De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda ALV 30 maart 2016 30 maart 2016 1 1. Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV 2015 4. Jaaroverzicht 2015 5. Financieel Jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda ALV 30 maart 2016 30 maart 2016 1 1. Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV 2015 4. Jaaroverzicht 2015 5. Financieel Jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda ALV 30 maart maart Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV Jaaroverzicht Financieel Jaarverslag Financieel overzicht Verslag kascontrolecommissie Verkiezing leden kascontrolecommissie Beleidsplan BAS Tennis Begroting 2016: 1. Aanpassing contributie 2. Investering kassa systeem 3. Prijsaanpassing consumpties 4. Goedkeuring begroting Investering vernieuwen dak en zonnepanelen. 12. Investering insla / minibaan versus padel baan 13. Bestuur mutaties: 1. Aftredend niet verkiesbaar: 1. Claudia Walsarie Wolff, jeugdcommissie 2. Leen Baijense, wedstrijdcommissie Beide commissies worden samengevoegd. Voor de voorzitter functie is de volgende kandidaat aangemeld: Dennis Kloosterman. 3. Aftredend niet verkiesbaar: Saskia Polman, Sponsorcommissie Voor deze functie is nog geen kandidaat aangemeld. 14. Rondvraag 15. Sluiting

2 Ledenmutaties 30 maart

3 Redenen stoppen 30 maart Gezondheid / overlijden27% Privé20% Tijdgebrek13% Verhuizing20% Afname plezier in tennis13% Sfeer op vereniging 7%

4 Agenda ALV 30 maart maart Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV Jaaroverzicht Financieel Jaarverslag Financieel overzicht Verslag kascontrolecommissie Verkiezing leden kascontrolecommissie Beleidsplan BAS Tennis Begroting 2016: 1. Aanpassing contributie 2. Investering kassa systeem 3. Prijsaanpassing consumpties 4. Goedkeuring begroting Investering vernieuwen dak en zonnepanelen. 12. Investering insla / minibaan versus padelbaan 13. Bestuur mutaties: 1. Aftredend niet verkiesbaar: 1. Claudia Walsarie Wolff, jeugdcommissie 2. Leen Baijense, wedstrijdcommissie Beide commissies worden samengevoegd. Voor de voorzitter functie is de volgende kandidaat aangemeld: Dennis Kloosterman. 3. Aftredend niet verkiesbaar: Saskia Polman, Sponsorcommissie Voor deze functie is nog geen kandidaat aangemeld. 14. Rondvraag 15. Sluiting

5 ALV 30 MAART 2016 Beleidsplan BAS tennis

6 Waarom Beleidsplan 30 maart Hoe zorgen we ervoor dat onze leden met plezier blijven tennissen bij BAS Tennis? Hoe kunnen we de daling in het ledenaantal ombuigen in een groei? Hoe staat de vereniging er financieel voor, kunnen we grote uitgaven opvangen? Hebben we in de toekomst voldoende sponsoren? Kunnen we vacatures in het bestuur en de commissies makkelijk invullen? Hoe maken we leden bewust van verantwoordelijkheden om in het belang van BAS Tennis vrijwilligerswerk te verrichten?

7 Aanpak 30 maart Overeenstemming bestuur om beleidsplan op te stellen Vorming werkgroep van 5 personen, uiteindelijk 2 personen Jeffrey Walsarie-Wolff en Mart Muller Opstellen sterkte / zwakte analyse, bijzondere bestuursvergadering vastgesteld Missie / Visie besproken met klankbordgroep uit vereniging  Adri van Nieuwenhuyzen, Bert Keek, Leen Struijk, Sjaak Twisk en Robert Verbruggen. Missie / visie behandeld in bestuursvergadering en vastgesteld. Verdere uitwerking door met name Jeffrey verzorgd. Concept beleidsplan in twee bijzondere bestuursvergaderingen besproken en vast gesteld. Behandeling in leden vergadering via presentatie en behandeling vragen leden Eventuele aanpassingen bewerkstelligen

8 Missie / Visie / Beleid uitgangspunten 30 maart De speerpunten waar in de periode de focus op komt te liggen en hiermee de basis voor dit beleidsplan vormen: Groei van het aantal leden naar minimaal 250 leden, waarvan 50 jeugdleden Vergroten van de betrokkenheid van onze leden, we willen u graag ontmoeten bij BAS Tennis Vergroten van de deelname aan tennisactiviteiten, zowel recreatief als prestatief Ontwikkelen en implementeren van een organisatiestructuur die bij BAS Tennis past Het actualiseren en ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid Zorgdragen voor optimale communicatie, zowel intern als extern (waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe media) Het in standhouden van de huidige (uitstekende) staat van onderhoud van ons tennispark Het in standhouden van een gezonde financiële huishouding Bijdragen aan een beter milieu door te streven naar 50% minder energieverbruik in 2020.

