De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst gemeenteraad Boxmeer 15 februari 2007 Woonmaatschappij Maasland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst gemeenteraad Boxmeer 15 februari 2007 Woonmaatschappij Maasland."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatiebijeenkomst gemeenteraad Boxmeer 15 februari 2007 Woonmaatschappij Maasland

3 Voorstellen Antonie Schraven: Woonconsulent Marion Gerrits::Woonconsulent Paul Vos: manager Vastgoedontwikkeling Mirjam Kräwinkel:Directeur Wonen

4 Agenda  Woonmaatschappij Maasland: wie en wat?  Strategisch Vastgoedbeleid Maasland  Toewijzingsbeleid huurwoningen  Maasland in de gemeente Boxmeer  algemene informatie  woningtoewijzing  projecten

5 Woonmaatschappij Maasland wie en wat

6 Woonmaatschappij Maasland  Regionaal werkzaam in 11 gemeenten, > 50 kernen  Ontstaan uit gemeentelijke woningbedrijven en fusies tussen corporaties  Zelfstandig ondernemer  Maatschappelijk ondernemer

7 Missie en kernactiviteiten  Het bieden van een kwalitatief goed, gevarieerd en betaalbaar woningaanbod voor onze klantengroep  Met een gebiedsgerichte aanpak investeren in de vitaliteit van buurten en kernen waar onze klanten wonen  Een eigen stek… in een vitale buurt

8 Maatschappelijk Ondernemer  Garantie voldoende aanbod betaalbare huurwoningen  Maatschappelijk investeren in huurwoningen en maatschappelijk vastgoed  Breed investeren in de vitaliteit van kernen en wijken  Door de klant gewaardeerde dienstverlening  Inspelen op maatschappelijke vraagstukken (ontwikkelen nieuwe woondiensten, Woonopvang, inspelen op vragen van Dichterbij, GGZ, Verdihuis)  Transparantie naar huurders en partners  Huurders en partners betrekken bij keuzes

9 Feiten op een rij  14.094 huurwoningen, 466 andere VHE’s  ca. 10.500 woningzoekenden  17% goedkoop, 77% betaalbaar, 6% duur  65% 1-gezins, 11% nultredenwoning, 14% nultreden appartement, 10% overig appartement  mutatiegraad 5,8% (2006)  123 VGO-projecten: ca. 2500 woningen  financieel gezond  ca 160 medewerkers

10 Strategisch Vastgoedbeleid

11 Strategisch vastgoedbeleid  Spanning op de woningmarkt  Toekomstgerichte visie vereist  Woningmarktonderzoek, kritische blik voorraad  Opgave regionaal 2005 -2015:  ca 3.000 nieuwbouw huurwoningen (nultreden, 2/3 betaalbaar)  ca 1.000 huurwoningen slopen en vervangen  ca 700 huurwoningen verkopen  ca 1.500 huurwoningen ingrijpend verbeteren

12 Toewijzing huurwoningen

13 Van aanbodmodel naar optiemodel  Aanleiding voor verandering: - Aanbodmodel is niet klantgericht - veel acties door woningzoekende zelf - starters komen moeilijk aan bod - veel voorwaarden  Beoogd resultaat: - woonwens woningzoekende staat centraal - inzicht in wachttijd - geen verdere actie nodig - plannen van een wooncarrière

14 Van aanbodmodel naar optiemodel  Optiemodel: - Klant kiest uit hele woningbezit WM - Vooraf veel informatie (woning + te verwachten wachttijd) - 6 Opties - Zekerheid plek, geen actie - Volledig transparant - Alleen voorwaarden bij woonindicatie

15 Maasland in de gemeente Boxmeer

16  2013 huurwoningen, 57 overige VHE  17% goedkoop, 76% betaalbaar, 7% duur  69% 1-gezins, 5% nultredenwoning, 14% nultreden appartement, 12% overig appartement  19% van de streefhuren is afgetopt (ca 400 woningen)  Mutatiegraad 6% (2006)

