De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 3 4 5 6 7 8 9 10 De praktijk van een (academische) opleidingsschool Julianaschool Rijssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 3 4 5 6 7 8 9 10 De praktijk van een (academische) opleidingsschool Julianaschool Rijssen."— Transcript van de presentatie:

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11

12 De praktijk van een (academische) opleidingsschool Julianaschool Rijssen

13 De Julianaschool -2 locaties Stroekeld en Roerdomp -722 leerlingen (1-10-2014) -onderdeel van PCPO (7 scholen) 13 Presentatie van de Julianaschool

14 Wie werken er? -directeur met 2 adjuncten -4 intern begeleiders -48 leerkrachten -7 onderwijsassistenten -2 vakleerkrachten gym -conciërges/administratie/schoonmaaksters

15 Specialisaties (LB-ers) Specialsten: -Hoogbegaafdheid 4x -Autisme 3x -Taal 2x -Rekenen 4x -Dyslexie 2x -wetenschap en techniek 1x -wereldorientatie 1x -studievaardigheden 1x -sociaal emotioneel 3x

16 Even een test: als het antwoord “ja”is gaat u staan….. 16 Presentatie van de Julianaschool

17 “Mijn school/organisatie heeft een geformuleerde visie op het zijn van een (Academische)Opleiding- school”. 17 Presentatie van de Julianaschool

18 “De schoolleider binnen mijn organisatie is in staat om het team te stimuleren tot een lerende houding”. 18 Presentatie van de Julianaschool

19 “Op mijn school/binnen mijn organisatie heeft het doen van onderzoek een duidelijke plek en er wordt gewerkt met een onderzoeksagenda”. 19 Presentatie van de Julianaschool

20 “In mijn school/cluster zijn de leerkrachten gecertificeerd WPC-er, zijn er coaches, werkt een oplisser en zijn een of meerdere collega’s gecertificeerd als assessor”. 20 Presentatie van de Julianaschool

21 “Mijn school/cluster heeft een opgeleide oplisser”. 21 Presentatie van de Julianaschool

22 “Op mijn school functioneren leerteams rond thema’s die bestaan uit docent(en) van Viaa, leerkrachten en studenten”. 22 Presentatie van de Julianaschool

23 “Mijn school heeft meerdere Master- geschoolde leerkrachten”. 23 Presentatie van de Julianaschool

24 “Mijn school gaat geen veranderingsprocessen aan op basis van aannames; wij doen dit op basis van onderzoek”. 24 Presentatie van de Julianaschool

25 “Mijn school doet onderzoek en deelt dit met andere scholen (kennisdeling)”. 25 Presentatie van de Julianaschool

26 “Mijn school/organisatie heeft al het voorgaande al goed voor elkaar!” Indien “ja” dan heeft u niet veel aan deze middag en bent u uitgeleerd… 26 Presentatie van de Julianaschool

27 Ik neem u graag mee de praktijk in van de Julianaschool… Geen succesverhaal, maar een gezamenlijke zoektocht met VIAA met ups-and-downs….!

28 Geschiedenis…. -sinds 2009 start van de “opleidingschool” -sinds 2013 academische basisschool

29 Waarom opleidingsschool? Opleiden en praktijk waren twee werelden (Pabo-basisschool Scholing: komen en gaan van adviseurs/schoolbegeleiders Lerende organisatie willen zijn Eigen kwaliteit verhogen/zelfreflectie 29 Presentatie van de Julianaschool

30 Visiestuk geschreven -opleiden -ontwikkelen -onderwijsgeven (-onderzoek)

31 Werkplekleren/ opleiden in de school -opleiden wpc-ers -opleiding Kernreflectie -opleiding assessment afnemen -oplisser

32 Student en WPC-er aan het woord….. -meerwaarde van werkplekleren

33 SAMEN leren…. Werkgroepen (studenten-leerkrachten- Viaa-medewerkers) -ontwikkeling van leerpleinen -onderzoek tegenvallende spellingsresultaten -nieuwe methode wereldoriëntatie -….

