De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Howest ontmoet ouders Oktober 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Howest ontmoet ouders Oktober 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Howest ontmoet ouders Oktober 2012

2 door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge
Welkom door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge

3 Hoger onderwijs: de toekomst
Studentenvoorzieningen (Stuvo) Studiebegeleiding Talent Coach Internationalisering

4 Hoger onderwijs: de toekomst!
door Frederik D’hulster, Directeur onderwijs en internationalisering Howest

5 Professionele bachelor
BaMa-structuur Doctor (PhD) Secundair onderwijs Professionele bachelor Academische bachelor Schakel-programma Academische master Arbeids-markt 180 SP 45/90 SP 60/120 SP

6 Enkele HO begrippen Learning outcomes = leerresultaten
Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht wordt te doen bij het afronden van een leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond (opleidingsdoelstellingen)

7 Enkele HO begrippen ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System - Europees erkend systeem om kwalificaties te (h)erkennen - gebaseerd op werkbelasting van studenten om leerresultaten te bereiken (studiepunten) - 1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd - 60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester

8 Enkele HO begrippen Modulair en flexibel hoger onderwijs
- modulaire aanpak met opleidingsonderdelen - competentiegericht (integratie kennis/gedrag) - slagen levert ‘creditbewijs’ - diverse trajecten (model- vs individueel, @home)

9 Hoger onderwijs in concreto

10 Internationalisering
AD - HOWEST - Dept OC participatie OPLEIDING studiegids opleidingsprogramma studiefiches studiebegeleiding kwaliteitszorg Internationalisering onderzoek & dienstv STUDENTEN leren/leerkrediet leertrajecten opdrachten | project zelfstudie evaluatie stage bachelorproef academische kalender studiecontract OER opleiding BAMA hart=kern opleidingscommissie alumni 10

11 Praktische aspecten van hoger onderwijs

12 Werkvormen Case studies Stage Projecten Bedrijfsbezoeken Hoorcolleges
Business games Oefeningen Studiereizen

13 Competentiegericht evalueren
Competentiebeheersing Examencijfer De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk hoge mate 16 + De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich onderscheidt 14 – 15 De student beheerst ruim en vlot de competentie(s) 12 – 13 De student heeft de competentie(s) verworven in een mate die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of verder te studeren 10 – 11 De student heeft de competenties nog niet in een voldoende mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren 7 – 9 De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende mate verworven 0 – 6

14 Rapport

15 Leerkrediet Inschrijving = -60 SP Start = 140 SP Geslaagd = +120 SP
Check: Infosessie OER 08-09

16 De perfecte student Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SP
Leerkrediet einde jaar 2012 – 2013 140 60 140 – 60 + (60 x 2) = 200 200 200 – = 200 2014 – 2015

17 Een slechte start Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SP
Leerkrediet einde jaar 2012 – 2013 140 60 15 140 – 60 + (15 x 2) = 110 110 50 110 – 60 + (45x2) +5 = 145 2014 – 2015 145 56 (+4 gedelibereerd) 145 – = 141 2015 – 2016 141 55 141 –

18 Studievoortgang en leerkrediet
Bij onvoldoende leerkrediet bijkomend inschrijvingsgeld kan gevraagd worden inschrijving van student kan geweigerd worden Tip: verkeerde studiekeuze…? Tijdig aan de alarmbel trekken! Bindende studievoorwaarden Minder dan de helft van de studiepunten behaald Trissen voor een opleidingsonderdeel Gevarenzone!!

19

20 Stuvo Howest - alle niet-studiegebonden thema’s
Stuvo = studentenvoorzieningen Howest Stuvo Howest - alle niet-studiegebonden thema’s Met name: studiefinanciering, mobiliteit, huisvesting, psychosociale ondersteuning, laptopdienst, sport, cultuur, enz.

21 Studiefinanciering Alle vragen over: Studietoelage
Ondersteuning studiekosten Laptops Studentenstatuut, kinderbijslag, studentenjobs, …

22 Psychosociale ondersteuning
Eerstelijnshulp bij alle vragen Financiële steun bij therapie of logopedie Cursussen en trainingen (

23 Mobiliteit Huren studentenfiets
50% korting op Buzzy Pazz (ook in combinatie met trein)

24 Huisvesting Bemiddelen bij conflicten met kotbaas

25 Sport en cultuur Ondersteuning studentenorganisaties en studentenactiviteiten Zorgen voor leven in de brouwerij!

26 Varia Brugge Studentenstad Inktpoint Gratis fruit

27 Contact Campus Rijselstraat: Stuvo loket: Di: 9u-11u Do: 12u30- 14u30
Vr: 9u-11u 0473/ Chat

28 Contact Campus Sint-Jorisstraat: Stuvo loket: Ma: 15u – 17u
Di: 12u30 – 14u30 Woe: 9u – 11u 0474/ Chat

29 Studiebegeleiding OER Walter Vanparys
Alle voorgaande info uitgeschreven in het Onderwijs- en examenreglement: Studiebegeleiding Walter Vanparys

30 Thema’s Wat wordt van een student verwacht opdat hij/zij zou slagen? Welke rol kunnen de ouders hierbij spelen? Hoe wordt de student in Howest begeleid?

