De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6500 Informatici erbij in de Belgische economie (tussen mei 2007 en mei 2008)

Verwante presentaties


Presentatie over: "6500 Informatici erbij in de Belgische economie (tussen mei 2007 en mei 2008)"— Transcript van de presentatie:

1 6500 Informatici erbij in de Belgische economie (tussen mei 2007 en mei 2008)

2 Agenda 1)Stand van zaken: de kwantitatieve evolutie Resultaten van de Derde Arbeidsmarkt-enquête 2)Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan om de arbeidsmarktschaarste aan te pakken? Bespreking van de zeven oplossingspistes

3 De kwantitatieve evolutie: Resultaten van de 3de arbeidsmarktenquête

4 Wat is een "Informaticus"? n Een breed kluwen van profielen die de diagnose (helpen) maken van de informatie- en communicatiestroom van de bedrijven en organisaties en deze in conditie houden en/of trachten te genezen. n Vergelijkbaar met de term "medicus"  Specialist(e), chirurg, huisarts, kinesist(e), tandartsen, verple(e)g(st)er, radiolo(o)g(e), kinderverzorg(st)er, diëtisten, apothekers, enz… n Het gaat met andere woorden over een breed gamma van beperkt aanwezige zeer gespecialiseerde profielen tot veel aanwezige algemene profielen.

5 De ICT-arbeidsmarkt

6 De ICT-jobprofielen Een volledige beschrijving is te vinden op http://www.idoceo.be/jobprofileshttp://www.idoceo.be/jobprofiles

7 Conclusies van de enquête 2008 n De resultaten van de enquête 2008  De ICT-a rbeidsmarkt = 147.500 personen Arbeidsmarkt bestaat uit 4 segmenten overheid, industrie, diensten & ICT-sector  14.250 vacatures  Top-3 van de profielen met het meeste vacatures ICT Business Analyst & Consultant ICT Infrastructure Analyst & Architect System Developer

8 Top 5 ICT-profielen en top 5 ICT-vacatures in 2008

9 Resultaten van de 3 arbeidsmarktenquête In 2006 besloten we dat er 136 000 mensen werkten op de ICT-arbeidsmarkt en dat er ruimte was voor 13.250 vacatures In 2007 besloten we dat er 141 000 mensen werkten op de ICT-arbeidsmarkt en dat er ruimte was voor 14.000 vacatures In 2008 besloten we dat er 147 500 mensen werkten op de ICT-arbeidsmarkt en dat er ruimte was voor 14.250 vacatures

10 Drie conclusies i.v.m. arbeidsmarktenquêtes 2007-2008 1) Toename van 6500 informatici op ICT-arbeidsmarkt 2) … maar quasi-stabilisatie van de schaarste 3) Top-3 van de open profielen ongewijzigd

11 Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan om de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt aan te pakken? Analyse van 7 pistes

12 1. Pas afgestudeerden overtuigen van de aantrekkelijkheid van ICT-jobs n Voortdurende communicatie  Economische situatie op ICT-arbeidsmarkt  Goede duiding over ICT-profielen en inhoud jobs  Het cijfer “14000” was het meest voorkomende getal in de ICT-pers in 2007.  We hebben altijd nadruk gelegd op feit dat naast informaticatechnische, ook communicatieve en bedrijfseconomische vaardigheden belangrijk zijn.

13 2. Werkzoekenden screenen en (bij/her)-scholen Projecten ism VDAB, Forem en Actiris  Pilootprojecten om werkzoekende informatici te screenen  om juist beeld te krijgen op aantal werkzoekende  Om juiste her/bij-scholing te kunnen aanbieden.

