De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Fedict ook tot úw dienst 17 september 2013. 2 Fedict, ook tot úw dienst aangename kennismaking Federale Overheidsdienst ICT wie we zijn E-government.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Fedict ook tot úw dienst 17 september 2013. 2 Fedict, ook tot úw dienst aangename kennismaking Federale Overheidsdienst ICT wie we zijn E-government."— Transcript van de presentatie:

1 1 Fedict ook tot úw dienst 17 september 2013

2 2 Fedict, ook tot úw dienst aangename kennismaking Federale Overheidsdienst ICT wie we zijn E-government wat we doen Ook voor lokale overheden voor wie we er zijn 2

3 3 Fedict wie we zijn Ervaren en betrouwbare ICT-partner: Bruggenlegger tussen overheden door overkoepelende ICT-projecten Meer dan 10 jaar ervaring Team van experten:  analisten  project- en servicemanagers  ICT-architecten  gespecialiseerde juristen 3 Activiteitenrapport 2012: fedict.belgium.befedict.belgium.be

4 4 E-government wat we doen Aanbieden van e-governmentoplossingen Advies rond ICT-projecten Aanbod van ICT-componenten voor e-governmenttoepassingen Hulp bij het realiseren van basisprincipes e-government:  klant centraal  administratieve formaliteiten beperken  transparantie: wie heeft welke info en waarvoor  efficiëntie, betrouwbaarheid, beschikbaarheid  verkleinen van de digitale kloof 4 Dienstenoverzicht: service catalogue op fedict.belgium.befedict.belgium.be

5 5 Ook voor lokale overheden voor wie we er zijn Onderdeel van federale niveau, maar even goed voor: Gemeenschappen Gewesten Provincies Gemeenten OCMW’s Organisaties die een opdracht voor de overheid uitvoeren 5

6 6 Voordelen van samenwerking waarom gebruik maken van onze dienstverlening Efficiënter Neutraal advies Marktkennis Gebruik van beschikbare componenten: aanzienlijke besparing Geen aanbestedingsprocedure nodig Schaalvoordeel 6

7 7 Fedict, ook tot úw dienst Onze dienstverlening voor niet-federale overheidsinstellingen Online betalingen Toegangs-beheer tot uw toepassingen Opvragen van attesten Toegang tot authentieke bronnen Digitale handtekening Beheer van elektronische certificaten Beveiligen, dateren en valideren van elektronische gegevens 7

8 8 Online betalingen Delphine Duprez

9 9 Online betalingen wat we u kunnen bieden

10 10 Online betalingen wat we u kunnen bieden ePayment Service Service om online betaalmogelijkheden in uw toepassingen te integreren Wat betekent ePayment Service voor u? Geen overheidsopdracht lanceren Op maat van uw overheidsboekhouding Maandelijkse, aparte facturatie voor transactiekosten Geen software installeren of licentie betalen Online betalingen van uw eindgebruikers aanvaarden:

11 11 Online betalingen wat we u kunnen bieden Wat kunt u van ons verwachten? Documentatie voor de integratie Aanmaken gratis testaccount Administratieve en technische ondersteuning Wie mag de dienst gebruiken? Overheden Overheidsinstellingen voor hun taken van algemeen belang

12 12 - 59% 54% Besparing € 300 € 0,15 € 30 Fedict € 300 € 0,37 € 65 Ogone Set-up kost Transactiekost Maandelijks abonnement Online betalingen wat we u kunnen bieden Prijsvergelijking

13 13 Online betalingen wat we u kunnen bieden Voorbeeld uit de praktijk: parkeerkaarten in Knokke-Heist

14 14 Online betalingen wat we u kunnen bieden Voorbeeld uit de praktijk: parkeerkaarten in Knokke-Heist Aanvraag van een parkeertkaart via eloket voor inwoners en tweede verblijvers Gemiddeld transactiebedrag: 30 euro Betaalmiddelen: BCMC en Visa/Mastercard Eloketformulieren en integratie door derde partij Snelle configuratie van het Ogone platform: < 1 maand tests

15 15 Toegangsbeheer tot uw toepassingen Jan Vanhaecht

16 16 Toegangsbeheer tot uw toepassingen wat we u kunnen bieden Vier services: Gebruikersbeheer Beheer van toegangsbeheerders BTB Authorisatieservice of rollenbeheer Authenticatie- service - FAS 16

