De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medisch centrum alkmaar XISSEN kunnen al veel. Waar gaat het over ? 1. Eerst de afspraken dan de ICT: wie wil welke informatie wanneer.. 2. Bestaande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medisch centrum alkmaar XISSEN kunnen al veel. Waar gaat het over ? 1. Eerst de afspraken dan de ICT: wie wil welke informatie wanneer.. 2. Bestaande."— Transcript van de presentatie:

1 medisch centrum alkmaar XISSEN kunnen al veel

2 Waar gaat het over ? 1. Eerst de afspraken dan de ICT: wie wil welke informatie wanneer.. 2. Bestaande formulieren doornemen, evt aanpassen, digitaal maken en met behulp van sjablonen/templates automatiseren 3. Kiezen in welk formaat versturen: soms is er keuze, soms niet.. (HIS kan bijv vaak kiezen als email, of edifact) 4. Beheer derdenlijsten/adresboeken 5. Ontvanger laten kiezen in welk formaat wil ontvangen: afspreken wie evt bericht omzet (transporteur of ontvanger zelf)

3 AFSPRAKEN HA EN ZH over verwijsbrief NAW gegevens patient en HA Reden verwijzing Voorgeschiedenis : Episodes Huidige medicatie Aanvullend onderzoek Gewenste termijn MRSA Allergieen / intoleranties

4 BOUWEN VAN SJABLONEN Titelomschrijving (bijv. "de heer")@p1 Voorletters van de patiënt@p2 Naam van de patiënt@p3 Straat waar de patiënt woont@p4 Huisnummer@p5 Postcode@p6 Woonplaats@p7 Mensnummer (Patiëntnummer)@p8 DMA Patiëntnummer@dmapatiënt Geboortedatum@p10 Telefoonnummer@p11 Leeftijd@p14 Geslacht@p20 Beroep@p19 BSN@bsn Verzekering: Nummer@p9 Verzekerd bij@p16 Particulier/Zf@p17 Zorgverlening: Apotheek@p12 Huisarts@p13 Naam arts@p18 Dossier nummer@p15 Titelomschrijving van geadresseerde (derde)@s1 Korte titel@s1k Voorletters van geadresseerde@s2 Naam van geadresseerde@s3 Straat waar de geadresseerde is gevestigd@s4 Huisnummer@s5 Postcode van geadresseerde@s6 Woonplaats van geadresseerde@s7 Soort derde (veelal het specialisme)@s8 Intro-regel@s9 Het (eerste) telefoonnummer van de specialist@s10 Invoeren van een logo@logo Stuurcodes (@-codes) Medicom (PharmaPartners) Pati ë nt Derden Opmaak Logo

5 HUISARTS (1)

6 HUISARTS (3)

7 Hoe werkt beter verwijzen (2)

8 TRANSPORT UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+01054608+ONBEKEND+ 130829:0902+VRY31PROMEDI' UNH+1377759751588+MEDVRY:3:911:I T:VRY31' BGM+VRY:MF:ITN+242798927265' DTM+137:201308290902:203' NAD+SEN+01054608:AGB:VEK++Huisa rtsenpraktijk Walvis+Wollandje:1+DE RIJP++1483 WG' CTA+ICO+01024943:K.M.. Walvis' COM+0299-673064:TE' COM+0299-673876:FX' NAD+REC+ONBEKEND:AGB:VEK++KN O-arts - Beter Verwijzen+onbekend' COM+072-5483150:TE' COM+072-5482178:FX' PID+PAT+0123456879:PCL:LOC+100:T EST:H.J.+1' DTM+BTH:19000101:102' RFF+PRE:0123456789' NAD+PAT+123456789+++Testdijk:1+O OST GRAFTDIJK++1487ME' FTX+GRM+++ Huisartsenpraktijk Walvis: : Mevr. K.M. Walvis: : Mevr. I.B.E. Sol-Lemmens' FTX+GRM+++ : Mevr. E. Vierhout: Wollandje 1: 1483 WG DE RIJP: ' FTX+GRM+++ 0299-673064 (collegiaal nr): huisartsenpraktijkwalvis@zorgring. nl: : : KNO-arts - Beter Verwijzen'huisartsenpraktijkwalvis@zorgring. nl FTX+GRM+++ : : 072-5483150: : 072-5482178' FTX+GRM+++ : : : DE RIJP, 29-08- 2013: ' FTX+GRM+++ : Betreft?: Verwijzing: : Dhr.. H.J. Test: Testdijk 6' FTX+GRM+++ 1487ME OOST GRAFTDIJK: 123456789: geb.datu m?: 01-01-1900: verzekering?:U Zorg888888888: telefoon?:064122222 2' FTX+GRM+++ : : Geachte Collega,: :Dhr Test heeft sinds jaren last van een verstopt gevoel re ' FTX+GRM+++neusgat. met Fluticason neusspray is dit minder, maar dhr blijft het :gevoel houden dat er iets op en neer beweegt aan de rechter kant=2E Bij :onderzoek vind ik een smalle neusdoorgang bdz. DD/ poliposis nasi?? :Graag diagnostiek.: ' FTX+GRM+++ Met vriendelijke groet,: : : I.B.E. Testetsttt, huisarts: '

