De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs

2 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Aanleiding  Staatssecretaris Zijlstra van OCW vraagt SER advies op 9 maart 2011.  Wil advies over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Commissie Veerman, ter voorbereiding van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs.  Advies is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van het kroonlid Peter Ester.

3 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Benutten van talent  Belang hoger onderwijs voor arbeidsmarkt centraal  Hoogopgeleide bevolking belangrijk voor onze concurrentiepositie en welvaart: → zoveel mogelijk potentieel talent naar hoger onderwijs  Maar: aanzienlijke studie-uitval en te weinig uitdaging voor talent  Door verkeerde studiekeuze en studiewisseling lang studeren: → jongeren betreden relatief laat de arbeidsmarkt  Nadelig voor jongeren zelf én voor de Nederlandse economie

4 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Basiskwaliteit omhoog en meer ruimte voor excellentie  Studenten moeten worden uitgedaagd maximale uit studieloopbaan te halen  Investeren in kwaliteit docenten, vooral in het hbo  Excellentieprogramma’s in hbo en wo voor toptalent: meer honoursprogramma’s

5 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Juiste student op de juiste plaats  Betere inhoudelijke voorlichting over opleidingen  Betere voorbereiding door studenten  Selectie en matching  Maar niet ten koste van toegankelijkheid  Speciale aandacht voor opleidingen die knelpunten arbeidsmarkt kunnen oplossen

6 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Meer differentiatie, minder versnippering  Veelzijdig en efficiënt onderwijsaanbod nodig, waaronder associate degree  Veelheid aan opleidingen (vooral in hbo) terugdringen: ̶ bemoeilijkt keuzeproces bij studenten ̶ maakt het werkgevers lastig de waarde ervan in te schatten.

7 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Samenwerken met bedrijfsleven  Zowel op landelijk als regionaal niveau  Zoek aansluiting bij de negen topsectoren (EL&I)  Campusontwikkeling voor regionale inbedding en profilering  Samenwerking belangrijk voor leven lang leren

8 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en valorisatie  Massa en focus nodig  In topsectoren, maar ook wetenschapsgebieden daar buiten  Valorisatie vraagt om goede samenwerking tussen jonge bedrijven en kennisinstellingen

9 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Financiering  Ambitie van Nederland om tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren vraagt om: ̶ effectieve en efficiënte inzet van middelen ̶ extra investeringen in het hoger onderwijs, zeker op middellange en lange termijn  Bekostiging minder richten op aantallen studenten, maar op kwaliteit en profilering.  Bekostigingssysteem moet eenvoudig en transparant zijn

10 07-09-2011| Alexander Rinnooy Kan | Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs Tijdpad 9 maart adviesaanvraag staatssecretaris Zijlstra aan SER 15 april SER-advies (snelste advies ooit) 1 juli Ministerraad stelt Strategische Agenda vast; SER-advies grotendeels overgenomen 7 september presentatie advies in Tweede Kamercommissie OCW 26 september bespreking Strategische Agenda in Tweede Kamercommissie OCW


Download ppt "00-00-2009 | pagina 1/x | Afdeling Communicatie Advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google