9 Organisatie 30 maart B. Doelstellingen BAS Tennis streeft naar een compact bestuur met een heldere organisatie. Er zijn korte communicatielijnen. De verantwoordelijkheden zijn duidelijk en gedelegeerd naar de diverse commissies en functionarissen. De organisatie wordt aangestuurd door een enthousiast, kundig en actief bestuur. Functies, taken verantwoordelijkheden zijn inzichtelijk om een goede onderlinge afstemming te realiseren. Dit beleidsplan moet dienen als leidraad, het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen plaatsvindt. C. Activiteiten Herzien van de gewenste organisatiestructuur waarbij aansluiting wordt gezocht bij de omvang van de vereniging en geformuleerde beleidsvoornemens. opstellen van taak- en functieomschrijvingen van bestuur, commissies, functionarissen en vrijwilligers. Het beleidsplan volgen en waar nodig bijstellen en ontwikkelen.

10 Agenda ALV 30 maart maart Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV Jaaroverzicht Financieel Jaarverslag Financieel overzicht Verslag kascontrolecommissie Verkiezing leden kascontrolecommissie Beleidsplan BAS Tennis Begroting 2016: 1. Aanpassing contributie 2. Investering kassa systeem 3. Prijsaanpassing consumpties 4. Goedkeuring begroting Investering vernieuwen dak en zonnepanelen. 12. Investering insla / minibaan versus padel baan 13. Bestuur mutaties: 1. Aftredend niet verkiesbaar: 1. Claudia Walsarie Wolff, jeugdcommissie 2. Leen Baijense, wedstrijdcommissie Beide commissies worden samengevoegd. Voor de voorzitter functie is de volgende kandidaat aangemeld: Dennis Kloosterman. 3. Aftredend niet verkiesbaar: Saskia Polman, Sponsorcommissie Voor deze functie is nog geen kandidaat aangemeld. 14. Rondvraag 15. Sluiting

11 Aanpassing contributie 1 30 maart

12 Aanpassing contributie 2 30 maart

13 Aanpassing contributie 3 30 maart

14 Agenda ALV 30 maart maart Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV Jaaroverzicht Financieel Jaarverslag Financieel overzicht Verslag kascontrolecommissie Verkiezing leden kascontrolecommissie Beleidsplan BAS Tennis Begroting 2016: 1. Aanpassing contributie 2. Investering kassa systeem 3. Prijsaanpassing consumpties 4. Goedkeuring begroting Investering vernieuwen dak en zonnepanelen. 12. Investering insla / minibaan versus padel baan 13. Bestuur mutaties: 1. Aftredend niet verkiesbaar: 1. Claudia Walsarie Wolff, jeugdcommissie 2. Leen Baijense, wedstrijdcommissie Beide commissies worden samengevoegd. Voor de voorzitter functie is de volgende kandidaat aangemeld: Dennis Kloosterman. 3. Aftredend niet verkiesbaar: Saskia Polman, Sponsorcommissie Voor deze functie is nog geen kandidaat aangemeld. 14. Rondvraag 15. Sluiting

15 Vervangen dak en installatie zonnepanelen 30 maart Vernieuwen dak, kosten:13.000,-- Reservering BAS tennis:16.854,81 Aankoop en installatie 46 zonnepanelen : ,-- Advies aan ALV, investering uitvoeren en op mindering brengen verenigingskapitaal van ,85

16 Oefenkooi en mini tennisbaan 30 maart Verbeteren Oefenkooi en mini tennis baan: ,-- Aankoop en installatie Padel baan: ,--  Voordelen:  Combinatie tennis squash  Voor alle leeftijden  Een dubbelspel  Eenvoudig te leren  Attractief en snel  Groei in aantal leden  Inzetbaar als tennisveld voor kinderen  Enorme opmars padel sport mondiaal en landelijk  Verminderen concurrentiedruk van tennis en padel Dronten en Lelystad.  Nadelen:  Hoge investering  Hype of sport van de toekomst onzeker  Moet terug worden verdiend door huidige en nieuwe leden

17 Overweging 30 maart Niet investeren in oefenkooi en mini tennis baan:  Kosten Padel baan ,--  Minder investering ,--  Meer investering Padel baan ,-- Tennisbaan opofferen en inrichten als Padel baan  Meer investering padel baan ,--  Gebruiken benodigde investering tennisbaan ,--  Meer investering Padel baan 7.500,-- Vragen aan ALV:  Gaan we mee met de ontwikkelingen door te investeren in een Padel baan??  Willen we hiervoor een tennisbaan opofferen??


Download ppt "Agenda ALV 30 maart 2016 30 maart 2016 1 1. Opening 2. Mededelingen van het bestuur 3. Notulen ALV 2015 4. Jaaroverzicht 2015 5. Financieel Jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google