De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAMPUS SINT-JORISSTRAAT CAMPUS RIJSELSTRAAT OKTOBER 2015 HOWEST ONTMOET OUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAMPUS SINT-JORISSTRAAT CAMPUS RIJSELSTRAAT OKTOBER 2015 HOWEST ONTMOET OUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 CAMPUS SINT-JORISSTRAAT CAMPUS RIJSELSTRAAT OKTOBER 2015 HOWEST ONTMOET OUDERS

2 2 innovatiefcreatiefondernemend AGENDA Hoger onderwijs aan Howest toegelicht Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering

3 ISABEL UITDEBROECK 3 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT

4 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 4 innovatiefcreatiefondernemend STRUCTUUR HO 180 SP 60/ 120 SP Doctor (PhD) Academische bachelor Academische master Arbeidsmarkt Secundair onderwijs Schakel- programma Professionele bachelor HBO 5 90/ 120 SP Aansluitings- traject Manama Banaba

5 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT Bachelor = 180 ECTS, ongeveer gelijk verdeeld over 3 jaar ECTS → European Credit Transfer and Accumulation System → (h)erkenning Europese kwalificaties Maat voor studiebelasting → Te presteren u om leerdoelen te bereiken → 1 ECTS = 25 tot 30u studiebelasting → 1 semester = 30 ECTS 5 innovatiefcreatiefondernemend STUDIEPUNTEN OF ECTS 30 ECTS = 750 tot 900 u = 37,5 tot 45 u /week (20 w/sem)

6 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 6 innovatiefcreatiefondernemend MODULAIR ONDERWIJS OLOD / Module leerdoelen deelcompetenties OLOD / Module leerdoelen deelcompetenties OLOD / Module leerdoelen deelcompetenties OLOD / Module leerdoelen deelcompetenties Bachelordiploma opleidingsdoelstellingen eindcompetenties Creditbewijzen

7 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 7 innovatiefcreatiefondernemend LEERKREDIET

8 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT Inschrijven ten belope van beschikbaar leerkrediet Eerste 60 SP komen dubbel terug in de rugzak; daarna enkel terug Na behalen van master initiële 140 SP uit de rugzak Na stop studies: rugzak terug gevuld met 10 SP/jaar, tot max. 60 SP Bij uitschrijving voor 1 nov/1maa recuperatie (deel) leerkrediet Leerkrediet verloren door overmacht kan worden teruggevraagd 8 innovatiefcreatiefondernemend LEERKREDIET

9 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 9 innovatiefcreatiefondernemend LEERKREDIET – PERFECTE STUDENT Leerkrediet begin jaar Opgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde jaar 2015 – 201614060 140 – 60 + (60 x 2) = 200 2016 - 201720060 200 – 60 + 60 = 200 2017 – 201820060 200 – 60 + 60 = 200

10 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 10 innovatiefcreatiefondernemend LEERKREDIET – EEN SLECHTE START Leerkrediet begin jaar Opgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde jaar 2015 – 20161406015140 – 60 + (15 x 2) = 110 2016 - 20171106050110 – 60 + (45 x 2) + 5 = 145 2017 – 20181456056 + 4 GD145 – 60 + 56 = 141 2018 – 201914155 141 – 55 + 55 = 141

11 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 11 innovatiefcreatiefondernemend LEERKREDIET – BLIJVENDE MOEILIJKHEDEN Leerkrediet begin jaar Opgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde jaar 2015 – 2016140600140 – 60 = 80 2016 - 201780601580 – 60 + (15 x 2) = 50 2017 – 201850 2050 – 50 + (20 x 2) = 40 2018 – 201940 ……

12 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 12 innovatiefcreatiefondernemend INDELING ACADEMIEJAAR

13 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT Geen vaste weekpatronen Enkele voorbeelden → https://lesroosters.howest.be/ https://lesroosters.howest.be/ innovatiefcreatiefondernemend WEEKPLANNING

