De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Referentiekader rekenen. Uit: /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Referentiekader rekenen. Uit: /"— Transcript van de presentatie:

1 Referentiekader rekenen

2 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

3 Commissie Meijerink ‘Over de drempels met taal en rekenen’ mei 2007 werd door staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (ook wel de commissie Meijerink) geïnstalleerd. opdracht om ministerie te adviseren over wat leerlingen op verschillende niveaus in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. nergens goed en officieel vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

4 Advies: Niveau’s Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

5 F is het fundamenteel niveau waaraan alle leerlingen moeten voldoen. Het gaat daarbij om functioneel gebruik van taal en rekenen, het dagelijks gebruik. 2F is het maatschappelijk niveau, het niveau dat nodig is om in de maatschappij te kunnen functioneren. 80 tot 90% van de mensen moet dit niveau bereiken. Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

6 Subdomeinen Getallen Verhoudingen Verbanden Meten en meetkunde

7 Concretisering A. Notatie, taal en betekenis Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties Wiskundetaal gebruiken B. Met elkaar in verband brengen Getallen en getalrelaties Structuur en samenhang Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

8 C. Gebruiken Memoriseren, automatiseren Hoofdrekenen (noteren van tussenresultaten toegestaan) Hoofdbewerkingen (+, -, ×, :) op papier uitvoeren met gehele getallen en decimale getallen Bewerking met breuken (+, -, ×, :) op papier uitvoeren (vanaf 2S) Berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen Rekenmachine op een verstandige manier inzetten Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

9 Daarbinnen soort ‘weten’ omschreven drie soorten: Paraat hebben: kennis van feiten en begrippen, reproduceren, routines, technieken. Functioneel gebruiken: probleemaanpak, toepassen, gebruiken, onderzoeksvaardigheden Weten waarom: begrijpen, principes, abstracties, rijke cognitieve schema’s, overzicht Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

10 Goed om te weten Referentiekader bevat geen nieuwe inhouden Referentiekader legt (nieuwe) accenten Referentiekader is geen curriculum en geen examenprogramma Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

11 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

12 Uit www.slo.nl

13 http://www.fi.uu.nl/rekenweb/

14 VMBO 2F verplicht voor alle leerlingen 2S mag als streefniveau (bijv bij GT) eindtoets rekenen 2F bij het examen 2014

15 MBO 2F voor mbo 1,2,3 3F voor mbo4 mbo4 examen rekenen 3F 2014 Ook examens voor mbo2-3 (2F) 2014 Pilot voor mbo1

16 Uit: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen /

17 Onderscheid 2F en 3F Complexiteit – Van de situatie meteen duidelijk wat je moet doen geen overbodige of missende informatie – Van het rekenen In een of beperkt aantal stappen Geen combinaties uit domein Eenvoudige getallen (bijv. Alleen veelvoorkomende breuken)

18 Bronnen en meer info: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/ http://www.fi.uu.nl/rekenweb/

19 19


Download ppt "Referentiekader rekenen. Uit: /"

Verwante presentaties


Ads door Google