De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak gezondheidsachterstanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak gezondheidsachterstanden."— Transcript van de presentatie:

1 Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak gezondheidsachterstanden

2 Gezond in … wordt uitgevoerd door in samenwerking met gemeenten, GGD-en en anderen aanvullende expertise betrekken van andere partijen waar nodig 2

3 Situatie/actualiteit gemeenten 3 D’s !! 1 januari…… Waarom toch het lef dit te starten? programma ondersteunt doelen 3 D’s integrale werken geeft u nù vorm (wijkteams) 3

4 Belang gemeenten belang gezonde burgers: loont, anders oplopende kosten dat wist u al…veel gemeenten al mee bezig, zij willen o dit versterken, o onderbrengen in regulier beleid én o geld zo effectief mogelijk inzetten Kan ook! 4

5 5

6 Programma: wat gaan we doen? U faciliteren in versterken van eigen aanpak via advies op maat delen kennis wat werkt, inspirerende vb/persons praktische instrumenten en handvatten Zodanig dat ‘t onderdeel wordt van uw reguliere beleid 6

7 Hoe? Uw aanpak helpen versterken, geen blauwdrukken, gemeenten kiezen zelf Niet iets nieuws : velen al jaren mee bezig diverse goeie programma’s Daarop voortbouwen en volgende slag slaan o tijd voor deuk in pakje boter…. o van projectmatige aanpak naar regulier beleid Afstemmen op uw vragen, programma invullen met u: dynamisch Wel deelnemen: nieuwe vorm van samenwerken 7

8 Welke vragen zijn al door u gesteld? “Hoe verbind ik zorg en sociale wijkteams?” “Hoe leg ik goede verbinding naar ruimtelijke ordening?” “Hoe verleid ik deze burgers tot gezond gedrag?” “Hoe dring ik middelengebruik bij de groep jongeren terug?” “Hoe werk ik integraal in kleine dorpen”

9 Welke vragen zijn al door u gesteld? “Hoe bereiken we migranten beter?” “Hoe betrek ik het bedrijfsleven erbij?” “Aanpak depressie bij deze burgers? Hoe?” “Hoe zorgen we ervoor dat aanpak geborgd wordt op lange termijn?”

10 Participatie Gezonde omgeving fysiek Gezonde bewoners Gezonde omgeving sociaal Goede preventie en zorg Levensfase benadering Gezond gedrag en gezondheids- vaardigheden 10 Integrale aanpak gezondheidsachterstanden: speelveld

11 8 Pijlers voor succesvolle aanpak

12 12

13 Waarmee gaan we starten? I- Ronde langs alle gids-gemeenten waar staat u, wat wilt u versterken met checklist van belangrijkste succesvoorwaarden advies hoe dat te bereiken waarop wilt u ondersteuning en mogelijkheden programma september – december 2014, de eerste 40 gemeenten jan- mei 2015 volgen de overige gemeenten 13

14 II Deskundigheidsbevordering Mogelijke modules Sessies met wethouders en ambtenaren Belangrijkste succesvoorwaarden/besturingsknoppen? Thema’s hoe verbind ik aanpak gezondheid aan andere beleidsterreinen? hoe verbind je eerstelijnszorg en sociale wijkteams aan elkaar? komen tot goede procesgerichte aanpak, met breed gedragen en haalbare doelen? versterken eigen rol laagopgeleide/migranten burgers? 14

15 Mogelijke modules Thema’s vervolg beste aanpakken depressie, diabetes en middelengebruik bij deze burgers? inzet social marketing voorbeelden van gecombineerde aanpak arbeidsmarkttoeleiding en gezondheid? Last but not least: gemeenten leren van elkaar (regionale) inspiratie sessies waar gemeenten elkaar ontmoeten en ervaringen/kennis delen mogelijk begeleide intervisie 15

16 16

17 III. Praktische instrumenten Zoals: Checklist ‘hoe ver ben ik in integrale aanpak’ Leidraad in werken met MKBA’s op dit terrein Per gezondheidsaandoening state of the art risicofactoren/aanpak Tips voor collectieve verzekering minima 17

18 IV. Landelijke activiteiten per jaar in overleg met u in te vullen Studiedagen, leerkringen en online/interactieve website Landelijke uitwisselingen coördinatoren/trekkers gids-gemeenten projectleiders andere programma’s/proeftuinen en academische werkplaatsen (internationale) experts/wetenschappers Agendering, o.a. commissie VNG en via ambassadeur 18

19 Programma inrichting/structuur 19 Stuurgroep VWS vertegenwoordiging gemeenten partijen voor de zorg Pharos Adviesraad GGD-NL, VNG, JOGG NPCF wetenschap gezondheidsfondsen verzekeraars LHV, NHG, Ros-sen private partijen, bijv AH sport en bewegen in de buurt Ondersteuningsprogramma sociale wijkteams Zorgbelang Stichting Lezen&Schrijven Programma bureau Platform31 en Pharos Groep wethouders

20 Samenwerkingspartners 20 VNG en gemeenten GGD- Nederland & GGD-en Partijen in de zorg VWS en andere ministeries Alles is gezondheid JOGG CGL Gezondheids fondsen Sport en bewegen in de buurt Wetenschap en Academische werkplaatsen en kenniscentra Onderwijs en gezonde school patiënt- en cliënt organisaties Verzekeraars & private partijen

21 Website Gezondin.nu Niet: zoveelste kennisbank Beknopte eigen site, verder op sites en media van gemeenten Digitale communities en online leerkringen 21

22 Pharos en Platform 31 staan de komende 4 jaar voor u klaar 22


Download ppt "Stimuleringsprogramma Lokale Aanpak gezondheidsachterstanden."

Verwante presentaties


Ads door Google