De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT Bouwstenen voor lokale besturen Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal Ondertekenen V-ICT-OR Regionale kenniskring Midwest (26 april 2016) Stefanie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT Bouwstenen voor lokale besturen Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal Ondertekenen V-ICT-OR Regionale kenniskring Midwest (26 april 2016) Stefanie."— Transcript van de presentatie:

1

2 ICT Bouwstenen voor lokale besturen Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal Ondertekenen V-ICT-OR Regionale kenniskring Midwest (26 april 2016) Stefanie Kerkhof

3 WebIDM3 Doelgroepen3 Website: http://overheid.vlaanderen.be/ict https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf Afdeling “ICT & beleid” Afdelingshoofd: Barbara Van Den Haute barbara.vandenhaute@kb.vlaanderen.be Cel “Eigen ICT-diensten” Strategiebeheerder : Wim Martens wimdm.martens@kb.vlaanderen.be Het Facilitair Bedrijf

4 WebIDM3 Doelgroepen4 2 keer “klant” – verschillende “noden”: Als eindgebruiker van onze gratis diensten: – Omdat het moet: Gebruikersbeheer Toegangsbeheer – Omdat het kan: Digitaal ondertekenen Als betalend afnemer van onze raamcontracten: – Beperkte projectkost – Om te integreren in jullie eigen ICT-toepassingen of in jullie eigen werking – Meer informatie: https://overheid.vlaanderen.be/icthttps://overheid.vlaanderen.be/ict Lokale besturen vs. Facilitair Bedrijf

5 Gebruikersbeheer (IDM) TOEGANG GEVEN (gebruikers en rechten beheren)

6 WebIDM3 Doelgroepen6 Gebruikers en hun gebruikersrechten voor online toepassingen en informatie beheren. Lokaal bestuur als eindgebruiker: – Wordt gebruikt door ALLE lokale besturen – Lokale beheerder – Toegang tot toepassingen Vlaamse overheid (+ sommige federale) Lokaal bestuur als afnemer raamcontract: – Wordt door nog niet afgenomen door lokaal besturen – Rechten van eigen toepassingen lokaal bestuur Gebruikersbeheer – Wat?

7 WebIDM3 Doelgroepen7 Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt: – Centralisatie en uniformiteit – Gedelegeerd beheer als basisprincipe Lokale beheerder Applicatiebeheerder – Snel reageren op wijzigende situaties – Maximaal hergebruik van beschikbare informatie en authentieke bronnen – Bulkupload mogelijk – “Provisionering” naar toepassingen mogelijk – Rechtenstructuur op 3 niveau’s mogelijk Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is veilig: – Maximaal aansluiten op ICT-veiligheidsbeleid – Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet) – Formele goedkeuringsflows mogelijk – Uitgebreide rapportering voorzien Gebruikersbeheer – Voordelen?

8 WebIDM3 Doelgroepen8 “Zomer” 2016: – Nieuwe look en feel – Aansluiten op federale “BTB” (beheer der toegangsbeheerders) – “Mijn Profiel” – Online rechtenoverzicht – Instructiefilmpjes – 1 centrale helpdesk Gebruikersbeheer – Nieuws?

9 WebIDM3 Doelgroepen9 Op iets langere termijn: – Online aanvragen van rechten bij lokale beheerder – Werkstromen voor goedkeuring van toegangen mogelijk – Implementatie van organisatiestructuur lokale besturen – Uitbreiding online, generieke informatie-aanbod Gebruikersbeheer – Nieuws?

10 Toegangssbeheer (ACM) TOEGANG KRIJGEN (aanmelden)

11 WebIDM3 Doelgroepen11 Aanmelden op of toegang krijgen tot online informatie of toepassingen Burger of medewerker lokaal bestuur als eindgebruiker: – Wordt gebruikt door ALLE lokale besturen – Aanmelden met eID, federaal token, Vlaams token,... Lokaal bestuur als afnemer raamcontract: – Wordt door nog niet afgenomen door lokaal besturen – Toegang tot eigen toepassingen lokaal bestuur Toegangsbeheer – Wat ?

12 WebIDM3 Doelgroepen12 Effectief beveiligen van de toegang tot toepassingen Toegangsbeheer – Wat? (2)

13 WebIDM3 Doelgroepen13 Functies: – Identificatie – Authenticatie – Autorisatie Publicatie van “attributen” over gebruiker naar bedrijfstoepassing: o Gegevens uit authentieke bronnen o Applicatie-specifieke toegangen Gebruikersbeheer – Voordelen?

