De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM © Misjel Decleer Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM © Misjel Decleer Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM © Misjel Decleer Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen

2 GEMEENTEmaasmechelen Themadagen »Bij aanvang nieuwe legislatuur: violen (bestuur/administratie) op elkaar afstemmen, komen tot eenheid van beleid en bestuur. »De BBC en het daarmee gepaard gaande financieel evenwicht verplicht de gemeente en OCMW om een streng financieel beleid en het kerntakendebat te voeren. »Het informeren van het college/bestuur over de grote, structurele, strategische uitdagingen voor de komende legislatuur. »Uitleg over de werking en afdelingen gebeurt tussen afdelings- en diensthoofden met de desbetreffende schepen. 2 Situering en doel

3 GEMEENTEmaasmechelen 3 Themadag 1- Energiebeleid(verwarming, elektriciteit, water) 2- Beleidsondersteuning(tivoli) 3- Busvervoer(van en naar school + zwemmen) 4- Drie vestigingen = Eén campus 5- Gemeentelijke bijdrage 26 februari 2013

4 GEMEENTEmaasmechelen 1-Energiebeleid »2 verwarmingsketels op stookolie(Boorsem) »2 verwarmingsketels op aardgas (Uikhoven+Boorsem) »1 vestigingsplaats(Kotem ) is elektrisch verwarmd. Idem voor de containerklassen in Boorsem. »Zonnepanelen in Uikhoven en Kotem(Boorsem niet!) »Plaatsen van schuifdeuren in hoofdschool(Boorsem) om energie te besparen( de twee deuren aan de hoofdingangen waaiden voortdurend open) »Nieuw dak + isolatie in vestigingsplaats Kotem. 4 Korte Historiek wat betreft de 3 vestigingsplaatsen

5 GEMEENTEmaasmechelen Energiebeleid »Komen tot een energie- en milieuvriendelijk beleid d.m.v. een aantal weloverwogen investeringen. 5 Uitdaging (en)

6 GEMEENTEmaasmechelen Energiebeleid Plaatsing zonnepanelen hoofdschool Boorsem. Isolatie dak hoofdschool. Plaatsing afsluitkraan water voor toiletten sportzaal + hoofdgebouw(voorkomen van lekkende urinoirs tijdens het weekend en vakanties) Aankoop nieuwe verwarmingsketels stookolie of ombouwen tot aardgas en degelijk afstellen van de bestaande installaties.(thermostatische kranen, perfect werkende stookoliemeter) Goede investeringen = winst in de toekomst. 6 Uitdaging (en)

7 7 2- Beleidsondersteuning(tivoli) Korte Historiek 22/24 lestijden beleidsondersteuning kleuterond. 12/24 lestijden beleidsondersteuning lager ond. 22/24 bedoeld als ondersteunende lkr. in vestigingsplaats te Kotem(1lkr voor > 20 lln incl. alle bewakingen+eetzaal, onverantwoord bij gebeurlijke ongevallen) 12/24 Lager ond.: ICT-lessen binnen de schoolmuren. Om te voldoen a.d. eindtermen. Jaarlijkse kost: ong. € 50000 uit het werkingsbudget. 7

8 8 Beleidsondersteuning Uitdaging(en) Met een halvering van het aantal lestijden beleidsondersteuning (van 34/24 naar 17/24) toch komen tot een degelijke en pedagogisch verantwoorde schoolorganisatie. 8

9 9 Beleidsondersteuning Uitdaging(en) De grootte van de kleuterklasjes is een zeer belangrijk item naar aanleiding van de nota van de Minister van Onderwijs nl. streefdoel= max. 20 kleuters per klas Beleidsondersteuning ICT behouden(12/24) + 5/24 voor het lager onderwijs(gewoon lestijdenpakket) om het huiding onderwijsconcept(grootte v.d. klassen) in stand te houden. Ict is verplichte leerstof binnen de eindtermen en deze dienen nagestreefd en bereikt te worden. Beleidsondersteuning KO(17/24) afbouwen of afschaffen, maar kan in de toekomst terug nodig zijn. (Besparing tot € 30000) 9

