De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wmo is meer dan zorg? Commissie Samenleving, maandag 17 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wmo is meer dan zorg? Commissie Samenleving, maandag 17 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 De Wmo is meer dan zorg? Commissie Samenleving, maandag 17 maart 2008

2  De gemeente is verplicht iedere vier jaar een beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op te stellen.  De gemeente moet verantwoording afleggen aan de burger.  Wat is de visie van de gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning?

3  Kern Wmo = meedoen.  Niet leunen, maar steunen: eerst zelf oplossing zoeken, dan in de omgeving, daarna bij de gemeente.  Investeren in algemene, preventieve voorzieningen, zodat beroep op individuele voorzieningen verlaagd wordt.

4  Want welzijn, sport, kunst & cultuur, recreatie & toerisme en stads- en dorpsraden leveren positieve bijdrage aan een prettig en gezond leven.  Preventie staat centraal: beter voorkomen dan genezen.

5  Vooraf informatie inwinnen bij diverse belangenorganisaties: Informele gesprekken met sleutelpersonen uit het werkveld (o.a. Emergis, Stichting Welzijn en Maatschappelijk Werk). Discussiebijeenkomst met Adviesraden Senioren, Gehandicaptenbeleid en Sociale Zaken op 15 januari 2008.

6  Doelstelling: Gemeente heeft voorwaarde scheppende rol m.b.t. leefbaarheid kernen. Sociale samenhang: mensen betrokken maken bij samenleving (civil society).  Beleidsmaatregel: (sociale) veiligheid stimuleren door goede verlichting.  Maatschappelijk effect: inwoners voelen zich veilig en vinden gemeente ‘leefbaar’.

7  Doelstelling: voorkomen dat jongeren ontsporen.  Beleidsmaatregel: bestrijden van hangjongeren problematiek.  Maatschappelijk effect: een sluitend aanbod van preventieve activiteiten en diensten voor jeugdigen en hun ouders.

8  Doelstelling: informatie en advies is makkelijk begrijpbaar en voor iedereen toegankelijk.  Beleidsmaatregel: opstellen van een voorzieningengids WWB.  Maatschappelijk effect: iedereen is bekend met het WIZ-loket voor alle vragen.

9  Doelstelling: mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen, zodat zij hun werkzaamheden kunnen blijven doen.  Beleidsmaatregel: opzetten van een ‘vacaturebank’ voor vrijwilligers.  Maatschappelijk effect: grotere aanwas van (jongere) vrijwilligers.

10  Doelstelling: alle mensen, met of zonder beperking, kunnen meedoen aan de maatschappij.  Beleidsmaatregel: toegankelijk maken van alle bussen en bushaltes voor mindervaliden.  Maatschappelijk effect: mensen mogelijkheden geven elkaar te ontmoeten, zodat er minder eenzaamheid voorkomt.

11  Doelstelling: investeren in algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.  Beleidsmaatregel: cursussen aanbieden om financiële problemen bij mensen te voorkomen.  Maatschappelijk effect: door goede algemene voorzieningen te realiseren, daalt het gebruik van individuele voorzieningen.

12  Doelstelling: individuele voorziening verstrekken aan mensen met een beperking.  Beleidsmaatregel: in stand houden van huisbezoeken bij aanvraag Wmo-voorziening.  Maatschappelijk effect: door het verlenen van individuele voorzieningen kan iedereen blijven meedoen aan de maatschappij.

13  Doelstelling: aansluiten bij beleidsvisie centrumgemeente Vlissingen = Zeeuws Kompas.  Beleidsmaatregel: specifieke aandacht voor alcohol- en drugspreventie bij jongeren.  Maatschappelijk effect: door preventieve activiteiten voorkomen dat mensen maatschappelijke zorg nodig hebben en afglijden in de samenleving.

14  Burgerparticipatie is de ultieme manier van meedoen aan de maatschappij.  De voorbereidingen voor de oprichting van een Wmo-raad zijn nog aan de gang.

15  Gemeentebrede informatiebijeenkomst in De Keure te Sluis op maandagavond 31 maart 2008.  Inspraakprocedure volgens Abw duurt tot 2 april 2008.  Definitieve versie bespreken in Commissie Samenleving van 13 mei 2008.  Vaststelling beleidsplan Wmo in Raad van 22 mei 2008.

16 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "De Wmo is meer dan zorg? Commissie Samenleving, maandag 17 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google