De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2 10.6 t/m 10.11 opgave 23.14 opgave 10.11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2 10.6 t/m 10.11 opgave 23.14 opgave 10.11."— Transcript van de presentatie:

1 College 2 10.6 t/m 10.11 opgave 23.14 opgave 10.11

2 Hoofdstuk 10 Eigen vermogen deel 2 10.6.Soorten aandelen 10.7 Dividend betaling 10.8 Emissie van aandelen 10.9 Emissieprijs 10.10 Verandering in Aandelenvermogen 10.11 Reserves

3 3 soorten aandelen Aandelen aan toonder (NV) Aandelen op naam (BV) Preferente aandelen: voorkeur bij winst en liquidatie Cumulatief preferente aandelen: ook achterstallig dividend Prioriteitsaandelen: extra zeggenschap

4 4 Winstverdeling Eenmanszaak, VOF, CV, Maatschap Eenmanszaak: -> winst naar de eigenaar winst = inkomsten Eigenaar moet hierover inkomstenbelasting betalen V.O.F/ CV: -> winst naar de (stille) vennoten winst = inkomsten vennoten moeten afzonderlijk inkomstenbelasting betalen Maatschap: zie eenmanszaak/ VOF

5 5 Winstverdeling Stichting, Vereniging Stichting: maakt in principe geen winst Vereniging: maakt in principe geen winst

6 6 Winstverdeling Naamloze vennootschap en BV N.V./ B.V.: winst verdelen over: - commissarissen/bestuurders ( Tantièmes) - vennootschapsbelasting - aandeelhouders (dividend) - reserve (winstinhouding) ! Dividend altijd als een % van geplaatste aandelenvermogen ! Over dividend wordt altijd 15% dividendbelasting als voorheffing ingehouden

7 7 Winstverdeling Winstsaldo€ 1.100.000 Tantième€ 100.000 Venn.schapsbelast. 25% € 250.000 Winst na belasting (voor tantièmes)€ 850.000 Er wordt 20% bruto-dividend uitgekeerd. Geplaatst aandelen vermogen is € 200.000 Tantième€ 100.000 Dividend (85% van 20% van € 200.000) € 34.000 Div. belasting(15% van 20% van € 200.000) € 6.000 € 40.000 Toevoegen winstreserve € 710.000

8 8 Journaalposten Winstverdeling Beschikbaar stellen vennootschapsbelasting: 991 vennootschapsbelasting250.000 aan 161 te betalen VPB250.000 Beschikbaar stellen winst om te verdelen: 999 overboekingsrekening850.000 aan 048winst na belasting boekjaar850.000 Beschikbaar stellen dividend en tantièmes: 048 Winst na belasting850.000 aan 163 te betalen dividend 34.000 164 te betalen dividend belasting 6.000 044 Winstreserve710.000 160 te betalen tantièmes100.000

9 9 Beschikbaar stellen interimdividend: 162 Interimdividend2.000 aan 163 te betalen dividend1.700 164 te betalen dividend belasting 300 163te betalen dividend3.000 aan 110 bank3.000 164 te betalen dividend belasting4.800 aan110 Bank4.800

10 10 Verdelen winst met Stockdividend: 048 Winst na belasting aan 042 Uit te reiken aandelen 164 Te betalen dividend belasting 044 Winstreserve 042 Uit te reiken aandelen aan041 aandelen in portefeuille

11 opgave 23.14

12 Emissie van aandelen

13 Plaatsen van aandelen (emissie) Stap 1: Prospectus informatie over: onderneming product –emissievoorwaarden –productomschrijving –risico's –kosten

14 Stap 2: Plaatsen van aandelen: Onderhands Onderhands: direct bij een financier vaak participatiemaatschappijen of durfkapitalisten Durfkapitaal (venture capital): financiering van ondernemingen met hoge risico's,meestal startende ondernemingen door venture capitalists of banken.

