgang tot het eeuwige leven in de weg staan. Uw eeuwig belang staat op het spel. Er moet een grondig werk in u worden gedaan. U dient volledig bekeerd te zijn, daar u anders de hemel niet zult halen. Maar Jezus nodigt u uit om Hem tot uw kracht te maken, uw ondersteuning. In tijden van nood zal Hij een aanwezige hulp voor u zijn. Hij zal de schaduw van een grote rots in een bar land voor u zijn. Laat niet uw vrees overwinnen in deze wereld, maar laat de last van uw ziel zijn: Hoe zal ik die betere wereld veilig stellen? Wat moet ik doen om gered te zijn? In het redden van uw eigen ziel, redt u anderen. In het omhoog trekken van uzelf, trekt u anderen omhoog. In het verstevigen van uw greep op de waarheid en op de troon van God, rust u anderen toe om hun wankelend geloof te plaatsen op Zijn beloften en Zijn eeuwige troon. De positie waarin u moet komen is de zaligheid meer te waarderen dan aards gewin, om alles als verloren te beschouwen zodat u Christus mag winnen. De toewijding uwerzijds moet volledig zijn. God zal geen gereserveerdheid toestaan, geen gedeelde opoffering; u kunt geen afgod koesteren. Uw eigen ik en de wereld moeten sterven. Vernieuwt u toewijding tot God dagelijks. Eeuwig leven is levenslange volharding en onvermoeid trachten waard.” E.G. White (Testimonies for the Church [Getuigenissen voor de Kerk], deel. 2, Nr. 15, hfdst. 3, pg. 48) “Verkoop van het Geboorterecht ”


Download ppt "Les 3 voor 16 april 2016. “Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende."

Verwante presentaties


Ads door Google