14 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 14 innovatiefcreatiefondernemend RAPPORTEN competentiebeheersingExamencijfer De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk hoge mate 16 + De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich onderscheidt 14 – 15 De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)12 – 13 De student heeft de competentie(s) verworven in een mate die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of verder te studeren 10 – 11 De student heeft de competenties nog niet in een voldoende mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren 7 – 9 De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende mate verworven 0 – 6

15 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT 15 innovatiefcreatiefondernemend RAPPORT

16 HOGER ONDERWIJS AAN HOWEST TOEGELICHT STUDIEVOORTGANG Bindende studievoorwaarden → 2 keer op rij minder dan de helft van de opgenomen SP behaald → Trissen voor een module → Niet voldaan aan eerder bindend advies Uitzonderlijk nog toegelaten na gemotiveerde aanvraag 16 innovatiefcreatiefondernemend

17 STUDIEBEGELEIDING EN FACILITEITEN DASCHA DEBRUYNE 17 TALENT COACHING

18 Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Sociale dienstverlening Mobiliteit Huisvesting Sport Cultuur Internationals: be a buddy 18 innovatiefcreatiefondernemend STIP = STUDENTINFOPUNT

19 TALENT COACHING Begeleidt studenten die studeren combineren met persoonlijke omstandigheden Start procedure aanvraag faciliteiten en zorgt voor communicatie naar opleidingen Studiebegeleiding (i.s.m. mentor) Organiseert workshops m.b.t. studievaardigheden 19 innovatiefcreatiefondernemend WAT DOET DE TALENT COACH?

20 TALENT COACHING “Leren leren” en studieadvies → Planning → Methode → Concentratie → Studieadvies (oriëntatie en heroriëntatie) → Aanpassing aan hoger onderwijs → Uitstelgedrag en faalangst 20 innovatiefcreatiefondernemend STUDIEBEGELEIDING

21 TALENT COACHING Meer dan 80% van de studenten is bekwaam, minder dan 60% slaagt in het eerste jaar Redenen → Onvoldoende studie-uren → Verkeerde planning → Verkeerde methodiek → Te weinig concentratie → Gebrek aan voorkennis 21 innovatiefcreatiefondernemend WAAROM STUDIEBEGELEIDING?

22 TALENT COACHING Aanbod → 29/09/2015: Goede nota's nemen en aandachtig luisteren → 22/10/2015: Mindmapping → Vanaf 10/11/15: Leren omgaan met faalangst → 24/11/2015: Efficiënt plannen en organiseren → 26/11/2015: Weg met tomorrowland – uitstelgedrag → 10/12/2015: Haal meer uit je brein 22 innovatiefcreatiefondernemend WORKSHOPS

23 TALENT COACHING Voor studenten → met functiebeperking, topsportstatuut, cultuurstatuut, politiek mandaat, studentenvertegenwoordigers → in bijzondere omstandigheden (werkstudent, ondernemer, combinatie gezin – studie, …) 23 innovatiefcreatiefondernemend ONDERWIJS- EN EXAMENFACILITEITEN

24 TALENT COACHING Ondersteunen, stimuleren, interesse tonen → Teveel controle werkt negatief Eigen studiemethode niet opdringen Delicaat evenwicht: wettelijk volwassen, maar gesponsord Niet overbezorgd zijn, niet teveel helpen, niet teveel medelijden 24 innovatiefcreatiefondernemend ROL ALS OUDER

25 TALENT COACHING GELIJKE KANSEN DIVERSITEIT ALS MEERWAARDE

26 TALENT COACHING Dascha Debruyne GSM: 0475 79 31 68 Dascha.debruyne@howest.be Campus SJS: dinsdag en vrijdag Campus RSS: maandag en donderdag 26 innovatiefcreatiefondernemend PRAKTISCHE INFO

27 ALINE DEVOLDERE 27 STUDENTENVOORZIENINGEN

28 Studietoelage: advies, berekening, voorschotten Laptops: advies en hulp bij financiering Studiereizen en stages Sociaal-juridische vragen 28 innovatiefcreatiefondernemend STUDIEFINANCIERING

