De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdwerkactie 2014 Actiedoelen. Drie pijlers onder de actie Thema 1Sterk in je schoenen Weerbaarheid van jongeren Thema 2Schouder aan schouder Zorg voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdwerkactie 2014 Actiedoelen. Drie pijlers onder de actie Thema 1Sterk in je schoenen Weerbaarheid van jongeren Thema 2Schouder aan schouder Zorg voor."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdwerkactie 2014 Actiedoelen

2 Drie pijlers onder de actie Thema 1Sterk in je schoenen Weerbaarheid van jongeren Thema 2Schouder aan schouder Zorg voor elkaar in de gemeente Thema 3Kerk naar buiten Boodschap voor de samenleving

3 Weerbaarheid meisjes Noodzaak1 op de 4 christelijke meisjes heeft negatieve ervaringen opgedaan met seksualiteit. DoelMeisjes helpen om op een gezonde en Bijbelse manier invulling te geven aan relatie en seksualiteit. ActiesBenoemen projectleider weerbaarheid Maken publicaties voor catechese en jeugdwerk Steunpunt voor vragen over dit onderwerp

4 Tiener driedaagse NoodzaakJongeren stellen keuzes doen steeds meer uit. Tieners leven in een heel complexe wereld die veel van hen vraagt. DoelTieners helpen om ‘sterk in de schoenen’ te staan (Bijbels en praktisch) via een ervaringsgerichte training. ActiesOntwikkeling van de training (samen met deskundigen) Uitvoering van de training 2015-2019

5 Online hulp seksverslaving NoodzaakRelatief veel jongens en mannen kloppen aan voor hulp. Ze zijn vastgelopen in het web van seksverslaving. DoelEen laagdrempelige vorm van hulpverlening aanbieden via internet. Gericht op preventie en loskomen van verslaving. ActiesWebsite met Bijbelse visie op seksualiteit Online aanmelding internetcursus (met begeleiding) Online hulpverlening (face to face)

6 Zorg voor elkaar NoodzaakAantal uren zorg wat geleverd kan worden (professioneel) neemt af. Mensen raken aangewezen op buurt en familie. DoelZorg voor de kwetsbaren weer als belangrijke taak van de christelijke gemeente te maken. ActiesOndersteuning gemeenten in bieden zorg Inzet jongeren bij zorgnetwerken (buddy-projecten) Website voor diakenen (WMO vragen, antwoorden)

7 Uitbreiding jongerenzorg Noodzaak“Hoe bereiken we alle jongeren?” steeds vaker hulpvraag aan Jeugdbond. Vertrouwde methoden voldoen niet altijd meer. DoelRelevant blijven door in meer gemeenten actief te zijn, mee te denken en in te spelen op problemen van deze tijd. ActiesAanstellen adviseur voor kerkenraden. Kennisontwikkeling en ontsluiting (opvoeders). Jeugdzorgtrajecten in meer gemeenten.

8 Opvang jongeren NoodzaakJongeren die opvang nodig hebben, komen nu regelmatig in seculiere instellingen. Te weinig aanbod vanuit achterban. DoelUitbreiding aantal gezinnen die een thuis gaan bieden aan deze jongeren. Steun bestaande initiatieven. ActiesWerving 3 gezinshuizen (Gezinshuis.com via Vluchtheuvel) Steun initiatieven die niet AWBZ gefinancierd worden. (o.a. ‘L Abri, Het Erfdeel)

9 Zwerfjongeren NoodzaakMeer dan 9000 jongeren leven op straat. Ook in onze achterban. Geen thuis, baan, toekomst = basis verslaving. DoelZwerfgedrag onder jongeren op de kaart zetten. Hulp en perspectief bieden aan jongeren met inzet van gemeenten. ActiesBewustwording in gemeenten. Aanstellen (out-reachend) jongerenwerker Training gemotiveerde jongeren (buddy project)

10 Diaconale projecten NoodzaakIn veel gemeenten komt de vraag: “wat doen wij met de nood in/van de buurt, woonplaats”. Wat is haalbaar en werkt? DoelGemeenten stimuleren om diaconale projecten buiten de gemeente op te zetten door kennis en ervaringen te delen. ActiesDiaconaal bewustzijn in gemeenten vergroten Kennis en ervaringen met projecten delen via website

11 Evangelisatieflyers NoodzaakHoe kom je in het gesprek met een niet-christen op de wezenlijke punten uit? Er is behoefte aan een 2-richting flyer. DoelRealisatie van in elke gemeente een rek met flyers gericht op (het gesprek met) niet christenen. ActiesOntwikkeling 12 concrete flyers Aanbieden aan gemeenten Training met en door lok. evangelisatiecommissie

12 www.jbgg.nl/actie Een initiatief van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten


Download ppt "Jeugdwerkactie 2014 Actiedoelen. Drie pijlers onder de actie Thema 1Sterk in je schoenen Weerbaarheid van jongeren Thema 2Schouder aan schouder Zorg voor."

Verwante presentaties


Ads door Google