34 SAMEN leren…. 25 maart 2014 -”omgaan met verschillen” Studiedag met alle studenten, 12 leerkrachten en 10 medewerkers van VIAA ‘s morgens theorie ‘s middags de onderwijs praktijk in

35 Academische basisschool -toenemende rol van onderzoek -mogelijkheden van subsidie 4 Academische basisscholen: -de Sprankel Zwolle -de Driesprong Hoge Hexel -ARS Hardenberg

36 Proces in het team….. -niet alleen maar enthousiasme…. -door directie vanuit visie onderbouwd -voorzichtige start gemaakt met geïnteresseerde collega’s (17)

37 Vanuit visie directie: -onderbouwd besluiten nemen (vanuit theorie en onderzoek) -kwaliteitsverbetering -kennisdeling (intern en extern) -van intern gericht zijn buiten kijken -onderzoekende houding stimuleren

38 Scholing volgen… Vanuit subsidiegeld Academische basisschool: -leiding geven aan een school met een onderzoekende cultuur (MT en IB) -begeleiden van onderzoek -het doen van onderzoek Stimuleren van masteropleidingen -inmiddels 8 leerkrachten met een masteropleiding

39 Onderzoek doen…. Joke van de Riet vertelt vanuit de praktijk…..

40 Onderzoeksagenda 2013-2014 -nieuwe rekenmethode -tegenvallende spellingresultaten 2014-2015 -continurooster -nieuwe taalmethode

41 AcademischeBasisSchool -kenniskring -rol van de VU -intervisie en audits met de andere ABS -onderzoekende houding -verdiepende vragen stellen (bv bij OGW)

42 Wat kost het? -tijd -energie

43 Wat levert het op? -handen in de school -ruimer denken/netwerken -kwaliteitsverbetering -samen leren -verdieping -enthousiasme en energie

44 Even een test: Als het antwoord “ja”is gaat u staan…..

45 Het is waardevol om binnen mijn team/organisatie een visie op te stellen m.b.t. de OpleidingsSchool. (wie willen we zijn…?!)

46 Ik vind het belangrijk om een lerende en onderzoekende houding binnen mijn school/organisatie te stimuleren.

47 Onderwijskundige veranderingen wil ik doen op basis van goede onderbouwing; (geen beleid op basis van aannames….).

48 Ik zie veel meerwaarde in het werkplekleren en wil mijn collega’s faciliteren en (laten) opleiden tot goede wpc- ers!

49 Wij vinden het onze verantwoording om (goede) toekomstige collega’s op te leiden en vinden dat leerzaam en leuk om te doen!

50 Als u zojuist meerdere vragen met “ja”hebt beantwoord heeft u een eerste stap gezet in de richting van de opleidingsschool; of u gaat een verdiepende stap zetten……

51 Het begint bij visie! Een pad ontstaat door er op te lopen…..

52 Stellingen: *Dit kan alleen maar op een grote basisschool met veel faciliteiten *Elke basisschool moet een academische basisschool zijn! *Kennisdeling is een meerwaarde voor elke school!

53

54

55

56

57

58

59

60

61 MOGELIJKE TAAK SCHOOLOPLEIDER: 1. Noteer in de kantlijn van de lijst wie nu eigenaar is van welke taak binnen de school 2. Wat zou de startfunctie kunnen zijn van de schoolopleider bij u op school en welke taken horen daarbij? Tips en opmerkingen voor de commissie

62 LEERWERK-ACTIVITEITEN 1. Vink aan op de lijst welke activiteiten je nu aanbiedt op de basisschool 2. Wat zou je nog meer kunnen aanbieden? 3. Welke activiteiten zouden het meest helpend zijn voor de school én de student?

63

64 64


Download ppt "2 3 4 5 6 7 8 9 10 De praktijk van een (academische) opleidingsschool Julianaschool Rijssen."

Verwante presentaties


Ads door Google