31 Algemene regel Wie met een GOEDE VOOROPLEIDING en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week op een GOEDE MANIER voor school werkt, heeft zeer grote kans op slagen.

32 Oorzaken van niet slagen
Onvoldoende gestudeerd Verkeerde studiemethode Onvoldoende planning Tekort aan voorkennis niet bijgewerkt Persoonlijke en familiale problemen

33 Onvoldoende studeren Geen 38u/week gemiddeld (24 les / 14 studie) Week telt 168u dus nog 50 u ruimte voor sport, hobby, sociale contacten, … Soms veel bijkomende activiteiten (job, ...) Meestal nog te weinig zelfdiscipline

34 Verkeerde studiemethode
Teveel van buiten leren, zonder inzicht Te oppervlakkig leren Te weinig concentratie Te weinig aandacht of afwezig in lessen

35 Onvoldoende planning Te laat beginnen Nooit een planning opmaken Veel tijd in taken, maar niet studeren Uitstellen van moeilijke leerstofonderdelen

36 Rol ouders Ondersteunen en stimuleren Teveel controle werkt negatief Eigen studiemethode niet opdringen Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord

37 Rol ouders Niet overbezorgd zijn Niet teveel helpen Niet teveel medelijden Interesse tonen

38 Monitoraat Mentoraat Studiecoach
Studiebegeleiding in Howest Monitoraat Mentoraat Studiecoach

39 Monitoraat Elke lector is monitor Problemen i.v.m. inhoud Examenbank: voorbeeldvragen Feedback en remediëring na examens

40 Mentoraat Per 20 studenten 1 mentor Begeleidt de student tijdens hele academiejaar: - introductiegesprek - evaluatiegesprekken (na examens) - functioneringsgesprek (voor blokperiode) Ook steeds te raadplegen bij niet-vakinhoudelijke problemen

41 Individueel of in groep
Studiecoach Vragen i.v.m. Studiemethode Studieplanning Faalangst Concentratie Demotivatie Zelfwaardering Aanpassing ... Op afspraak Individueel of in groep

42 Wie, Waar, Wanneer? Walter Vanparys Op afspraak Lokaal bij de STIP Mail: GSM :

43 Talent Coach Dascha Debruyne

44 Wat doet de Talent coach
Begeleiding van studenten die persoonlijke omstandigheden moeten combineren met het behalen van competenties Opstarten van een procedure om faciliteiten aan te vragen en verzorgen van communicatie naar de opleiding en lectoren

45 Voor wie is de Talent coach
Studenten met een functiebeperkingen, topsportstatuut, cultuurstatuut, mandaat in bestuursorgaan of politiek mandaat Studenten in specifieke sociale en individuele omstandigheden vb: werkstudent, gezin of zwangerschap, andere culturele achtergrond, …

46 Taken van de Talent coach
Werkt faciliteiten uit op vlak van onderwijs, examens en stage on-line registratie door student via Howest-site attest, bewijsstukken persoonlijk gesprek

47 Taken van de Talent coach?
Overleg met lectoren, studiebegeleiders, externe begeleiders … Doorverwijzing naar studiecoach, Stuvo Howest, trajectbegeleider,…

48 Wie? Waar? Wanneer? Dascha Debruyne Lokaal bij de STIP Op afspraak
GSM 0475/793168

49 INTERNATIONALISERING
Sigrid Bosteels

50 Waarom internationaliseren?
Open en kritische blik op wereld Samenwerken en communiceren in multiculturele context Ontwikkelt persoonlijkheid Meer kansen op de arbeidsmarkt Diversiteit begrijpen en toepassen

51 DE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN ZIJN LEGIO !
Lange tijd of een kortere periode… Ver weg of dichter bij huis… Studeren of stage lopen … DE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN ZIJN LEGIO !

52 Waarheen? Kan je je bestemming kiezen op deze wereldkaart? JA EN NEEN
AFHANKELIJK VAN HET SOORT MOBILITEIT EN DE MOGELIJKHEDEN BINNEN JE OPLEIDING

53 Internationalisering@Home
Via opleidingsprogramma Internationale studiereizen Inkomende lectoren Buddy van inkomende studenten

54 Kortlopende mobiliteit
Voorbeelden Intensieve programma’s in partnerinstellingen Internationale (business) weeks Summer school (bv. Mexico) China from within ... Begeleiding verzekerd! Vaak mét erkenning van ECTS

55 Langlopende mobiliteit
Studie en/of stage Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar Mogelijkheden Binnen Europa Studie enkel bij partnerinstelling opleiding Ontwikkelingssamenwerking Free Mover Altijd mét erkenning van ECTS

56 Voorwaarden Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten, talenkennis, meerwaarde Duur Erasmus: min. 3 mnd ononderbroken VLIR-UOS: min. 1 maand Free Mover: vrije keuze

57 Beurzen Geen zekerheid Niet alles dekkend Indicatieve bedragen
Erasmus: 310 à 370 EUR/mnd VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair Free Mover: geen beurs

58 Interculturele ervaring
Meerwaarden Een + op CV Talenbad Interculturele ervaring Friends for life Culturele verrijking Zelfredzaamheid Diplomasupplement

59 Meer informatie Leho-site: “International Office” Coördinator internationalisering opleiding  Go International info-avond op 19 november

60


Download ppt "Howest ontmoet ouders Oktober 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google