10 10 3- Busvervoer(schoolbus+zwemmen) Korte historiek Aankoop nieuwe autobus(gemeente) voor het vervoer v.d. leerlingen van de gemeentelijke basisschool van en naar school en alle leerlingen van Maasmechelen van en naar het zwembad Prijs: van en naar school: €0,60 per rit(€1,20/dag) Prijs: van en naar het zwembad: €0,25 In begroting(gem.school) speciale post voorzien voor eventuele vervangbussen(722 12712: € 2000) Aantal leerlingen opgehaald buiten de drie dorpskernen( broer of zus zit al in onze school of grootouders wonen in de buurt van de school, verhuis …) :9 10

11 11 Busvervoer Uitdaging Door verhoging van de zwembustarieven(van € 0,25 naar € 0,50 per lln per rit) komen tot een aanvaardbaar kostenplaatje wat het busvervoer betreft. Een verdubbeling van de inkomsten zouden de kosten grotendeels moeten dekken. Geen ophaling meer van leerlingen buiten de drie dorpskernen? Gezamenlijke ophaalpunten(niet meer huis aan huis) 11

12 12 4- Drie vestigingen= Eén campus Korte historiek vestigingsplaats Boorsem. 1987: bouw nieuwe school + renovatie oude gebouw(nieuwe ramen…)+ speelplaats, eetzaal(turnzaal), mediatheek, sanitair… 1988: bouw secretariaat, directie + 3 klaslokalen + sporthal. 2005: plaatsing 1 ste containerklas 2011: plaatsing 2 nieuwe containerklassen. 2012: vervanging kleine door grotere container. Aankoop aangrenzende woning + grond(voor afbraak en eventuele uitbreiding van de school) (2007) Totaal : 12 klassen, 1 computerklas,1 mediatheek,1 taakklas, turnzaal, eetzaal, te kleine overdekte speelplaats. 12

13 13 Drie vestigingen= Eén campus Korte historiek vestiging Uikhoven. Nieuw dak, ramen(gedeeltelijk), overdekte speelplaats, aardgas, zonnepanelen… Plaats voor 7 klassen, eetzaal 13

14 14 Drie vestigingen= Eén campus Korte historiek vestigingsplaats Kotem. Op advies van inspectie(doorlichting): nieuw dak, nieuwe bedrading elektriciteit, verwarmingselementen+airco, nieuwe ramen. Aankoop achterliggende gronden voor de aanleg nieuwe speelplaat(start 2013) Plaats voor 2 kleuterklassen + kleine eetzaal + kleine bergingsruimte 14

15 15 Drie vestigingsplaatsen= Eén campus Uitdaging(en) Na verloop van tijd van deze drie vestigingen één hoofdvestiging maken in Boorsem rekening houdend met de leerlingenprognoses. Om dit te realiseren moet er een nieuwbouw komen(uitbreiding) op de reeds aangekochte grond met minimum 8 nieuwe klassen, het nodige sanitair, een grotere eetzaal, overdekte en gewone speelruimte…(opstarten Agion-dossier) en dit alles volgens de wettelijke voorschriften. 15

16 16 Leerlingenprognose 16

17 17 5- Gemeentelijke bijdrage Wat is de kostprijs per leerling en de extra toelage van de gemeente bovenop de werkingstoelage van de Hogere Overheid.(zie ook bijlage Word-doc) Kostprijs per leerling: € 1068/lln Bijdrage werkingskosten: € 820/lln Extra bijdrage gemeente: € 248/lln 17

18 18 Gemeentelijke bijdrage Werkingstoelage Vlaamse Overheid: De werkingstoelagen worden jaarlijks aangepast wel wetende dat het bedrag voor leerlingenkenmerken(vroegere gok-indicatoren) vanaf 2012 jaarlijks verhoogd met 0,1875% tot 15,5% vanaf 2019. 18

19 19 Gemeentelijke bijdrage Uitdaging: Snoeien in de begroting(is reeds gebeurd) zodat de extra bijdrage per leerling door de gemeente drastisch wordt verlaagd. (eventueel door de beleidsondersteuning nog te verlagen evenals de prestaties door derden en nog andere maatregelen te treffen: zie ook bijlage) 19

20 GEMEENTEmaasmechelen 20 DANK U WEL VOOR UW AANDACHT CONTACTGEGEVENS Ghislain Bormans Sint-Jorisstraat 11 3631 Maasmechelen T 089 769740 ghislainbormans@hotmail.com www.gemschoolmaasmechelen.be


Download ppt "WELKOM © Misjel Decleer Gemeentelijke Basisschool Maasmechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google