17 17 Toegangsbeheer tot uw toepassingen wat we u kunnen bieden Wat betekent toegangsbeheer voor u? Zekerheid over de identiteit van een gebruiker Controle op de acties die een gebruiker mag uitvoeren Wat kunt u van ons verwachten? modules voor:  sterke, flexibele authenticatie  zelfbeheer van gegevens  beheer van de toelatingen van elke gebruiker

18 18 Gebruikersbeheer Beheerplatform voor publieke e-governmenttoepassingen Wat betekent gebruikersbeheer voor u en uw klanten? Nagaan welke aanmeldmogelijkheden bekend zijn bij de federale overheid Voor de eerste keer registreren voor e-governmenttoepassingen Centraal beheer van contactinformatie Nagaan welke rollen toegekend zijn

19 19 Beheer van de toegangsbeheerders - BTB Toepassing voor het beheer van hoofdtoegangsbeheerders binnen het platform gebruikersbeheer Wat betekent BTB voor u en uw klanten? Organisaties kunnen hun verantwoordelijke voor toegangsbeheer aanduiden en beheren Deze duiden dan op hun beurt toegangsbeheerders aan voor specifieke toepassingen Zo ontstaat een ononderbroken ketting van toegangsbeheerders

20 20 Beheer van de toegangsbeheerders - BTB Toepassing voor het beheer van hoofdtoegangsbeheerders binnen het platform gebruikersbeheer

21 21 Autorisatiebeheer of rollenbeheer Wat betekent Autorisatiebeheer voor u en uw klanten? Met de dienst Autorisatiebeheer beheren uw klanten wie toegang heeft tot uw online toepassing en tot welke delen ervan

22 22 Authenticatieservice - FAS Dienst waarmee uw gebruikers zich kunnen registreren & authenticeren om toegang te krijgen tot uw overheidstoepassingen Wat betekent FAS voor u en uw klanten? U bepaalt hoe gebruikers zich aanmelden:  gebruikersnaam, wachtwoord en token  eID met pincode  nieuwe middelen zoals ondersteuning voor authenticatie door buitenlandse gebruikers Mogelijkheid tot meesturen van informatie over de gebruiker:  rijksregisternummer  toegekende rollen vanuit autorisatiebeheer Integreren met FAS op basis van open standaarden

23 23 Opvragen van attesten Mila Druwe

24 24 Opvragen van attesten wat we u kunnen bieden Digiflow is een toepassing om attesten op te vragen zoals: Betaling sociale bijdragen uit databank Sociale Zekerheid Balans – Nationale Bank Onderworpen aan BTW uit databank FOD Financiën Failliet ja-neen uit KBO Fiscale schulden ja-neen uit databank FOD Financiën Erkend aannemer – databank FOD Economie

25 25 Toekenning rollen binnen de context  Publieke context  overheidsopdracht  … Opvragen van attesten wat we u kunnen bieden Wat betekent Digiflow voor u? Attesten opvragen uit authentieke bronnen Conformiteit aan regels van de Privacycommissie Steeds duidelijk wie welke informatie opvroeg en waarom Gratis Authenticatie via eID of token

26 26 Opvragen van attesten wat we u kunnen bieden Wat kunt u van ons verwachten? Gebruiksgemak: via eender welke browser Operationeel beheer samen met eigenaar authentieke bron Authenticatie via eID en ambtenarentoken Eerstelijnssupport: service desk Fedict

27 27 Toegang tot authentieke bronnen Malik Weyns

28 28 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden 28

29 29 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden PersonServices EnterpriseServices Combinatie van gegevens Drie type services: 29

30 30 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden Wat kunt u van ons verwachten? Toegang Ondersteuning Wat betekent toegang tot authentieke bronnen voor u? Altijd actuele gegevens:  persoonsgegevens  bedrijfsgegevens  mogelijkheid tot combinatie Snelle gegevensuitwisseling Op een homogene en veilige manier: via webservices

