De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie VZVZ en het LSP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie VZVZ en het LSP"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie VZVZ en het LSP
Welkom Voorstellen Doel van de meeting Welke gewenste vorm (presenteren dan vragen, interactief etc) Erwin van Malland Programma Manager Apotheken en Ziekenhuizen 26 november 2014

2 Agenda Over VZVZ Het Landelijk SchakelPunt Ontwikkelingen

3 Over VZVZ

4 VZVZ: voor en door zorgaanbieders
Opgericht door koepelverenigingen In nauwe samenwerking met:

5 VZVZ organisatie VZVZ Servicecentrum de VZVZ en het LSP

6 Het Landelijk Schakelpunt (LSP)

7 Aansluitingen landelijk status nov 2014

8 Opt-ins landelijk status nov 2014
Unieke BSN’s

9 Het LSP is een verwijsindex

10 Huisarts De huisarts stelt een professionele samenvatting (PS) beschikbaar, dit is een selectie uit zijn patiëntendossier van huisartsen bestaande uit: Open episoden Voorgeschreven medicatie Intolerantie, contra-indicaties en allergieën (ICA), Laatste 4 maanden of laatste 5 contacten Andere relevante bijzonderheden (memo’s) Alleen beschikbaar voor (waarnemende) huisartsen op de Huisartsenpost (HAP) Patiënt kan (in overleg) delen afschermen Bij het uitwisselen van de huisartswaarneemgegevens wordt de professionele samenvatting van het huisartsdossier geraadpleegd en een waarneembericht teruggestuurd. De professionele samenvatting bevat informatie over de belangrijkste gezondheidsproblemen: de volledige episodelijst; de journaallijst van de laatste vijf consulten; het medicijngebruik; de actuele overdrachtsgegevens

11 Apotheek Apotheek deelt medicatiegegevens (Mg) met andere apotheken en met (waarnemend) huisartsen De verstrekkingen van de afgelopen 6 maanden Intoleranties contra-indicaties en allergieën (ICA) Apotheek deelt met ziekenhuis

12 Functionaliteiten Professionele Samenvatting Medicatiegegevens ICA
Signaal

13 Functionaliteiten voor patiënten
Notificaties Aanmelden dossier Raadplegingen Gegevens afschermen (via Huisarts) Misbruik melden

14 Randvoorwaarden Uitwisseling van gegevens vindt plaats volgens standaarden (AORTA) die zowel betrekking hebben op de techniek als op de inhoud Aangesloten zorgverleners dienen te voldoen aan kwaliteitsnormen aan hun zorgsysteem (GBZ), de zorginformatiesystemen (XIS) die zij gebruiken en goed beheerde zorgnetwerken (GZN, vh. ZSP) Patiënten dienen hun uitdrukkelijke toestemming te hebben verleend (opt-in) voor uitwisseling van hun gegevens

15 Randvoorwaarden De standaarden worden beheerd door NICTIZ:
Informatie over Infrastructuur https://www.vzvz.nl/page/ICT-leverancier/AORTA-documentatie/AORTA- documentatie? Op deze pagina staan ook de PvE’s voor een GBZ en een GZN https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/AORTA2013/AORTA_ GBx_PvE_Organisatie.pdf https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/AORTA2013/AORTA_ GZN_PvE_Goedbeheerd%20ZorgNetwerk.pdf

16 Toestemming patiënt Specifieke toestemming (opt-in) Per zorgverlener
Per gegevenssoort Gegevens afschermen Geïnformeerd Vrijwillig Altijd in te trekken

17 Toezicht op veiligheid
Uitwisseling via het LSP is veilig en voldoet aan alle wet- en regelgeving en normeringen VZVZ houdt toezicht op: Gebruik Toegangsbeveiliging met UZI-middelen Twee factor authenticatie Autorisatie Systeem NEN-normen

18 Regionaal karakter Uitwisseling vindt uitsluitend binnen de regio plaats Uitzonderingen: Huisarts of apotheek met een patiënt buiten de regio (op/over de regiogrens) Gespecialiseerde apotheek die landelijk levert Academisch of gespecialiseerd ziekenhuis

19 Overige functionaliteiten
Jeugdgezondheidszorg Ondersteuning ketenzorg (diabetes, COPD, hartfalen, CVRM)

20 Scope ketenzorg Scope fase 1 specialisten ZIS HIS XIS overige
Por taal patiënten Fysiotherapie XIS overige zorgverleners HIS specialisten FIS apothekers AIS KIS diëtist zorggroep DIS ZIS Infra structuur huisarts & POH Scope fase 1

21 Ontwikkelingen

22 OZIS uitfasering OZIS berichten voor waarneming (huisartsen en apotheken) worden per 1 januari uitgefaseerd Friesland heeft per 5 november OZIS uitgezet voor apotheken en ziekenhuizen

23 Toekomstige functionaliteiten 2015
Opleveringen Medicatiegegevens Delen van Labwaarden Elektronisch recept Het versturen van een vooraankondiging Reden van voorschrijven Patiënten Inzage in eigen gegevens Pilots Aanmelden voorschriften en mutaties op voorschriften Medicatiegebruik Versturen van voorschriften met elektronische handtekening

24 Nieuwe toetreders Laboratoria GGZ ACTIZ


Download ppt "Introductie VZVZ en het LSP"

Verwante presentaties


Ads door Google