De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 Rob Slaats.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 Rob Slaats."— Transcript van de presentatie:

1 Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 Rob Slaats

2 Kadernotitie afvalbeleid Vastgesteld maart 2014 Geeft ambities voor milieu, kosten, service en regie Landelijke doelstellingen voor 2020 aangescherpt: - 75% hergebruik (Helmond in 2014: 70%) -100 kg restafval/per inwoner (Helmond in 2014: 192 kg/inwoner) Conclusie: aanpassingen inzameling onontkoombaar Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

3 Uitwerking Meerdere sporen –Bronscheiding: zo veel mogelijk fracties thuis scheiden en apart inzamelen –Nascheiding: waar mogelijk fracties gecombineerd inzamelen –Of: slimme combinatie van beiden Keuze bron- of nascheiding uitstellen: –Initiatieven nascheiding, technische ontwikkelingen, vergoedingen –Keuze maken in 2016/2017 UItwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

4 Vervolgstappen Nu uitwerken: –Fracties die sowieso apart moeten worden ingezameld (i.v.m. kwaliteits- en opbrengstverlies): glas, textiel en papier –Fracties die via nascheiding kunnen worden teruggewonnen: plastic, metaal, drankkartons (PMD) –Flexibiliteit (geen ‘onomkeerbare’ keuzes) Later uitwerken: GFT-afval, restafval, KGA en overige stromen Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

5 Uitgangspunten  milieu: scheidingspercentage en hergebruik moeten omhoog  aanpassen inzameling noodzakelijk  kosten: zo laag mogelijk  verbeteringen mogelijk  lagere lasten voor burgers  service: verhoging serviceniveau levert gemak op voor de burger  draagt bij aan doelstellingen voor milieu en kosten  regie: gemeente wil regie op afval- en grondstofstromen (wettelijke taak)  nu nog niet overal in de stad het geval. UItwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

6 Afwegingskader/dilemma’s Hergebruikpercentages –Forse inspanning! Wet Milieubeheer –Kostenbeheersing is verplichting gemeente Aanbestedingswet en ‘schaarse vergunningen’ –Systematiek aanwijzingen niet houdbaar; huidige aanwijzingen staan wel rechtens vast –Huidige invulling aanwijzing (verenigingen) verhoogt kosten voor gemeente Papier-inzameling –Vergoeding aan verenigingen zonder tegenprestatie is niet rechtmatig Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

7 Plastic, metaal, drankkartons (PMD) Gecombineerde h.a.h.-inzameling Bestaande haalstructuur en frequentie voortzetten Introductie nieuwe zak: steviger en gerecycled materiaal Gebruik maken van landelijke vergoedingen Laagdrempelig, snel en relatief goedkoop in te voeren Geen onomkeerbare keuzes en investeringen Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

8 Glas Bestaande brengstructuur optimaliseren Gebruik continueren van landelijke vergoedingen Volledige effecten mogelijk pas bij flankerende maatregelen Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

9 Textiel Bestaande losse brengvoorzieningen opheffen Nieuwe, eigen brengstructuur inrichten en exploiteren Kansrijke combi met brengstructuur papier Kansrijk voor lokale werkgelegenheid/SROI Aanbestedingsplichtig Bestaande haalstructuur nader bezien Positie/aanwijzing Kringloopwinkel vooralsnog gerespecteerd Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

10 Oud papier Structuur: combinatie van haal- en brengsysteem in alle wijken Bestaande haalstructuur voortzetten en verbeteren Laagbouw: minicontainer; hoogbouw: verzamelcontainer Aanbestedingsplichtig Brengstructuur: één voorziening per wijk (mits rendabel) door actieve verenigingen; combineren met brengvoorziening textiel mogelijk Ervaring in andere gemeenten: minicontainer levert fors méér papier op Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

11 Aandacht voor verenigingen Actieve rol verenigingen bij afvalinzameling belangrijk Goede voorbeelden van brengvoorzieningen: Fanfare de Vooruitgang (Stiphout) en Houtse Kluppels (Mierlo Hout) Deze manier van werken uitrollen over hele stad Mogelijk zelfs uitbreiden met textielinzameling Alle verenigingen krijgen mogelijkheid om mee te doen Afbouwregeling (max 4 jaar) voor niet-actieve verenigingen Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

12 Wat levert het op? Méér hergebruik: van 70 naar 76,5 % Minder restafval: van 192 naar 159,6 kg/inwoner Bijna 3.000 ton aan fracties –wordt als grondstof hergebruikt –wordt niet meer verbrand Kostenbesparing: vanaf 2017 ca. 300.000,= structureel Andere voordelen: –Meer service voor de burger –Grotere, actieve rol verenigingen –Schonere stad –Etc. Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1

13 Hoe verder? Start inzameling PMD op korte termijn Optimalisatie glas- en textielinzameling uitwerken (collegebevoegdheid) Uitwerken definitief voorstel papierinzameling i.o.m. verenigingen  definitief collegebesluit  RIB na collegebesluit Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; deel 1


Download ppt "Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 Rob Slaats."

Verwante presentaties


Ads door Google