De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldbijeenkomst 2 e en 3 e jaars begeleiders woensdag 1 oktober, 14.00u tot 16.00u Even voorstellen & programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldbijeenkomst 2 e en 3 e jaars begeleiders woensdag 1 oktober, 14.00u tot 16.00u Even voorstellen & programma."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldbijeenkomst 2 e en 3 e jaars begeleiders woensdag 1 oktober, 14.00u tot 16.00u Even voorstellen & programma

3 Driehoek van begeleiding SLB-er Consulent Student Praktijkbegeleider

4 Opleiding/ kennis Competenties Leervraag student reflectie Schoolconcept stage Inzet vraagOrganisatie Kwalificatiedossier

5 Meerwaarde Student Stageschool Opleiding Krijgt student die: – meer past binnen de eigen organisatie – meer gemotiveerd en betrokken is – eigenaar van eigen leerproces is Meer context gebonden communicatie tussen stageschool en opleiding meer inzicht in profielen van stagescholen meer inzicht op inzet OA gerichtere begeleiding en curriculuminhoud aanbieden van specifieke profielen betere afstemming opleiding / praktijk opleiding is meer afgestemd op eigen behoefte/affiniteit meer eigenaar van eigen leerproces heeft inspraak bij een juiste match betere toeleiding tot werk

6 BPV plaza Zorgt voor plaatsing student op basisschool Communicatiemiddel Nieuwssite http://www.bpvplazawb.nl/vitalis_pedagogiehttp://www.bpvplazawb.nl/vitalis_pedagogie Belangrijke documenten Contactpersoon Wendy Wiebenga

7 Kwalificeren ABeroeps specifiek (Kwalificatiedossier) BLoopbaan & Burgerschap C Rekenen DNederlandse taal EEngels Sturingsinstrument: Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn www.consortiumbo.nl

8 Kwalificatiedossier OA Kerntaak 1: Assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primaire proces Kerntaak 2: Uitvoeren van taken rondom het primaire proces Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

9 De 3 kerntaken van een onderwijsassistent Zijn opgedeeld in… Werkprocessen Bevatten een aantal… Competenties Bestaan uit… Componenten Verwijzen uiteindelijk naar de… Prestatie-indicatoren En dit is het concrete gedrag wat de OA moet laten zien Van breed… Naar concreet…

10 Consortium OABOL N4 P 1- P 2 Uitleg van de methodiek en opstart BP-1.1 Afstemmen van de werkzaamheden van de onderwijsassistent P 3-4BP-1.1 Afstemmen van de werkzaamheden van de onderwijsassistent BP-1.2 Voorbereiden en assisteren bij lessen BP-1.3 Observeren en rapporteren P 5-6BP-1.4 Buiten surveilleren (2 e jaars studenten) BP-1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren P 7-8BP-2.1 Kennismaken met kwaliteitszorg BP-2.2 Signaleren van leerproblemen BP-2.3 Plannen en faciliteren van een activiteit P 9-10BP-2.4 Individuele didactische begeleiding (3 e jaars studenten) BP-2.5 Begeleiden van zorgleerlingen BP-3.1 Participeren in overleg P 11-12BP-3.2 Organiseren van en begeleiden bij een evenement BP-3.3 Begeleiden van leergedrag BP-3.4 Didactische begeleiding van (kleine) groepen

11 Dus: ontwikkelingsgerichte en kwalificerende BP’s 2 e jaar BP1.4 BP1.5 (kwalificerend) Afronden fase 1 (kwalificerend) BP2.1 BP2.2 BP2.3

12 Dus: kwalificerende BP’s 3 e jaar BP2.4 (kwalificerend) BP2.5 (kwalificerend) Afronden fase 2 (kwalificerend) BP3.1 (kwalificerend) BP3.2 (kwalificerend) BP3.3 (kwalificerend) BP3.4 (kwalificerend) Afronden fase 3 (kwalificerend)