29 STUDENTENVOORZIENINGEN Een goede babbel Therapie Workshops persoonsontwikkeling → Zeker van jezelf → Presenteren voor een groep → Faalangst → … 29 innovatiefcreatiefondernemend PSYCHOSOCIALE HULP

30 STUDENTENVOORZIENINGEN Aline Devoldere GSM: 0473 64 24 92 Aline.devoldere@howest.be www.howest.be/stip Campus SJS: dinsdag en donderdag Campus RSS: woensdag en vrijdag 30 innovatiefcreatiefondernemend PRAKTISCHE INFO

31 STUDENTENVOORZIENINGEN Pieter Callewaert GSM: 0475 78 62 57 Pieter.callewaert@howest.be sportencultuur@howest.be Campus SJS en RSS: op afspraak 31 innovatiefcreatiefondernemend PRAKTISCHE INFO SPORT EN CULTUUR

32 ELS SALEMBIER 32 INTERNATIONALISERING

33 WAAROM INTERNATIONALISEREN? Open en kritische blik op de wereld Samenwerken en communiceren in multiculturele en internationale context Zelfontwikkeling Meer kansen op arbeidsmarkt Begrijpen en aanvoelen diversiteit 33 innovatiefcreatiefondernemend

34 INTERNATIONALISERING 34 innovatiefcreatiefondernemend ERASMUS IMPACT STUDY 2014 INTERNATIONALE ERVARING = GROTE TROEF VOOR TEWERKSTELLING

35 INTERNATIONALISERING 35 innovatiefcreatiefondernemend ERASMUS IMPACT STUDY 2014

36 INTERNATIONALISERING Lange tijd of kortere periode … Ver weg of dichter bij huis … Studeren of stage lopen … 36 innovatiefcreatiefondernemend MOGELIJKHEDEN BREED AANBOD INTERNATIONALISERING!

37 INTERNATIONALISERING 37 innovatiefcreatiefondernemend WAARHEEN

38 INTERNATIONALISERING Ingebed in opleidingsprogramma’s Internationale studiereizen Inkomende lectoren (Howest Partner Days) Buddy inkomende studenten 38 innovatiefcreatiefondernemend INTERNATIONALISERING@HOME

39 INTERNATIONALISERING Meestal groepsmobiliteit Voorbeelden → International weeks → Studiereizen → Summer school → Inspiratiereizen: China from within, India from within, Howest goes USA Begeleiding verzekerd Vaak met erkenning van ECTS 39 innovatiefcreatiefondernemend KORTLOPENDE MOBILITEIT

40 INTERNATIONALISERING Studie en/of stage → Ten vroegste in sem 4, vaak pas in laatste jaar Mogelijkheden: → Studie in partnerinstelling van de opleiding → Stage → Ontwikkelingssamenwerking → Free mover Altijd met erkenning van ECTS 40 innovatiefcreatiefondernemend LANGLOPENDE MOBILITEIT

41 INTERNATIONALISERING Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten, talenkennis, meerwaarde Duur → Erasmus: min. 3 maanden ononderbroken → VLIR-UOS: min. 1 maand → Free mover: vrije keuze 41 innovatiefcreatiefondernemend VOORWAARDEN

42 INTERNATIONALISERING Niet gegarandeerd → maar wel veel beurzen Niet alles dekkend → Maar alle beetjes helpen Indicatieve bedragen → Erasmus: 250 – 450 EUR/mnd → VLIR-UOS: 1000 EUR → Free mover: geen beurzen 42 innovatiefcreatiefondernemend BEURZEN

43 INTERNATIONALISERING Leho-site “International Office” Facebook “Howest Goes International” Coördinator internationalisering in opleiding Els.salembier@howest.be 43 innovatiefcreatiefondernemend MEER INFO

44 HOWEST ONTMOET OUDERS 44 innovatiefcreatiefondernemend


Download ppt "CAMPUS SINT-JORISSTRAAT CAMPUS RIJSELSTRAAT OKTOBER 2015 HOWEST ONTMOET OUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google