De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMD inzamelen om scheidingspercentage te verhogen

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMD inzamelen om scheidingspercentage te verhogen"— Transcript van de presentatie:

1 Verdiepingssessie PMD 17 september 2015 13:30-17:00 Daphne van den Berg Gijs Langeveld

2 PMD inzamelen om scheidingspercentage te verhogen
Onderhandelingen Raamovereenkomst Pilot drankenkartons door KIDV in 2013 Totstandkoming vergoeding voor inzameling en verwerking drankenkartons Januari 2015 starten 133 gemeenten met inzamelen drankenkartons Tussentijdse evaluatie *wens van gemeenten om DK gescheiden in te zamelen. Onderhandelingsresultaat pilot DK door KIDV *onderhandelingen over vergoeding voor inzameling en verwerking DK leidde tot principiële discussie. Hoogte vergoeding (398 per ton hergebruikt) leek acceptabel. Vraag: Hoe komen aanwezige gemeenten uit met deze vergoeding? *op dit moment wordt gewerkt aan tussentijdse evaluatie naar de ingezamelde hoeveelheden en de afgesproken vergoeding

3 Aan de slag met PMD volgens plan-do-act-check
*hoe de beleidscyclus in beeld te brengen? 100 voorbeelden (waterschap Rijn en IJssel). Deze afbeelding wel toepasselijk bij het beleidsterrein afval: de kruising staat voor 1) beleid en uitvoering kijken samen naar de gewenste resultaten en hoe daar te komen (meetbare doelen?) en 2) na monitoring is ruimte voor bijsturing/aanpassingen/pilots of aanscherpen van ambities *rondje voorstellen: bij welke gemeente bent u werkzaam en in welke (beleids)fase op deze lemniscaat bevindt u zich? Welke kennisvraag heeft u tav PMD? (wellicht van toepassing op de positie in de cyclus en hulp om stappen voorwaarts te maken?) *Gijs noteert de kennisvragen (en vinkt deze af wanneer ze aan bod zijn geweest in de presentaties)

4 Korte krachtige voorstelronde
Uw naam en organisatie? Waar in planningscyclus plan-do-act-check PMD inzameling? Wat zijn uw vragen voor vanmiddag?

5 Hoeveel gemeenten zamelen op dit moment DK in?
Vraag aan u Hoeveel gemeenten zamelen op dit moment DK in? *navragen bij Coen hoeveel gemeenten inzamelen

6 Bron: Hedra

7 Vraag aan u Hoeveel ton DK is het eerste half jaar van 2015 door gemeenten ingezameld (en verwerkt)? *navragen bij Coen tonnages P en DK eerste kwartaal ingevoerd in WasteTool (in antwoord onderscheid maken tussen bron- en nascheiders)

8 Bron: WasteTool, Nedvang

9 Doelstelling van vanmiddag is uw vragen over PMD te beantwoorden
Alle vragen op de flipover zijn beantwoord Kennis genereren voor uw volgende stap voorwaarts Input tijdens deze sessie vormt de bouwstenen voor een factsheet over PMD *wat ons betreft is de sessie geslaagd wanneer alle vragen zijn beantwoord en wij naar aanleiding van de sessie een factsheet/instrument over PMD kunnen opstellen. Deze sessie en aanvullingen en feedback van deelnemers achteraf, dienen als bouwstenen voor de factsheet!

10 Programma 13.30 – 14.00 Introductie PMD 14.00 – 14.30 PMD inzamelen
Gemeente Son en Breugel, Arjen Obbema 14.30 – Regierol en PMD inzamelen Nedvang, Mark Donders 15.00 – Pauze 15.20 – Drankenkartons Rebel, Peter Blok 15.50 – PMD scheiden SITA, Geert Steeghs 16.20 – Wrapup en afronding 16.45 – Borrel en verdieping *welkom namens LC, voorstellen Gijs/Daphne. Later ook deelnemers voorstellen *verschillende sprekers het hele speelveld te belichten: wetenschap, uitvoering, sortering, financiering *uitleg: verslaglegging van de bijeenkomst door Eva Froger om vragen te inventariseren en hopelijk vandaag te beantwoorden door LC, aanwezige gemeenten of één van de sprekers

11 Verdiepingssessies 2015 15 oktober (Utrecht)
Inzamelmethoden kunststof verpakkingsafval en de regierol van gemeenten 12 november (Amersfoort) Retoursystemen voor kleine verpakkingen 10 december (Utrecht) Meer inzamelen en minder kosten Afsluitende sheet voor de afronding: *nieuwsbrief aanmelden via website *aanmelden andere sessies


Download ppt "PMD inzamelen om scheidingspercentage te verhogen"

Verwante presentaties


Ads door Google