De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindexamen en PTA Uitleg over het eindexamen en het programma van toetsing en afsluiting voor havo 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindexamen en PTA Uitleg over het eindexamen en het programma van toetsing en afsluiting voor havo 4."— Transcript van de presentatie:

1 Eindexamen en PTA Uitleg over het eindexamen en het programma van toetsing en afsluiting voor havo 4

2 Eindexamen Examen loopt vanaf nu tot en met het “gymzaal-examen”

3 Eindexamen schoolexamen (SE) en centraal examen (CE): ak, biol, dutl, econ, entl, fatl, ges, kubv, nat, netl, schk, wisA, wisB

4 Eindexamen alleen SE: ckv, lo, maat, nlt, osb, pws, wisD rood: vakken uit het combinatiecijfer blauw: vakken zonder cijfer: V of G alleen CE: rkt

5 Eindexamen Eisen om diploma te behalen vanaf 2016: –maximaal drie tekorten in twee vakken minimale eindcijfer is een 4 één tekortpunt: geen compensatiepunt nodig twee tekortpunten: twee compensatiepunten nodig drie tekortpunten: drie compensatiepunten nodig –CE gemiddelde moet voldoende (5,5 of hoger) zijn –maximaal één 5 als eindcijfer voor de rekentoets en de vakken netl, entl en wisA/wisB

6 Schoolexamen en PTA vier onderdelen: 1.toets afgenomen in een toetsweek 2.gemiddelde toetsperiode 3.grote praktische opdracht (in havo 5) 4.handelingsdeel niet elk vak heeft alle onderdelen! PTA per vak: uiterlijk 30 september op www.hetstedelijk-lyceum.nl onder “nieuws van de examensecretaris”www.hetstedelijk-lyceum.nl

7 Schoolexamen en PTA 1.toets afgenomen in een toetsweek (TW) havo 4: twee toetsweken; havo 5: drie toetsweken schriftelijk individueel cijfer: 1-10 niet herkansbaar in havo 4; herkansbaar in havo 5

8 Schoolexamen en PTA 2.gemiddelde toetsperiode (GTP) havo 4: vier (toets)periodes; GTP komt in havo 5 niet voor schriftelijke en/of mondelinge toetsen tijdens lessen kleinere praktische opdrachten individuele en/of groepsopdrachten cijfer: 1-10 niet herkansbaar

9 Schoolexamen en PTA 3.grote praktische opdracht (GPO) veel vormen: schriftelijk, mondeling, powerpoint, ontwerp etc. individuele en/of groepsopdrachten in en/of buiten de les cijfer: 1-10 niet herkansbaar

10 Schoolexamen en PTA 4.handelingsdeel (HD) veel vormen: schriftelijk, mondeling, powerpoint, ontwerp etc. individuele en/of groepsopdrachten in en/of buiten de les beoordeling: V of G

11 Weging in schoolexamen cijfer havo 4 t.o.v. havo 5: havo 4: 30% havo 5: 70%

12 Toetsrooster toetsperiodes via toetsroostersite zoals in onderbouw via studiewijzer in SOMtoday uiterlijk vijf schooldagen voor afname toetsweken via www.hetstedelijk-lyceum.nl onder “nieuws van de examensecretaris” www.hetstedelijk-lyceum.nl via rooster in SOMtoday uiterlijk tien schooldagen voor start toetsweek

13 Absentie melding tijdens toetsweek hele dag absent ouder/verzorger belt afdelingsleider/examensecretaris volgens rooster op www.hetstedelijk-lyceum.nl uiterlijk een half uur voor aanvang van de toetswww.hetstedelijk-lyceum.nl elke dag daarna met een toets: opnieuw bellen ziek geworden tijdens schooldag: voor vertrek naar huis melden bij examensecretaris: voor aanvang van PTA-onderdeel!

14 Uitslag PTA-onderdeel uitslag via SOMtoday bespreken toets tijdens les in hoofdlijnen; details vaak in daltontijd je hebt recht op inzage gedurende het lopende schooljaar

15 Inhalen PTA-onderdelen alle onderdelen behalve toetsen uit de toetsweek: evt. in overleg met docent docent kan kiezen voor inhaalmoment op dinsdag 8 e en/of 9 e uur toetsen uit toetsweek wordt ingeroosterd door examensecretariaat in rooster SOMtoday (met rood aangegeven) in lokaal C26/C28

16 Rekentoets vier kansen verdeeld over havo 4 en havo 5 afnameperiodes in havo 4 en havo 5: 30 mei t/m 10 juni 2016 januari 2017 maart 2017 juni 2017

17 Profielwerkstuk? startbijeenkomst in juni: uitleg in detail 2015-2016: begeleider, vak en onderwerp 2016-2017: voorwerk, onderzoek, verslaglegging, presentatie

18 Examenreglement www.hetstedelijk-lyceum.nl onder “nieuws van de examensecretaris”www.hetstedelijk-lyceum.nl examenreglement 2015-2016 geldig zodra goedgekeurd door schoolleiding en MR bevat o.a. de bevorderingsregeling

19 Examencommissie meningsverschil tussen docent en leerling over een PTA-onderdeel wijziging vakkenpakket: beperkt onder strikte voorwaarden! formele communicatie: per mail naar examensecretariaat per brief: inleveren in B19

20 Vragen over eindexamen en PTA? op school: 1 e contactpersoon: meneer Oonk (op ma, di, wo en vr) op do: meneer Bouwman mail/telefoon: examensecretariaat@hetstedelijkzutphen.nl 0575-590909: bij receptie vragen naar meneer Bouwman


Download ppt "Eindexamen en PTA Uitleg over het eindexamen en het programma van toetsing en afsluiting voor havo 4."

Verwante presentaties


Ads door Google