De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clinic 26 nov 2014 clinic 26-11-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clinic 26 nov 2014 clinic 26-11-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Clinic 26 nov 2014 clinic

2 ‘If you want to go fast, go alone’
‘If you want to go fast, go alone’. ‘If you want to go far, go together’. Samen staan we sterker voor onze kwetsbare ouderen Jag Muthu en Desirée Verheijen clinic

3 Inleiding Kwetsbaarheid Pro-actieve zorg Samenwerking over de grenzen
‘Senior friendly’ Ketenafspraken clinic

4 Kwetsbaarheid Een syndroom met verminderde weerstand en reserves
Het tijdig aanbieden van de juiste zorg aan kwetsbare ouderen clinic

5 Kwetsbaarheid is een intuïtief begrip ??
clinic

6 Veroudering kwetsbaar niet kwetsbaar Succesvol oud ‘at risk’ 6
clinic

7 Zien, Horen en zwijgen? clinic

8 Pro-actieve zorg Kwetsbare ouderen hebben 2-3 maal grotere kans op overlijden binnen 5jaar Vehoogd kans op functieverlies en complicaties tijdens ziekenhuis opname clinic

9 Pro-actieve zorg Niet afwachten en werken op basis van risicoanalyse
Actief problemen en risico’s in kaart brengen Leg de gegevens goed vast: ICPC coderen bij probleemlijst. clinic

10 Meten van kwetsbaarheid
TFI GFI EasyCare (TOS) TRAZAG clinic

11 fit versus kwetsbaar clinic

12 Waarom opsporen van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis?
Verhoogd risico op complicaties zoals: Infecties Ondervoeding Delier Decubitus Medicatiegerelateerde bijwerkingen/fouten Vallen Leidende tot funktieverlies tijdens en na ontslag (bij 30-60% van de 70+) clinic

13 VMS veiligheidsprogrammagramma
clinic

14 KNMG standpunt 2010 clinic

15 Keurmerk senior vriendelijk 2015
Zorg voor ouderen is speerpunt Continuïteit van zorg met de eerste/derde lijn Screening op geriatrische problemen en interventies Beschikbaarheid en inzet van geriatrie team Afgestemde onderzoeken Specifiek poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen Aandacht voor medicatie en voorkomen van heropname Coördinatie van zorg en 1 aanspreekpunt Lichamelijke en sociale participatie oudere Speciale maatregelen op SEH Beleid voor begeleiding in laatste levensfase Toegankelijkheid voor ouderen, inrichting afd Gastvrije ontvangst en inrichting Bewegwijzering en oriëntatie clinic

16 Wat wordt er gemist? Wat kan er beter?
Bij opname? Tijdens de opname? Bij ontslag? clinic

17 Ketenafspraken Bij opname: Tijdens opname:
Afspraken maken mbt het actief raadplegen en opnemen in het dossier van verwijsbrief bij polibezoek en opname Vermelding van kwetsbaarheid in verwijsbrief en evt gemaakte afspraken tav vroegtijdige zorgplanning Voortzetten en bespreken van het eerder ingezette beleid tav behandelbeperkingen Tijdens opname: Afstemming met verwijzer over medisch beleid, zorg- en behandelplan clinic

18 Ketenafspraken Bij ontslag:
In kaart brengen van noodzakelijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie Controle of zorg is geregeld en mantelzorger en ha/sog zijn geinformeerd Dag van ontslag (kort) schriftelijk bericht (binnen 24 uur) aan de opvolgende zorgverlener met naam/tel nr van med specialist Actueel medicatieoverzicht bij overdracht Medische overdracht , incl specifieke risico’s voor kwetsbare ouderen (vallen, delier) Verpleegkundige overdracht Afspraak in welke gevallen en wie de kwetsbare oudere binnen 2 dagen na ontslag in de thuissituatie bezoekt clinic


Download ppt "Clinic 26 nov 2014 clinic 26-11-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google