De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Howest ontmoet ouders Oktober 2012. WelkomWelkom door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Howest ontmoet ouders Oktober 2012. WelkomWelkom door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest."— Transcript van de presentatie:

1 Howest ontmoet ouders Oktober 2012

2 WelkomWelkom door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge

3 Hoger onderwijs: de toekomst Studentenvoorzieningen (Stuvo) Studiebegeleiding Talent Coach Internationalisering

4 Hoger onderwijs: de toekomst! door Frederik D’hulster, Directeur onderwijs en internationalisering Howest door Frederik D’hulster, Directeur onderwijs en internationalisering Howest

5 180 SP 45/ 90 SP 60/ 120 SP Secundair onderwijs Professionele bachelor Academische bachelor Schakel- programma Academische master Arbeids- markt Doctor (PhD) BaMa-structuur

6 Learning outcomes = leerresultaten Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht wordt te doen bij het afronden van een leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond (opleidingsdoelstellingen) Enkele HO begrippen

7 ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System - Europees erkend systeem om kwalificaties te (h)erkennen - gebaseerd op werkbelasting van studenten om leerresultaten te bereiken (studiepunten) - 1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd - 60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester Enkele HO begrippen

8 Modulair en flexibel hoger onderwijs - modulaire aanpak met opleidingsonderdelen - competentiegericht (integratie kennis/gedrag) - slagen levert ‘creditbewijs’ - diverse trajecten (model- vs individueel, @home) Enkele HO begrippen

9 Hoger onderwijs in concreto

10 10 opleiding BAMA hart=kern OPLEIDING studiegids opleidingsprogramma studiefiches studiebegeleiding kwaliteitszorg Internationalisering onderzoek & dienstv OC AD - HOWEST - Dept STUDENTEN leren/leerkrediet leertrajecten opdrachten | project zelfstudie evaluatie stage bachelorproef participatie opleidingscommissiealumni OER studiecontract academische kalender

11 Praktische aspecten van h oger onderwijs

12 Case studies Stage Projecten Bedrijfsbezoeken Hoorcolleges Business games Oefeningen Studiereizen Werkvormen

13 Competentiegericht evalueren CompetentiebeheersingExamencijfer De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk hoge mate 16 + De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich onderscheidt 14 – 15 De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)12 – 13 De student heeft de competentie(s) verworven in een mate die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of verder te studeren 10 – 11 De student heeft de competenties nog niet in een voldoende mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren 7 – 9 De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende mate verworven 0 – 6

14 Rapport

15 Infosessie OER 08-0915 Start = 140 SP Inschrijving = -60 SP Geslaagd = +120 SP Leerkrediet Check: www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be

16 Leerkrediet begin jaar Opgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde jaar 2012 – 201314060 140 – 60 + (60 x 2) = 200 2013 - 201420060 200 – 60 + 60 = 200 2014 – 201520060 200 – 60 + 60 = 200 De perfecte student

17 Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SPLeerkrediet einde jaar 2012 – 20131406015140 – 60 + (15 x 2) = 110 2013 - 20141106050110 – 60 + (45x2) +5 = 145 2014 – 20151456056 (+4 gedelibereerd) 145 – 60 + 56 = 141 2015 – 201614155 141 – 55 + 55 = 141 Een slechte start

18 Bij onvoldoende leerkrediet bijkomend inschrijvingsgeld kan gevraagd worden inschrijving van student kan geweigerd worden Tip: verkeerde studiekeuze…? Tijdig aan de alarmbel trekken! Bindende studievoorwaarden Minder dan de helft van de studiepunten behaald Trissen voor een opleidingsonderdeel Gevarenzone!! Studievoortgang en leerkrediet

19

20 Stuvo Howest - alle niet-studiegebonden thema’s Met name: studiefinanciering, mobiliteit, huisvesting, psychosociale ondersteuning, laptopdienst, sport, cultuur, enz. Stuvo = studentenvoorzieningen Howest

21 Alle vragen over: Studietoelage Ondersteuning studiekosten Laptops Studentenstatuut, kinderbijslag, studentenjobs, … Studiefinanciering

22 Eerstelijnshulp bij alle vragen Financiële steun bij therapie of logopedie Cursussen en trainingen (www.psywest.be) Psychosociale ondersteuning

23 Huren studentenfiets 50% korting op Buzzy Pazz (ook in combinatie met trein) Mobiliteit

24 www.kotwest.be Bemiddelen bij conflicten met kotbaas Huisvesting

25 Ondersteuning studentenorganisaties en studentenactiviteiten Zorgen voor leven in de brouwerij! Sport en cultuur

26 Brugge Studentenstad Inktpoint Gratis fruit Varia

27 Campus Rijselstraat: Stuvo loket: Di: 9u-11u Do: 12u30- 14u30 Vr: 9u-11u 0473/64 24 92 Charlotte.goddeeris@howest.be Chat Contact

28 Campus Sint-Jorisstraat: Stuvo loket: Ma: 15u – 17u Di: 12u30 – 14u30 Woe: 9u – 11u 0474/85 96 93 Alicia.vanneste@howest.be Chat Contact

29 Alle voorgaande info uitgeschreven in het Onderwijs- en examenreglement: www.howest.be/oer www.howest.be/oerOER Studiebegeleiding Walter Vanparys