9 ZIEKENHUIS (1)

10 ZIEKENHUIS (2) triage naar xcare / horizon

11 ZIEKENHUIS (3)

12 Aanvraag GGZ ouderen

13 VOORBEELDEN VERZEND ZorgringONTVANG HAsjabloonverwijsbriefedifact=ziekenhuis= ----> Hl 7 HAsjabloonverwijsbriefedifact -- > pdfGGZpdf Labsjabloonlabberichtedifact ---> xmlverpleeghuis Axml Labsjabloonlabberichtedifact=verpleeghuis B= ZHsjabloonoverdrachtedifact----> pdf=verpleeghuispdf HAsjabloonrad orderedifact ---> platte tekst mailziekenhuismail HAsjabloonverwijsbriefedifact=paramedicus= HAsjabloonverwijsbriefmail=???= paramedicu s standaardterugkoppelingedifact=HA= GGZ ontslagbriefedifact=HA= AZHstandaardterugkoppelingedifact --> pdfziekenhuis Apdf AZHstandaardterugkoppelingedifact=ziekenhuis B= ---> Hl 7 Verpleeghui ssjabloonterugkoppelingedifact=HA=

14 Ontslagdoelstelling vaststellen + aanpassen tijdens opname Afdelingsverpleegkundige WFG Transferbureau inventariseert ontslagbestemming, geeft voorlichting patiënt/mantelzorg over ontslagbestemming en stelt de indicatie of schakelt hiervoor het CIZ in. Transferbureau Plaatsingscoördinator (noord/oost/west) informeert Transferbureau of de indicatie is binnengekomen. Plaatsingscoördinator Plaatsingscoördinator gaat plaatsingsmogelijkheid in huis van voorkeur na en bepaalt aan de hand van de wachtlijst in welk verpleeghuis de cliënt wordt opgenomen en bericht Transferbureau hierover. Plaatsingcoördinator bericht familie over plaatsing en datum van plaatsing, nadat per email geïnformeerd is bij Transferbureau of plaatsing doorgaat Plaatsingscoördinator Als blijkt dat definitieve ontslagdoelstelling verpleeghuis is, Transferverpleegkundige inschakelen. Afdelingsverpleegkundige WFG Transferverpleegkundige checkt, als de indicatie naar het CIZ is doorgestuurd, of het CIZ de aanvraag in behandeling heeft genomen. Transferbureau Transferbureau bericht verpleegafd. naar welk verpleeghuis de indicatie is gestuurd, bericht over wachttijd, over plaatsing en houdt hierover contact met plaatsingscoördinator van het verpleeghuis. Transferbureau Transferverpleegkundige/CIZ stelt de indicatie, transporteert de indicatie richting het Zorgkantoor. Vanuit het Zorgkantoor komt indicatie binnen bij indicatiebeheer van Omring. Transferbureau/CIZ + Zorgkantoor Binnen 48 uur na opname Binnen 2 werkdagen Tussen indicatiebesluit en opname vphuis max. 2 werkdgn (revalidatie). Max. 5 werkdgn. (langdurig verblijf (tenzij wachtlijst) Binnen 1 werkdag Bij vragen over plaatsing in verpleeghuis, neemt verpleegk/arts contact op met transferbureau. Plaatsingscoördinator verpleeghuis bericht Transferbureau over wachttijd en/of opnamedatum in het verpleeghuis en stelt zonodig Transferbureau aanvullend inhoudelijke vragen. (Kan dit stuk weg of opgenomen worden in ander vakje?) Plaatsingscoördinator Buiten West-Friesland coördineert Transferbureau de opname in het verpleeghuis De verpleegafd bericht de transferbureau zodra plaatsing in verpleegh niet doorgaat. Afd.verpleegk. WFG Transferbureau bericht afdeling en de huisarts dat indicatie gesteld is. Verpleegkundige bericht Transferbureau zodra ontslag naar verpleeghuis doorgaat en regelt verpleegkundige overdracht, checkt volledigheid recept, verband e.a. materiaal. De arts is verantwoordelijk voor de recepten. Arts/afd. verpleegk. WFG Stroomdiagram overplaatsing van ziekenhuis naar verpleeghuis Voorstel september 2010

15 Hoe is het gegaan ? 1. Test in najaar 2008: 4 specialismen en 10 HA 2. Nov 2012: 100.000e verwijsbrief voor MCA 3. MCA en WFG e overdracht naar V en T sector 4. Dec 2011: WFG 5. 2011 Paramedici en Verloskundigen 5. April 2012 ; GGZ, Dermicis, Flebologen 6. Okt 2012; Gemini en RKZ 7. 2013 : Brijder, GGD

16 TIPS niet teveel sjablonen Per Xis super user voor beheer sjablonen (kan ook organisatie als Gerrit zijn of een zorgverlener) Goede afspraken met Xissen over centrale derdenlijsten: volledige medewerking van eigenlijk alle Hissen

17 Plannen De mogelijkheden zijn schier oneindig


Download ppt "Medisch centrum alkmaar XISSEN kunnen al veel. Waar gaat het over ? 1. Eerst de afspraken dan de ICT: wie wil welke informatie wanneer.. 2. Bestaande."

Verwante presentaties


Ads door Google