14 WebIDM3 Doelgroepen14 Authenticatie van gebruikers a.d.h.v. sterke authenticatiemiddelen (eID én pincode) Keuze tussen authenticatiemiddelen Gedeelde investeringen in authenticatiemiddelen (samenwerking met federale overheid en andere initiatieven binnen Vlaamse overheid) Single-sign-on tussen gekoppelde toepassingen Verschillende “hoedanigheden” mogelijk Ondersteunt “federatie” (saml-gebaseerd) Geïntegreerd met VO Gebruikersbeheer Gebruikersbeheer – Voordelen?

15 WebIDM3 Doelgroepen15 Q2 2016: – Gebruiksvriendelijker schermen – Hulp en FAQ in de schermen – 1 centrale helpdesk – Uitbreiding online, generieke informatie- aanbod – Mobiele authenticator Toegangsbeheer – Nieuws?

16 WebIDM3 Doelgroepen16 Op iets langere termijn: – Continue verbeteren met oog op gebruiksgemak – Doorgedreven eindgebruikersonderzoek om het aanmelden blijvend te verbeteren – Constructief overleg federale overheid Toegangsbeheer – Nieuws?

17 WebIDM3 Doelgroepen17 Nieuwe webpagina’s: – http://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer http://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer – http://overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer http://overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer Maar ook nog: – http://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer-lokale-besturen http://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer-lokale-besturen Mailtje sturen? – gebruikersbeheer@vlaanderen.be gebruikersbeheer@vlaanderen.be – gebruikersbeheer.lokalebesturen@vlaanderen.be gebruikersbeheer.lokalebesturen@vlaanderen.be De mensen achter: – Programma manager : Pieter Lenaerts – Service Delivery Manager : Marc Borgers – Product manager : Stefanie Kerkhof – En nog veel collega’s Toegangs- en gebruikersbeheer - Meer informatie?

18 WebIDM3 Doelgroepen18 Digitaal ondertekenen DIGITAAL TEKENPLATFORM (DTP)

19 WebIDM3 Doelgroepen19 DTP bestaat uit 3 luiken: 1.DTP V1  Tekenklaar maken van documenten via Webservices Versturen naar e-mailadres  Validatie via webservices 2.DTP V2 Remote signature door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen 3.SigningHub Documenten kunnen op de server (niet lokaal op PC) getekend worden door middel van de eID. Digitaal tekenplatform – Wat?

20 WebIDM3 Doelgroepen20 Juridisch geldige gekwalificeerde handtekening Integreerbaar in toepassingen Rechtstreeks te gebruiken via e-mail Gebaseerd op eID Tekenklaar maken + timestamp op server Ondertekenen gebeurt op pc Meerdere handtekeningen “What you see is what you sign” Open standaarden Minder papier DTP V1 (as is) - Eigenschappen

21 WebIDM3 Doelgroepen21 Tekenklaar maken via e-mailinterface – Nodig : E-maildomein van het lokaal bestuur moet gekend zijn op het DTP platform – Het tekenklaar maken wordt gratis aangeboden Voor het integreren van een eigen toepassing: – Neem contact op via dtp.lokalebesturen@vlaanderen.bedtp.lokalebesturen@vlaanderen.be – Certificaat nodig (VO-DCB of commercieel certificaat) – Configuratie van het certificaat in VO-WSS (via werkaanvraag naar HB+) – Toepassing aanpassen voor integratie met DTP Voor het ondertekenen van een document – eID-reader (extern of intern) – Adobe Reader versie 9.3 of recenter (http://get.adobe.com/nl/reader/ (link is external)),http://get.adobe.com/nl/reader/ (link is external) – eID-middleware (http://eid.belgium.be/nl/ (link is external)http://eid.belgium.be/nl/ (link is external) DTP V1 (as is) - Praktisch

22 WebIDM3 Doelgroepen22 Idem als DTPv1 met: -Oplossing voor huidige gebreken -Uitbreiding met “digitale zegels” -Uitdoven van de mailinterface -Later ook uitdoven van het DTP platform Is momenteel nog in ontwikkelfase DTP V2 (to be) - Eigenschappen

23 WebIDM3 Doelgroepen23 Digitaliseren informatiestromen Vlaamse overheid - lokale besturen Bv.: omgevingsvergunning Informatiestromen lokale besturen intern, met burgers, bedrijven en andere overheden DTP - Toepassingsgebieden

24 WebIDM3 Doelgroepen24 Standalone toepassing voor het online ondertekenen van PDF-documenten met behulp van de eID door 1 of meerdere medewerkers van de VO (inclusief lokale besturen) Gratis aangeboden aan – Provinciale en lokale besturen – VO SigningHub (to be) – Wat?