14 3. De internationale component n Activiteiten uitbesteden naar Oost-Europa & Z.O.Azië  Is vaak een oplossing voor schaarsteprobleem …  …maar vaak ook niet omwille van onvoldoende contact met klanten.  Vaak vergroot uitbesteding het probleem doordat een bedrijf productiever wordt in de uitvoering van zijn projecten en (nog) meer mensen nodig heeft dan ervoor … n Buitenlanders aanwerven om hier aan de slag te gaan  Economisch, cultureel en administratief moeilijk  … maar is zeker ook een mogelijke oplossing.  Economische migratie voor knelpuntberoepen…  Uitbreiden van deze mogelijkheid van EU-burgers naar burgers uit alle landen van de wereld.  Vanaf 1 mei 2009 gaan Belgische grenzen sowieso open voor alle EU- werknemers voor alle beroepen.

15 4. Oudere werknemers langer op de ICT-arbeidsmarkt houden n Enkele voorbeelden:  Specifieke opleiding voor medewerkers bvb. Fod Financiën organiseert zowel dit jaar als volgend jaar een cursus JAVA voor 200 COBOL-programmeurs  Paritaire opleidingsfondsen Doen zeer specifieke acties voor opleiding van 45+ (en de communicatie hierrond).  Inzetbaarheid medewerkers verhogen: Loopbaanbegeleiding is hierbij cruciale factor.

16 5. De curricula van hogescholen & universiteiten beter afstemmen op de noden van de ICT-arbeidsmarkt n Dialoog met nederlandstalige en franstalige hogescholen en universiteiten  Analyseren van het aanbod en de noden van ICT-scholing  Doorgeven informatie rond arbeidsmarkt  Duiding rond evolutie ICT-profielen  Uitwisseling best practices over curricula-hervormingen & leermethodologie  WG ICT-sector ontmoet Hogescholen & Universiteiten  Aanwezigheid in tal van resonantiecommissies van hogescholen

17 6. Instroom in ICT-richtingen verhogen n Jongeren sensibiliseren zodat ze weten waarover ICT precies gaat n Jongeren informeren zodat ze een bewuste studiekeuze kunnen maken met een correct inzicht in mogelijke jobprofielen voor later. n Enkele voorbeelden van concrete acties:  Imago van ICT bij jongeren (16-18 jaar)  Imago-studie (juni-september 2007)  Informatiesessies voor lidbedrijven over ICT-perceptie van jongeren en hun wensen op het vlak van privé-leven en werk (oktober-december 2007)  Voorbereiding grootscheepse imago-campagne door Agoria en zijn ICT-leden (januari – april 2008)  Uitvoering van deze campagne (mei – november 2008)  Ollie wordt PC-technicus (i.s.m. Syntra en TMF)  Steun aan project Go4IT (2007) & be creative (2008)  Eerste teken van een nieuwe lente?  In oktober 2007 steeg de instroom van jongeren in ICT-richtingen in hogescholen en universiteiten stijgt met meer dan 10% t.o.v. vorig academiejaar

18 7. Jongeren warm maken voor wetenschap & technologie n Partnership van Agoria met 6 groeperingen:  Technopolis (http://www.technopolis.be)  Le Pass (http://www.pass.be)  RvO Society (http://www.rvo-society.be)  Hypothèse (http://www.hypothese.be)  JCW (http://www.jcweb.be)  JSB (http://www.jsb.be)  Jongeren van 10 à 14 jaar wetenschap en technologie laten beleven.  Op 10 juni 2008 start grootscheepse campagne.

19 Eindconclusie n De arbeidsmarkt groeit alweer fors.  …ditmaal met 6500 medewerkers n De arbeidsmarktschaarste blijft nagenoeg constant  14250 vacatures ! n Hoeveel vacatures zouden er zijn geweest zonder de vermelde initiatieven ???  Er is nog steeds geen mirakeloplossing, maar gezien grootte-orde van het probleem, blijvende noodzaak om waaier van maatregelen en oplossingen te realiseren.


Download ppt "6500 Informatici erbij in de Belgische economie (tussen mei 2007 en mei 2008)"

Verwante presentaties


Ads door Google