De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick-off Officier van Dienst RWS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick-off Officier van Dienst RWS"— Transcript van de presentatie:

1 Kick-off Officier van Dienst RWS

2 Agenda 14:30 – 14:35 Opening Frans Jorna
14:35 – 14:50 Profiel OvD-RWS Dick Ottevanger 14:50 – 15:00 Film inzet OvD-RWS 15:00 – 15:05 Inleiding leerwerktraject Marjan Lont 15:05 – 15:15 Samenwerking RWS – Politieacademie Luuk Tol 15:15 – 15:30 Presentatie leer-werktraject OvD-RWS Joost Albers 15:30 – 15:40 Pauze 15:40 – 15:50 Ervaring cursist Joop de Vries 15:50 – 16:05 Implementatie OvD-RWS Frans Jorna 16:05 – 16:20 Forum 16:20 – 16:25 Afsluiting Frans Jorna 16:25 – 17:30 Borrel

3 Kader IMS Pilot IvD Besluitvorming OvD Leer- Implementatie Werktraject

4 Profiel OVD-RWS Presentatie Dick Ottevanger

5 Profielschets OVD RWS Samen op weg ……

6 ‘De formele, wettelijk verankerde verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het afhandelen van incidenten op de rijkswegen zal nooit voldoende zijn om andere betrokkenen te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze organisatie’ (citaat uit ‘De rol van Rijkswaterstaat als wegbeheerder bij de afhandeling van incidenten op het hoofdwegennet’ , Crisisonderzoeksteam Universiteit Leiden; februarie 1998)

7 Inhoud Wat is een Officier van Dienst Rijkswaterstaat?
Waarom Officier van Dienst Rijkswaterstaat? Besluitvorming Positionering binnen Rijkswaterstaat Uitgangspunten (taakveld, inzet, aanrijtijd, binding)

8 Wat is een Officier van Dienst Rijkswaterstaat (OVD-RWS)?
De OVD-RWS is, bij opschaling, de vertegenwoordiger van RWS binnen CTPI/COPI (bronbestrijding) en daarmee de counterpartner van de OVD-politie-brandweer-GHOR De OVD-RWS is een coach voor de weginspecteurs in hun optreden en ontwikkeling op het vlak van IM De OVD-RWS is de relatiebeheerder voor de IM ketenpartners

9 Critische geluiden …. …. OVD is een veredelde calamiteitencoördinator Hoezo … de OVD een coach? … De WIs hebben toch een coachend leidinggevende? We zijn niet eens erkend als hulpverlener Waarom OVD … we hebben toch net onze Wis IM+ opgeleid?

10 Waarom Officier van Dienst - Rijkswaterstaat?(1)
RWS is meest publieksgerichte overheidsuitvoeringsorganisatie Evaluatie IM OVD RWS RWS is een lerende organisatie

11 Waarom Officier van Dienst - Rijkswaterstaat? (2)
Evaluatie IM Berenschot 2002: IM bekort duur van incidenten Verbeteringen mogelijk in het operationele proces . Verbetering samenwerking partners . Uitvoering van ieders takenpakket (o.a. uniform optreden)

12 Waarom Officier van Dienst - Rijkswaterstaat? (3)
RWS is meest publieksgerichte overheidsuitvoeringsorganisatie Gebruikerstevredenheidsonderzoek 2007: Laagste tevredenheid Verzorgingsplaatsen 51% Snelheid weg beschikbaar na ongeval 53% Schoon/opgeruimd zijn van wegen 58% Betrouwbaarheid reistijd 59%

13 Waarom Officier van Dienst - Rijkswaterstaat? (3)
RWS is een lerende organisatie Opleiding WI tot IM+ er Coaching op inhoud Plan Act Check Do Uitvoeren van IM-taak Evalueren

14 IVD-RWS OVD-RWS Projecthistorie Besluitvorming Aanvang Pilot-project
7 districten 10 IVD-ers Begeleidingstraject 3 Kerntaken Einde Pilot-project Ervaringen Voorstel invoering Presentatie DUO DT-RWS: Besluit landelijke invoering Installatie Landelijke projectwerkgroep Landelijke Kick-off IVD-RWS OVD-RWS Jan 2006 Juli 2006 14 Sept 2006 23 Maart 2007 29 Mei 2007 09 Nov 2007

15 Besluitvorming DT-RWS
Projecthistorie Besluitvorming DT-RWS Landelijke invoering van de OVD-RWS binnen de districten van Rijkswaterstaat. Positionering van de OVD-RWS in calamiteitenorganisatie Organisatorische inbedding van de OVD-RWS (als rol) binnen de afdeling Operationeel Beheer en Verkeer (OBV) en binnen de bestaande formatie en organisatie van de districten. Districtsgebonden implementatieaanpak. Regierol en eindverantwoordelijkheid bij het VCNL voor begeleiding van de landelijke implementatie, het opleidingstraject en het monitoren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering

16 Positionering in RWS-organisatie
Projecthistorie Positionering in RWS-organisatie OVD-RWS wordt gepositioneerd bij OBV (back office mdw. Op. Verkeersman.) De OVD-RWS is een rol (geen functie) leidinggevende informatie OVD-RWS weginspecteur Coaching IM+

17 Taakveld Kerntaak: Bij incidentopschaling vanuit Rijkswaterstaat ter plaatse verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van Rijkswaterstaat en de aansturing van de RWS-medewerkers en contractpartners Subtaken: IM Procesoptimalisatie binnen Rijkswaterstaat IM Procesoptimalisatie met ketenpartners