25 WebIDM3 Doelgroepen25 Standalone toepassing voor het online ondertekenen van PDF- documenten met behulp van de eID door 1 of meerdere medewerkers van de VO (inclusief lokale besturen) Belangrijkste functionaliteiten – Opvolgen of het document al of niet werd ondertekend aan de hand van werkstroom – BulkSigning Tegelijkertijd ondertekenen van meerdere documenten door slechts 1 keer je PINCODE in te geven. – Goedkeuren van een document Belangrijk – Acceptatie van gebruikersvoorwaarden SigningHub (to be) – Wat?

26 WebIDM3 Doelgroepen26 Online ondertekenen Documenten dienen niet meer gedownload/geüpload worden voor ondertekening door ondertekenaar Opvolging – De eigenaar van het document kan onmiddellijk zien wie al of niet ondertekend/goedgekeurd heeft – Alle betrokkenen in de werkstroom kunnen zien wie ondertekend heeft zonder het document te openen – Herinnering sturen Goedkeuren van een document zonder een handtekening te plaatsen Meerdere handtekeningen Meeste courante formaten worden ondersteund SigningHub – Voordelen?

27 WebIDM3 Doelgroepen27 Juridische waarde “What you see is what you sign” Open standaarden Minder papier Bulk signing Verschillende rollen configureerbaar Workflows mogelijk Bundelen van documenten in dossiers (later) Gebruik van “digitale zegels” (later) SigningHub – Voordelen?

28 WebIDM3 Doelgroepen28 GEEN archief GEEN validatie Tijdslijn – Ontwikkelfase – Verwachte uitrol september 2016 Niet rechtstreeks aangeboden aan burgers en ondernemingen Regelgeving – ‘Gesloten circuit’ valt niet onder de nieuwe Europese regelgeving – BulkSigning is juridisch correct op voorwaarde dat er duidelijk wordt aangegeven wat er getekend wordt SigningHub - Opmerkingen

29 WebIDM3 Doelgroepen29 Wat heb je nodig als eigenaar van een document? – Toegang via toegangs- en gebruikersbeheer – Adobe reader (niet strikt noodzakelijk) Wat heb je nodig als ondertekenaar? – Toegang via toegangs- en gebruikersbeheer – Adobe reader (niet strikt noodzakelijk) – Middleware (GEEN Fedict middleware) – Kaartlezer Toegang via https://signinghub.vlaanderen.be/ Geen specifieke kennisvereisten nodig Geen specifieke technische vereisten nodig SigningHub – Vereisten?

30 WebIDM3 Doelgroepen30 Aangeboden aan – VO – Provinciale en lokale besturen Gratis Documentatie – Gebruikershandleiding – Installatiegids voor ondertekenaar – Online help van SigningHub (Engelse versie) Helpdesk – Nog uit te werken SLA’s – Nog uit te werken Opleiding – Nog uit te werken SigningHub - Dienst

31 WebIDM3 Doelgroepen31 DTP - Meer informatie? Nieuwe webpagina’s: – http://overheid.vlaanderen.be/dtp http://overheid.vlaanderen.be/dtp Mailtje sturen? – dtp.lokalebesturen@vlaanderen.be dtp.lokalebesturen@vlaanderen.be De mensen achter: – Programma/Product manager : Martine Waeckens – Service Delivery Manager : Jan Heirman

32 WebIDM3 Doelgroepen32 Bestook ons met tips, vragen, opmerkingen, feedback, kleine en grote problemen, … Wat we niet weten, daar kunnen we geen rekening mee houden! Wat jullie ons niet vertellen, daar kunnen we niets mee doen!


Download ppt "ICT Bouwstenen voor lokale besturen Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal Ondertekenen V-ICT-OR Regionale kenniskring Midwest (26 april 2016) Stefanie."

Verwante presentaties


Ads door Google