De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Samen voor jouw toekomst. Jij bent Jij Ben je anders dan een ander. Ja natuurlijk jij bent jij. Want je bent apart geschapen, uit een ander hoopje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Samen voor jouw toekomst. Jij bent Jij Ben je anders dan een ander. Ja natuurlijk jij bent jij. Want je bent apart geschapen, uit een ander hoopje."— Transcript van de presentatie:

1 welkom Samen voor jouw toekomst

2 Jij bent Jij Ben je anders dan een ander. Ja natuurlijk jij bent jij. Want je bent apart geschapen, uit een ander hoopje klei. Kijk gerust eens in de spiegel naar het kunstwerk dat je bent. Naar jouw gezicht, lijf, en leden, jouw karakter, jouw talent. Zie je wel je bent een wonder. Niets aan jou is saai en grijs. Wees maar jij en blijf bijzonder. Zing gewoon je eigen wijs.

3 Maandag en dinsdag: Irene Klein Nagelvoort Woensdag, donderdag en vrijdagochtend: Connie Mählmann

4  We werken met de methode Trefwoord  Dagkalender (papieren en digibord)  Thema met bijbelverhalen (we branden een kaars)  Spiegelverhalen  Gedichtjes  Liedjes  Kennismaken met gebruiken van de andere wereldgodsdiensten  Drie keer per jaar schoolgezinsdienst

5  Elke maandagmorgen kan uw kind geld meebrengen voor onze projecthulp. Dit schooljaar gaan onze bijdragen naar het Nationaal Fonds Kinderhulp.  In november doen we weer mee met Actie Schoenmaatje.

6  Methode pluspunt  Basissommen t/m 20 beheersen.  De getallen 0 t/m 100 op een getallenlijn te plaatsen  Klokkijken  Leren de tafels 1 t/m 5 en 10.

7

8  Pluspunters  Compacten en verrijken (vanaf blok 2)  Methode geeft aan waar dat kan  Methode Rekenmeesters  Rekentijgers  Spelen

9  Methode Zin in Taal.  Ingedeeld in verschillende categorieën: zinsbouw, woordbouw, woordenschat, schrijven, spreken en luisteren.  Werken in een schriftje

10

11  Spellingsmethode Taaljournaal.  Instapdictee op maandag of dinsdag  Om de week op vrijdag dictee: woordendictee of zinnendictee.  Oefenen op school en thuis (stencil)  Tot aan herfstvakantie proefdictees. Tot aan de kerst tellen alleen de fouten rondom de afspraak. Na de kerst tellen alle fouten mee.

12  Methode Estafette (technisch lezen)  3 keer in de week drie kwartier  Werkboek, leesboek  klassikaal starten/zelfstandig verder  Vlotte lezers ander werk- en leesboek  Risicolezers extra aandacht van de juf  Extra materiaal:ringboekjes (veilig en vlot)  Eigen leesboek

13  Boeken lenen uit de kast op school  Thuis voorlezen en zelf lezen  Lezen heb je nodig voor alle vakken  Lezen m.b.v. Ouders tijdens bloktijd

14  Dingendoos In de dingendoos 5 voorwerpen van thuis. De kinderen mogen hierna vragen stellen  Kind houdt kleine spreekbeurt. Hij/zij vertelt iets over zichzelf (hobby, sport, dier, enz)

15  Twee keer in de week gym.  (methode gebonden les /vrije les)  Hygiëne/beperkte ruimte op kapstok: na iedere gymles gaat de tas mee naar huis voor een wasbeurt.  We gymmen allemaal met sportschoeisel  Als uw kind een keer niet mee kan gymmen dan horen we dit graag per mail of briefje.

16  14 basisopstellingen met het accept op de leerlijnen: ◦ Balanceren ◦ Klimmen ◦ Zwaaien ◦ Over de kop gaan ◦ Springen ◦ Hardlopen

17  - Aan elkaar schrijven  - Hoofdletters (voorbeeld kunt u krijgen)  - Vulpen (na de Kerstvakantie)

18  Aardrijkskunde: Een wereld van verschil  Biologie: Natuurlijk (techniek )  De kinderen leren spelenderwijs kennis maken met deze vakken.

19  methode: Klaar…over  3 oktober a.s. ANWB Streetwise

20  Muziek maken  Muziek en bewegen  Muziek beluisteren  Spreken over muziek  Vastleggen van muziek  Wij zingen ook liedjes uit Tref- woord en voor de Schoolgezinsdiensten

21 De leerstof is geordend vanuit drie invalshoeken:  Onderwerpen en thema’s  Beeldaspecten  Materialen en technieken

22  Doel:  De kinderen leren de computer zelf op te starten  Zelfstandig kunnen werken aan een programma.  De kinderen kunnen tevens de computer afsluiten  Reken- en taalspelletjes (methode gebonden)

23  Iedere vrijdag voor een vakantie mogen de kinderen speelgoed meenemen  Iedere laatste vrijdag van de maand mogen de kinderen gezelschapsspelletjes meenemen

24  Stoplicht  Dagritmekaarten  Blokjes  Dagtaken/ weektaken  Doel: de kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht. Daardoor krijgt de leerkracht de gelegenheid om onderwijs op maat te geven.

25  Wilt u de leerkracht spreken: graag na schooltijd  Mailen kan altijd via iklein@ericaschool.nl of cmahlmann@ericaschool.nliklein@ericaschool.nl cmahlmann@ericaschool.nl  7 oktober is er een ouder-vertel-moment  14 november 10 minutengesprekken

26  Geef niet teveel eten en drinken mee.  Kinderen mogen met hun verjaardag alle klassen bezoeken  Van te voren aangeven wanneer uw kind wil trakteren  Klassenouder: Anouk Bouman

27

28 Als een kind met vijandschap leeft dan leert het vechten Als een kind met voortdurende kritiek leeft dan leert het veroordelen Als een kind leeft in verdraagzaamheid dan leert het gelukkig te zijn Als een kind in veiligheid leeft dan leert het geloven Als een kind wordt aangemoedigd dan leert het vertrouwen Als een kind leeft met eerlijkheid dan leert het rechtvaardigheid Als een kind mag zijn zoals het is dan leert het van zichzelf houden Als een kind leeft met vriendschap dan leert het de liefde vinden en geven in deze wereld!

29


Download ppt "Welkom Samen voor jouw toekomst. Jij bent Jij Ben je anders dan een ander. Ja natuurlijk jij bent jij. Want je bent apart geschapen, uit een ander hoopje."

Verwante presentaties


Ads door Google