13 De Wegwijzer 4. Controleren 1. Oriënteren 2. Plannen5. Reflecteren 3. Uitvoeren

14 Stap 1: Oriënteren & Stap 2: Plannen Planningsformulier invullen GO (van praktijkbegeleider en SLB-er)

15 Planningsformulier (leeg)

16 Beroepscontext

17 Stap 3: Uitvoeren

18 Bewijzen verzamelen

19 Stap 4: Controleren en evalueren (2e en 3 e jaar) (lijsten uit kwalificerend portfolio, niet uit de boekjes)

20 Niveaubepalers op beoordelingsformulier BEGRIJPENTOEPASSENINTEGRERENVERBETEREN ReproductiefProductiefTransfer - Wil weten - Vraagt / bevragen - Kan uitleggen / verklaren - Laat zien - Voert uit - Pakt aan - Legt verbanden - Theorie – praktijk - Ziet overeenkom- sten en verschillen - Ziet knelpunten - Weet van weerstanden - Veranderingen op strategieën

21 Invullen beoordelingslijst -Competentie wordt beoordeeld binnen een werkproces aan de hand van prestatie-indicatoren -Overzicht bewijsstukken -Ruimte voor onderbouwing (verplicht)

22 Belangrijk beoordelingslijst -Bij onvoldoende beoordeling: herkansingsprocedure -Maak gebruik van de beoordelingslijsten op It’s Learning i.p.v. de lijsten uit de ‘faseboekjes’. (student zorgt voor deze lijsten) -2 e en 3 e jaars beoordelingslijsten: 3-puntsschaal (onvoldoende/voldoende/goed) daarbij gebruik maken van beoordelingswijzer als hulpmiddel. (Exemplaar in mapje)

23 Stap 5: Reflecteren (ruimte voor reflectie op planningsformulier) Situatie Taak Actie/activiteiten Resultaat Reflectie Toepassing

24 Let op: Extra bij kwalificerende BP’s -Ander (uitgebreider) planningsformulier. -Extra beoordelingslijsten/ formulieren bij BP voor assessmentgesprek en verantwoordingsverslag. -Het schrijven van het verantwoordingsverslag bij afronden van een fase volgens de richtlijnen van STARRT a.d.h.v. vastgestelde werkprocessen en competenties (assessor Vitalis kijkt dit verslag na). -Uiteindelijk ronden de studenten elke fase af met een assessmentgesprek (assessor Vitalis neemt dit gesprek af)

25 Kwalificeren Methodemix: A.Beroepsprestatie uitvoeren B.Verantwoordingsverslag C.Assessmentgesprek

26 A. Beroepsprestatie uitvoeren Integrale opdracht met specifieke deelopdrachten Vaste opbouw: opdracht, resultaat, beoordeling Logisch geheel van werkprocessen met competenties Aantonen in de beroepspraktijk Beoordeling op de praktijk door de praktijkbegeleider en collega

27 B. Verantwoordingsverslag Een of meer vastgestelde werkprocessen met competenties Aantonen van inzicht in de kwaliteit van handelen Verantwoorden van keuzes STARRT methode Beoordeling op school door 2 onafhankelijke assessoren

28 C. Assessmentgesprek Een of meer werkprocessen met competenties Aantonen van inzicht in handelen en achtergrond van keuzes STARRT methode Beoordeling op school door 2 onafhankelijke assessoren

29 Ontwikkelingen en mededelingen Leerwerkhouding (vijfpuntschaal) Alle studenten dienen hun uren te registreren In afwachting van nieuwe kwalificatiedossiers (met ingang van cohort 2016 verplicht) Beoordelen a.d.h.v. 3-puntsschaal met beoordelingswijzer als hulpmiddel Steekproef beoordelen 3 e jaars hebben een afstudeerplanning Programma PABO Avans gericht op doorstroom

30 Vragen? Wij nodigen u graag uit voor de werkveldtraining met onderwerpen als beoordelen, coachen en feedback geven. Uitnodigingen voor deze training zullen nog naar alle stagescholen worden opgestuurd. Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Werkveldbijeenkomst 2 e en 3 e jaars begeleiders woensdag 1 oktober, 14.00u tot 16.00u Even voorstellen & programma."

Verwante presentaties


Ads door Google