18 Inzet Informatieve opschaling: Info via verkeerscentrale (Hart op Weg)
Operationele opschaling: Incidenten waarbij ketenpartners opschalen naar GRIP 1 Incidenten met grote impact op doorstroming Incidenten waarbij sprake is van vrachtwagens met levende have/gevaarlijke stoffen Incidenten met zwaar gewonden / dodelijke slachtoffers Incidenten waarbij eigen mensen/contractpartners betrokken zijn Incidenten met grote schade Incidenten met vrachtwagen waarbij bergingskeuze Districtsoverschrijdende incidenten Incidenten die politiek gevoelig zijn Wanneer weginspecteur hiertoe verzoekt

19 Aantal OVD-RWS-ers (landelijk)
Aanrijtijd Dit worden er meer …. Reëel ca 80 –100 … heeft bekrachtiging nodig van LVM 40 minuten Aantal OVD-RWS-ers (landelijk) 40 ………. volgens DT-RWS besluit, inclusief districtoverstijgend werken

20 HEEL VEEL SUCCES MET IMPLEMENTATIE! DANK VOOR JULLIE AANDACHT.
Afsluiting HEEL VEEL SUCCES MET IMPLEMENTATIE! DANK VOOR JULLIE AANDACHT. Hoe je het ook wendt of keert …. Dit gaat tijd kosten en betekent uiteindelijk dus ook beweging in de districtorganisatie, anders … is OVD inderdaad veredelde calamiteitenorganisatie doen we onze WI’s tekort worden we nooit erkend als hulpverlener halen we niet het maximale uit onze IM- processen zullen we het publiek niet voor ons winnen

21 Film Inzet OVD-RWS Link invoegen

22 Samenwerking Politieacademie
Presentatie: Marjan Lont / Luuk Tol

23 Leerwerktraject OVD Presentatie: Joost Albers

24 Pauze Korte pauze van 10 minuten

25 Ervaring cursist Presentatie: Joop de Vries

26 INCIDENT MANAGEMENT OVD training Engeland Moreton 28-10 t/m 3-11-2007
Rijkswaterstaat INCIDENT MANAGEMENT OVD training Engeland Moreton 28-10 t/m presentatie op hoofdlijnen IM - algemeen personenautoregeling

27 Doel presentatie Sterke punten van de OVD opleiding
Ervaringen van de cursisten Foto’s Aanbevelingen

28 Sterke punten van de opleiding
Strakke organisatie Passie docenten, Sterk gemotiveerde cursisten en begeleiders Gezamenlijke opleiding van OVD voor de Politie, GGD, Brandweer en Rijkswaterstaat. Resultaat: gelijkheid in denken, afhandeling en procesmatige aanpak.

29 Ervaringen van de cursisten
Actieve manier van leren waarvan de resultaten direct toepasbaar zijn! Strakke organisatie, persoonlijk positieve wending gegeven met als resultaat procesmatige aansturing We, zijn geslaagd in de opleiding door intensievere procesmatige samenwerking met de politie en andere hulpdiensten. Je plaats te nemen en te kennen in het Copi overleg De beste cursus die ik ooit bij Rijkswaterstaat heb gevolgd.

30

31

32

33

34

35 Aanbevelingen Communicatie middelen aansluiting op C 2000 en een pager (p2000) Bereikbaarheid, responstijd OVD Periodieke afstemming, ervaringen uitwisselen OVD regionaal en nationaal Oefenen en kwaliteitsborging OVD Uniforme uitstraling OVD

36 Implementatie OVD Presentatie: Frans Jorna

37 Besluitvorming DT-RWS
Vertrekpunt : Besluitvorming DT-RWS Uitgangspunt : Lerende organisatie Landelijke invoering van de OVD-RWS binnen de districten Positionering van de OVD-RWS in calamiteitenorganisatie vanaf opschalingfase 1 (GRIP 1). Organisatorische inbedding van de OVD-RWS (als rol) binnen de afdeling Operationeel Beheer en Verkeer (OBV) Districtsgebonden implementatieaanpak. Regierol en eindverantwoordelijkheid voor het VCNL voor begeleiding van de landelijke implementatie, het opleidingstraject en het monitoren van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering Per district worden maximaal 2 OVD-ers aangesteld

38 Implementatie OVD-RWS
Opgave aantal OVD’ers door districtsleiding Uitgaand van besluitvorming DT-RWS Richttijd aanrijden is 40 Minuten Samenwerking tussen districten Uitzonderingen en aanpassingen voorgelegd aan LVM Districtsleiding selecteert OVD’ers Politieacademie houdt een adviesgesprek met de kandidaat OVD’ers, en brengt advies uit

39 Planning Kick-off Eind fase 1 pilot 1e uitvoering
praktijkbegeleiding & implementatie Groep 1 theorie praktijk Praktijkbegeleiding & implementatie Groep 2 selectie Groep 3 theorie praktijk Praktijkbegeleiding & implementatie Adviesgesprek Groep 4 Groep 5 Groep 6 23 maart ’07 09 Nov ’07 Jan ‘08 Mrt ‘08 Mei ‘08 Jan ‘09

40 Praktijkbegeleiding en implementatie
Organisatorische inbedding Opschalingcriteria Overlegstructuur Bindingsroosters Afstemming VC’s Calamiteitenplannen Tijdsbesteding OVD Rol inbedding Intervisie bijeenkomsten Opdrachten Coaching Cross training POP-plan praktijkbegeleiding & implementatie

41 Forum

42 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht !!


Download ppt "Kick-off Officier van Dienst RWS"

Verwante presentaties


Ads door Google