De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 Informatieblad groep 8 Tijdschema voor dit jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 Informatieblad groep 8 Tijdschema voor dit jaar."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatieavond groep 8 Informatieblad groep 8 Tijdschema voor dit jaar

3 Rekenen Nieuwe methode: Wereld in Getallen. 5 x per week: 4 lessen en 1 dag extra instructie en weektaak afmaken

4 De volgende onderdelen komen aan bod: Getalbegrip Optellen/Aftrekken Vermenigvuldigen Delen Kommagetallen Breuken Procenten Tijd Geld Meten Meetkunde Zakrekenmachine Diversen (gemiddelde, diagrammen, verhoudingen) Rekenen Nieuwe methode: Wereld in Getallen.

5 Weektaak voor zelfstandig werken, in drie niveaus. Extra instructie voor zwakke rekenaars. Opdrachten op de computer. Na elk blok volgt er een toets, n.a.v. de toets volgt er verrijking of herhaling Rekenen Nieuwe methode: Wereld in Getallen.

6 Taal: Methode: Taal actief 5 x per week Er wordt gewerkt met 10 thema`s. Binnen een thema is gekozen voor een ankerverhaal. 

7 Taal: Methode: Taal actief Interactief taalonderwijs Naar elkaar luisteren, met elkaar spreken, samen teksten schrijven. Leren van en met elkaar. Stellen( = opstel) Alfabet / woordenboek Taalbeschouwing ( werkwoorden, persoonsvorm, enkelvoud, meervoud etc. )

8 Taal: Methode: Taal actief Aan het eind van een thema wordt er een toets afgenomen. N.a.v. de toets wordt bekeken welke onderdelen wel of niet worden beheerst. Hierna volgt verrijking of herhaling. Het cijfer voor deze taaltoetsen vindt u op het rapport terug onder het kopje “ taalbeschouwing ”.

9 Lezen Technisch lezen Begrijpend lezen NieuwsbegripXL ( 2 x p w) Zelfstandig lezen in het bibliotheekboek,stripboek, krant, Voorlezen

10 Aardrijkskunde Methode: Meander We werken met de methode Meander. Er worden in groep 8 verschillende thema’s behandeld vooral over de werelddelen verdeeld over 5 thema’s met 3 lessen en 1 topo-les. Geschiedenis Methode: Brandaan De methode laat kinderen ervaren dat zij ook zelf geschiedenis zijn en maken. Maar de methode wekt ook de nieuwsgierigheid van kinderen naar hoe het “toen” was. Biologie Methode: Leefwereld Het accent ligt op onderzoek en verklaring. Kinderen doen zelfstandig allerlei onderzoekjes en proberen de verschijnselen die ze tegenkomen te verklaren.

11 Overige vakken Engels, methode: Real English. Muziek Tekenen Handvaardigheid, in de klas en met creamiddagen. Gym, op donderdagochtend van 10.45u. t/m 11.45u. Op verzoek van onze vakleerkracht: gymschoenen (geen zwarte zolen)i.v.m.wratten, korte broek en sieraden af. Zelfstandig werken, dit doen we tijdens de weektaak. Verkeer m.b.v. de Jeugdverkeerskrant

12 De computer In onze hal staan 8 a 12 computers die verbonden zijn met een netwerk en met het internet. De kinderen krijgen vrije en gerichte opdrachten. De kinderen werken met programma’s van: -De rekenmethode -Nieuwsbegrip XL -Bloon.nl -Mijn Klas (Ambrasoft)

13 www.amgschmidt.nl

14 Huiswerk Aardrijkskunde, samenvatting en begrippen, Aardrijkskunde Topo Geschiedenis, samenvatting en begrippen Engels, woordjes en korte zinnen Werkstuk. Inleveren begin januari 2014 (gekoppeld aan het spreekbeurt) Spreekbeurt over het werkstuk Mediabeurt Weektaak, indien niet af. Maakwerk voor bijv. rekenen, spelling e.d.

15 Huishoudelijke mededelingen In groep 8 gaan we soms op stap. Wij gaan o.a. naar verschillende openbare voortgezet onderwijs scholen in Spijkenisse, bibliotheek, de sportdag en aan het eind van het jaar de musical. Met de groepen 7 en 8 verkopen we elk jaar kinderpostzegels. Informatie over al deze onderwerpen volgt nog. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht.

16 Tijdschema schooljaar 2014-2015 September / Oktober Voorlichtingsavond Cito Entreetoets Informatieavond De Ring van Putten/ My College bij ons op school

17 Tijdschema schooljaar 2014-2015 November/december Scholenmarkt 12 november in de Olympiahal Aanmelden kinderen met leerwegondersteuning uiterlijk 15 december Begin gemaakt met de voorlopige adviesgesprekken

18 Tijdschema schooljaar 2014-2015 Januari / Februari Drempelonderzoek / CITO M8 Bezoek aan De Ring van Putten (voorlopige) Adviseringsgesprekken Open dag De Ring van Putten 7 feb. Voorlichtingsavond op De Ring van Putten voor ouders en leerlingen 19 feb. Open dag My College datum volgt nog

19 Tijdschema schooljaar 2014-2015 Maart / April Definitief advies (begin maart) Voorlichtingsavond TTO Uiterste inschrijfdatum 15 maart

20 Welke niveaus zijn er ? VWO HAVO VMBO theoretische leerweg ( MAVO) VMBO kaderberoepsgerichte leerweg VMBO basisberoepsgerichte leerweg Praktijkonderwijs

21

22 Tips voor een schoolkeuze Kijk op de verschillende schoolsites Ken je iemand die op het voortgezet onderwijs zit? Vraag naar zijn/ haar ervaringen. Bezoek de Scholenmarkt Ga naar zoveel mogelijk Open Dagen. Ga naar de diverse voorlichtingsavonden.

23 Bedankt voor uw komst, en heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.


Download ppt "Informatieavond groep 8 Informatieblad groep 8 Tijdschema voor dit jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google