31 31 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden PersonServices Persoonsgegevens opzoeken in het Rijksregister of opzoeken en bijwerken in de KSZ-registers (BisRegister + Radregister). Wat betekent PersonServices voor u? Raadplegen op basis van rijksregister- of bisregisternummer Opzoeken op basis van naam (fonetisch en geboortedatum) of adres Bijwerken of aanmaken in het Bisregister

32 32 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden EnterpriseServices Bedrijfsgegevens en attesten creëren, raadplegen en aanpassen in de databanken van de FOD Economie Wat betekent Enterpriseservices voor u? Raadplegen van ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Opzoeken van een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming Raadplegen van gegevens in de databank 'Ambulante handel' Raadplegen van gegevens in de databank ‘Attesten’ Raadplegen van de toelatingsaanvragen van een onderneming in de TAP-databank Updateservices voor het aanpassen van deze gegevens

33 33 Toegang tot authentieke bronnen wat we u kunnen bieden Combinatie van gegevens Oplossing op maat door middel van een combinatie van persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en andere gegevens in functie van uw behoeften. Voorbeelden uit de praktijk eBirth: elektronische geboorteaangifte voor gemeenten en ziekenhuizen eDepot voor notarissen eGriffie voor burgers De Vierde Weg voor het innen van schulden door de overheden

34 34 Beveiligen, dateren en valideren van elektronische gegevens, beheer van elektronische certificaten en digitale handtekening Peter Strickx

35 35 Digitale handtekening wat we u kunnen bieden Afhandeling van alle stappen van het handtekenproces Eenvoudige integratie in uw webtoepassingen Standaard handtekenformaat op verschillende documentformaten Beperkte technische kennis vereist Digital Signature Service (DSS) Dienst om digitale handtekeningen met de eID te plaatsen en te valideren. Wat betekent DSS voor u?

36 36 Digitale handtekening wat we u kunnen bieden Wat kunt u van ons verwachten? Ondersteuning bij de integratie in uw web toepassing Complete dienstverlening: SLA, rapportering, notificaties etc…

37 37 Digitale handtekening wat we u kunnen bieden Voorbeeld uit de praktijk: Stad Antwerpen door Heidi Defrenne en Filip Boudrez

38 38 Beheer van elektronische certificaten wat we u kunnen bieden PKI-RA Dienst die automatisch elektronische certificaten aflevert. Wat betekent PKI-RA voor u? Directe aflevering van systeem/applicatie-certificaten Eenvoudiger beheer van de afgeleverde certificaten Certificaten zijn 15/27/39 maanden geldig Klant treedt op als Registration Authority (RA)

39 39 Beheer van elektronische certificaten wat we u kunnen bieden Wat kunt u van ons verwachten? Beheer van de gebruikers en domeinen Onderliggende infrastructuur Contractueel kader Complete dienstverlening: SLA, rapportering, notificaties etc…

40 40 Beheer van elektronische certificaten wat we u kunnen bieden Voorbeelden uit de praktijk E-Health Fedict – Identificatie en beveiliging Onderwijsnet Vlaanderen Rekenhof

41 41 Beveiligen, dateren en valideren van elektronische gegevens wat we u kunnen bieden Time Stamp Dienst om onweerlegbaar datum en tijd aan elektronische gegevens te koppelen Wat betekent Time Stamp voor u? Voldoet aan de internationale standaarden en wetgeving ter zake Integratie van tijdsdimensie in bedrijfsprocessen Via eenvoudige interface

42 42 Wat kunt u van ons verwachten? Fedict treedt op als autoriteit voor time stamping (TSA) Leveren van de dienst voor time stamping (TSS) Ondersteuning Beveiligen, dateren en valideren van elektronische gegevens wat we u kunnen bieden

43 43 Beveiligen, dateren en valideren van elektronische gegevens wat we u kunnen bieden Voorbeeld uit de praktijk Vlaamse landmaatschappij FOD Justitie

44 44 Servicedesk@fedict.be hoe u ons contacteert Eén aanspreekpunt voor uw aanvragen E-mail naar servicedesk@fedict.beservicedesk@fedict.be Vermelding service waarin interesse Behoeften kenbaar maken Start traject naargelang service


Download ppt "1 Fedict ook tot úw dienst 17 september 2013. 2 Fedict, ook tot úw dienst aangename kennismaking Federale Overheidsdienst ICT wie we zijn E-government."

Verwante presentaties


Ads door Google