17 Maasland in de gemeente Boxmeer Woonopgave 2005 – 2015 OpgaveHarde Plannen Zachte Plannen Nieuwbouw huur 28742±150 Herstructurering 214166- Verkoop (voorlopig niet) 3800

18 Woningzoekenden in Boxmeer WozoOpties Beugen3968 Oeffelt111265 Rijkevoort93171 Sambeek83133 Boxmeer14235980

19 Herkomst woningzoekenden Beugen Uit Beugen Uit gemeente Boxmeer Buiten gemeente Boxmeer 33% Oeffelt Uit Oeffelt Uit gemeente Boxmeer Buiten gemeente Boxmeer 46% 22% 32% Rijkevoort Uit Rijkevoort Uit gemeente Boxmeer Buiten gemeente Boxmeer 38% 22% 41% Sambeek Uit Sambeek Boxmeer Buiten gemeente Boxmeer 24% 54% 22% Boxmeer Uit kern Boxmeer Uit gemeente Boxmeer Buiten gemeente Boxmeer 52% 16% 32%

20 Hofstede Elderom  Bouw wijk begin 1970  190 huurwoningen voldeden technisch niet meer aan de huidige eisen  Plaatsing woningen en wegenstructuur in de wijk niet meer hedendaags  Conclusie: slopen en nieuwe wijk bouwen (in fases)

21 Hofstede Elderom Realisatie:  237 woningen (huur en koop)  1-gezinswoningen  diverse categoriën appartementen (0-treden) Stand van zaken:  Fase 1 en 2 gesloopt  Fase 3 voor de helft gesloopt  Start bouw 1e deel fase 1 (laagbouw) begin maart 2007

22

23 Locatie Pauluskerk Realisatie:  Aankoop Pauluskerk door Maasland  38 nultredenappartementen met woonindicatie  Gemeente, omwonenden, wijkraad en bewonersraad in planvorming betrokken Stand van zaken:  Informele inspraakrondes gehouden  Start formele inspraakprocedure op korte termijn

24 Bakelgeert Noord Realisatie “Project ontmoeting voor 55+”:  Vergrijzing in de wijk hierdoor meer eenzaamheid en minder zelfredzaamheid  2004: enquête in de wijk -> grote behoefte aan ontmoetingsmogelijkheden  Realisatie nieuw ontmoetingsgebouw is technisch en financieel lastig -> verbouw ontmoetingsruimte woco Jozef Israëlstraat  Werkgroep: Maasland, gemeente, Pantein V&V, wijkraad, Radius, beheerstichting

25 Bakelgeert Noord Stand van zaken:  Bijeenkomst met bewoners van complex Jozef Israëlstraat is gehouden. Hierin is de aanpassing van de ontmoetingsruimte besproken.

26 Nieuw centrumplan Rijkevoort Realisatie:  Nieuw centrumplan in samenwerking met gemeente, Maasland, particulier ondernemer  Wonen, welzijn en zorg staan centraal  Huurders, omwonenden en dorpsraad betrokken Stand van zaken:  Huurders zijn geïnformeerd over sloop  Huisbezoeken in januari/ februari  Ouderen - enquête i.s.m. dorpsraad: woonwensen

27 Woonopvang Woningen gerealiseerd voor Woonopvang

28 Woningen & activiteiten centrum VLG Realisatie:  Locatie: Markstraat Boxmeer  8 nieuwbouwappartementen voor Stichting VLG (Voorziening Lichamelijk Gehandicapten)  24- uurs zorg, jonge cliënten  Aparte kamers, huiskamer, verblijfsruimte voor verzorger  Activiteitencentrum: Winston Churchillstraat te Sambeek

29 Toekomstmogelijkheden  Aantal ontwikkelingen in en nabij centrum met toekomstperspectief echter nog weinig concreet  Voorbeeld: locatie basisscholen Bakelgeertstraat

30 Informatiebijeenkomst gemeenteraad Boxmeer 15 februari 2007 Woonmaatschappij Maasland


Download ppt "Informatiebijeenkomst gemeenteraad Boxmeer 15 februari 2007 Woonmaatschappij Maasland."

Verwante presentaties


Ads door Google