15 Stap 2: Plaatsen van aandelen: Openbaar Openbaar 1.Vrije inschrijving: voor iedereen 2.Voorkeursemissie of Claimemissie: = voor houders van (oude)aandelen van dit bedrijf Als bewijs van oud-aandeelhouderschap krijg je een dividendbewijs (claim)

16 Emissiekosten: bemiddeling en uitgeven via bank, prospectus Guichet-emissie: aandelenuitgifte via bank (alle kosten en risico's bij de uitgevende onderneming) Overgenomen emissie: bank neemt alles over.

17 Waarde claim: (Nieuwe Koers aandeel - Emissiekoers) aantal benodigde claims Intrinsieke waarde claim: Verwachte beurswaarde €147,50 Emissiekoers € 140. Per 3 aandelen heb je 1 claims nodig Waarde is dus € 7,50/3 = € 2,50

18 Voorbeeld Er zijn 600.000 aandelen in omloop. Er worden 200.000 nieuwe aandelen uitgegeven. Emissiekoers: € 140 Huidige koers: € 150 Aantal benodigde claims per nieuw aandeel: 600.000/200.000 = 3 Beurswaarde voor emissie: 600.000 x € 150 = € 90 mln Beurswaarde na emissie: 90 mln + 200.000 x € 140 = € 118 mln Verwachte Beurswaarde na emissie: € 118 mln /800.000 = €147,50.

19 Kapitalisatie Kapitalisatie: Reserves / Geplaatst Aandelenvermogen Heineken (2007): Aandelenkapitaal 784 Reserves 692 Ingehouden winsten 3.928 Kapitalisatiegraad: 692+3.928/ 784 = 5,89 Onderkapitalisatie: reserves > geplaatst aandelenvermogen Overkapitalisatie: meer vermogen aangetrokken dan rendabel te maken (bijv. veel liquide middelen)

20 Aanpassen Aandelen vermogen en reserves: Door: afstempeling aandelen (nominale waarde lager maken) Uitgeven bonusaandelen (tlv agio) (meestal belast) Inkoop eigen aandelen (beperkt toegestaan) Kapitaalverwatering (Dilution): lagere prijs per aandeel door nieuwe aandelen (meestal ook lagere winst)

21 Heineken 2008, 2007 en 2006 Eigen vermogen:20082007 2006 Aandelenkapitaal 784 784 784 Reserves (74) 692 666 Ingehouden winsten 3.7613.928 3.559 Minderheidsbelangen 281 542(307 corr) 511 Totaal eigen vermogen4.7525.946 (5711 cor) 5.520

22 Afstempeling voorbeeld Afstempeling Balans Vaste activa1000Aandelenvermogen30001 Vlottende activa2000Vreemd vermogen2000 Verliessaldo2000 5000 Balans Vaste activa1000Aandelenvermogen30000,1300 Vlottende activa2000Vreemd vermogen2000 VerliessaldoReserves700 3000

23 Kapitalisatie onderzoek (Duffhues) Nominale waarde van aandelen niet veel betekenis. Reserves niet beter dan Aandelenvermogen. Wel van belang: rentabiliteitswaarde van het EV. Onderkapitalisatie: inhouden van winsten is gunstige rentabiliteit uit het verleden eerder een teken van toekomstige kasstromen dan van een optimale vermogensstructuur.

24 Eigen vermogen op de balans Geplaatst en gestort aandelenvermogen Reserves: - Algemeen (vaak door winstinhouding) - Agioreserve (plaatsing boven pari) - Herwaarderingsreserve (waardestijging VA) - Wettelijke reserve (bijv. bij R en D op de balans) - Valutaverschillen - (Stille/ geheime reserves): als bezittingen toch meer waard zijn dan op balans vermeld

25 opgave 10.11


Download ppt "College 2 10.6 t/m 10.11 opgave 23.14 opgave 10.11."

Verwante presentaties


Ads door Google