30 Wat wordt van een student verwacht opdat hij/zij zou slagen? Welke rol kunnen de ouders hierbij spelen? Hoe wordt de student in Howest begeleid? Thema’s

31 Wie met een GOEDE VOOROPLEIDING en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week op een GOEDE MANIER voor school werkt, heeft zeer grote kans op slagen. Algemene regel

32 Onvoldoende gestudeerd Verkeerde studiemethode Onvoldoende planning Tekort aan voorkennis niet bijgewerkt Persoonlijke en familiale problemen Oorzaken van niet slagen

33 Geen 38u/week gemiddeld (24 les / 14 studie) Week telt 168u dus nog 50 u ruimte voor sport, hobby, sociale contacten, … Soms veel bijkomende activiteiten (job,...) Meestal nog te weinig zelfdiscipline Onvoldoende studeren

34 Teveel van buiten leren, zonder inzicht Te oppervlakkig leren Te weinig concentratie Te weinig aandacht of afwezig in lessen Verkeerde studiemethode

35 Te laat beginnen Nooit een planning opmaken Veel tijd in taken, maar niet studeren Uitstellen van moeilijke leerstofonderdelen Onvoldoende planning

36 Ondersteunen en stimuleren Teveel controle werkt negatief Eigen studiemethode niet opdringen Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord Rol ouders

37 Niet overbezorgd zijn Niet teveel helpen Niet teveel medelijden Interesse tonen Rol ouders

38 Monitoraat Mentoraat Studiecoach Studiebegeleiding in Howest

39 Elke lector is monitor Problemen i.v.m. inhoud Examenbank: voorbeeldvragen Feedback en remediëring na examens Monitoraat

40 Per 20 studenten 1 mentor Begeleidt de student tijdens hele academiejaar: - introductiegesprek - evaluatiegesprekken (na examens) - functioneringsgesprek (voor blokperiode) Ook steeds te raadplegen bij niet-vakinhoudelijke problemen Mentoraat

41 Vragen i.v.m. Studiemethode Studieplanning Faalangst Concentratie Demotivatie Zelfwaardering Aanpassing... Op afspraak Individueel of in groep Studiecoach

42 Walter Vanparys Op afspraak Lokaal bij de STIP Mail: walter.vanparys@howest.bewalter.vanparys@howest.be GSM : 0498-773860 Wie, Waar, Wanneer?

43 Talent Coach Dascha Debruyne

44 Begeleiding van studenten die persoonlijke omstandigheden moeten combineren met het behalen van competenties Opstarten van een procedure om faciliteiten aan te vragen en verzorgen van communicatie naar de opleiding en lectoren Wat doet de Talent coach

45 Studenten met een functiebeperkingen, topsportstatuut, cultuurstatuut, mandaat in bestuursorgaan of politiek mandaat Studenten in specifieke sociale en individuele omstandigheden vb: werkstudent, gezin of zwangerschap, andere culturele achtergrond, … Voor wie is de Talent coach

46 Werkt faciliteiten uit op vlak van onderwijs, examens en stage on-line registratie door student via Howest-site attest, bewijsstukken persoonlijk gesprek Taken van de Talent coach

47 Overleg met lectoren, studiebegeleiders, externe begeleiders … Doorverwijzing naar studiecoach, Stuvo Howest, trajectbegeleider,… Taken van de Talent coach?

48 Dascha Debruyne Lokaal bij de STIP Op afspraak GSM 0475/793168 talentcoach.brugge@howest.be Wie? Waar? Wanneer?

49 Sigrid Bosteels INTERNATIONALISERING

50 Open en kritische blik op wereld Samenwerken en communiceren in multiculturele context Ontwikkelt persoonlijkheid Meer kansen op de arbeidsmarkt Diversiteit begrijpen en toepassen Waarom internationaliseren?

51 Lange tijd of een kortere periode… Ver weg of dichter bij huis… Studeren of stage lopen … DE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN ZIJN LEGIO ! Mogelijkheden?

52 Waarheen?

53 Via opleidingsprogramma Internationale studiereizen Inkomende lectoren Buddy van inkomende studenten Internationalisering@Home

54 Voorbeelden Intensieve programma’s in partnerinstellingen Internationale (business) weeks Summer school (bv. Mexico) China from within... Begeleiding verzekerd! Vaak mét erkenning van ECTS Kortlopende mobiliteit

55 Studie en/of stage Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar Mogelijkheden Binnen Europa Studie enkel bij partnerinstelling opleiding Ontwikkelingssamenwerking Free Mover Altijd mét erkenning van ECTS Langlopende mobiliteit

56 Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten, talenkennis, meerwaarde Duur Erasmus: min. 3 mnd ononderbroken VLIR-UOS: min. 1 maand Free Mover: vrije keuze Voorwaarden

57 Geen zekerheid Niet alles dekkend Indicatieve bedragen Erasmus: 310 à 370 EUR/mnd VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair Free Mover: geen beurs Beurzen

58 Talenbad Een + op CV Friends for life Culturele verrijking Zelfredzaamheid Diplomasupplement Interculturele ervaring Meerwaarden

59 Leho-site: “International Office” Coördinator internationalisering opleiding sigrid.bosteels@howest.be  Go International info-avond op 19 november Meer informatie

60


Download ppt "Howest ontmoet ouders Oktober 2012. WelkomWelkom door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest Brugge door Isabel Uitdebroeck, departementshoofd Howest."

Verwante presentaties


Ads door Google