De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Presentatie 3 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Presentatie 3 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Presentatie 3 april 2013

2 Redenen vaststellen basistarieven 1. De wetgever stelt het vaststellen als eis 2. Medewerkers salaris bieden conform CAO 3.Aandacht voor kwaliteit: mag en moet niet ten koste gaan van de prijs De tekst van de wet bepaalt dat: ‘de gemeenteraden van de gemeenten basistarieven moeten vaststellen voor verschillende vormen van huishoudelijke verzorging op basis van reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging. Bij het vaststellen van de kostprijzen moet de gemeente uitgaan van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging’.

3 Berekening basistarieven ●Uitgegaan van CAO-VVT en gemiddelde salarislasten ●Hierbij opgeteld 30% werkgeverslasten ● Hierbij opgeteld 14% overhead

4 Nieuwe ontwikkelingen 1. Gemeenten krijgen nieuwe taken: de decentralisaties bijvoorbeeld vanaf 1-1-13 al ZZP 1 en 2 2.Ruimte en mogelijkheden om hierop in te spelen 3.Huidig contract biedt deze ruimte niet

5 Overwegingen wijzigen contract ●In willen spelen op de veranderingen door bijvoorbeeld:combineren hulpsoorten, meer algemene voorzieningen ● Het gaat om de te bereiken resultaten ● Hiervoor is een andere aanpak en werkwijze nodig

6 Kwaliteit Kwaliteit van de zorg wordt bepaald/vastgelegd in/door: ● Criteria die opdrachtgever stelt ● Afspraken die opdrachtgever met de zorgverlener maakt ● Uitvoering door de zorgaanbieder ● Controle ● Klanttevredenheidsonderzoeken ● Afhandeling/behandeling klachten

7 Voordelen nieuwe afspraken Juist nieuwe afspraken leiden tot kwaliteitsverbetering: -criteria/afspraken aanpassen aan de nieuwe situatie, aan wat nu nodig is - inspelen op de decentralisaties -samenwerking en innovatie van de ketenpartners versterken en stimuleren

8 Inzet op veranderingen We hebben als gemeenten een nieuwe koers ingezet: -nieuwe verordening Wmo -nieuwe beleidsregels -nieuw financieel besluit We willen inzetten op nieuwe mogelijkheden, betere resultaten, gerichte zorg, scherpe monitoring en controle

9 Visueel: Visueel: Fasering: Van eigen kracht, naar sociaal netwerk, naar algemene voorzieningen, naar individuele voorzieningen

10 Samenvatting 1.Vaststellen basistarieven nodig om nieuwe afspraken met de zorgaanbieders te kunnen maken. 2.Gelet op de nieuwe taken van de gemeenten moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden en het huidige contract biedt deze ruimte niet. 3.Basistarieven zijn vastgesteld op basis van berekening van alle relevante elementen. 4.De basistarieven zijn bedoeld als ondergrens: de gemeente moet de minimale reële kostprijzen vaststellen.


Download ppt "Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Basistarieven Hulp in de Huishouding 1 en 2 Presentatie 3 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google