De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorafgaande neerlegging van het plan Philippe HERMAN Administrateur Opmetingen & Waarderingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorafgaande neerlegging van het plan Philippe HERMAN Administrateur Opmetingen & Waarderingen."— Transcript van de presentatie:

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorafgaande neerlegging van het plan Philippe HERMAN Administrateur Opmetingen & Waarderingen

2 Federale Overheidsdienst FINANCIEN

3 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 3

4 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 4

5 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het begrip identificatie Twee « identificaties » : 1.Perceelsidentificatie = het perceelsnummer Op het kadastraal plan : nr afdeling, sectie, grondnummer, bisnummer, letterexponent, cijferexponent. Voorbeeld 62018-B-1234-00-C-567 In de kadastrale database : idem kadastraal plan + partitie (dankzij de partitie hebben de appartementen hun eigen perceelsidentificatie in het nieuwe systeem van de Patrimoniumdocumentatie) Voorbeeld : 62018-B-1234-00-C-456-P0001 2.Identificatie van het afbakeningsplan = het nummer toegekend aan het afbakeningsplan door de administratie = referentie van het afbakeningsplan Voorbeeld : 62018/12345 5

6 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 6

7 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Herinnering – context  Huidig proces Gebruik van de perceelsidentificaties De notaris legt zijn akte neer op basis van de bestaande identificaties (verkoop van gedeelte van een perceel  « deel uitmakend van perceel … ») Het Kadaster kent het nieuwe perceelsnummer toe na de behandeling door de Registratie en de Hypotheken  niet alle informatie kan op een automatische manier worden gelinkt (verkoopsprijs, referentie van de akte, eigenaar, enz.) Gebruik van de afbakeningsplans Doorgestuurd door de Registratie (papieren kopie, niet altijd doorgestuurd) – afwezigheid van normen Conventie : niet 100 %, probleem van overeenstemming akte-plan Txt-bestand niet doorgestuurd op zelfde moment als plan 7

8 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Herinnering – objectieven  DER (documenten electronisch reconnaissables) De notaris stuurt zijn akte digitaal door (geen mogelijkheid om een bijgevoegd plan door te sturen)  STIPAD Système de Traitement Intégré PAtrimoniumDocumentatie Gebruik van één en dezelfde identificatie tijdens het hele behandelingsproces  Bijwerking van het kadastraal percelenplan Gebruik makend van afbakeningsplans (niet herdoen wat al gedaan is) Door te refereren naar de afbakeningsplans (aanmaak van een authentieke bron) 8

9 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Nieuwe principes  De notaris bereidt zijn akte voor. Hij vraagt : De referentie van het afbakeningsplan De nieuwe perceelnummers  De administratie Registreert het afbakeningsplan en geeft er een nummer aan Reserveert de nieuwe perceelnummers  De notaris maakt zijn akte op met de nieuwe gereserveerde perceelnummers en vermeldt het nummer van het afbakeningsplan.  Registratie  Overschrijving  Kadastrering (definitieve kadastrering) 9

10 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 10

11 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Toepassingsgebied  Authentieke akten  Voor elk nieuw te creëren perceel Verkaveling / verdeling Wijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan Te creëren perceel op het openbaar domein Aanmaak van privatieve loten in een appartement Onteigening van een gedeelte van goederen Ruilverkaveling Opstalrecht op een gedeelte van een perceel.. enz. 11

12 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Buiten het toepassingsgebied Zijn niet begrepen in het toepassingsgebied Akte = volledig perceel, Onverdeeldheid op een volledig perceel, Recht van opstal op een volledig perceel, Groep van volledige percelen, Ondergrond, Een goed dat reeds het voorwerp van een voorafgaande identificatie heeft uitgemaakt (zelfs als het nog niet effectief werd gekadastreerd). Maar : De neerlegging van een plan is steeds mogelijk 12

13 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 13

14 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud van het Koninklijk Besluit  Art 1: definities  Art 2: §1: De identificatie van het nieuwe kadastrale perceel is in de akte vervolledigd: Door de referentie naar het afbakeningsplan Door de nieuwe gereserveerde identificatie §2: Voor een privatieve kavel (art 577-2 en 577-3 Burgerlijk Wetboek): Plan niet vereist als gebouw nog niet geconstrueerd, constructie in uitvoering §3: In geval van een verkaveling : Het verdelings- of verkavelingsplan (geheel van de kavels) Opmeting van de omtrek Bij de overdracht van een lot => PV van afbakening van het lot indien noodzakelijk 14

15 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud van het Koninklijk Besluit  Art 3: Aflevering van de referentie van het afbakeningsplan  Binnen de 20 kalenderdagen  Art 4: Aflevering van de perceelsidentificatie  Binnen de 20 kalenderdagen  Art 5: Modaliteiten/Inhoud  Minister van Financiën  Art 6: In werking :  Op 01/01/2014 voor de neerlegging van het plan  Later voor de perceelsidentificaties 15

16 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud van het Ministerieel Besluit  Hoofdstuk 1 : Inhoud van een afbakeningsplan van een nieuw te creëren kadastraal perceel, ander dan een privatief lot Art 1: Het afbakeningsplan is opgemaakt op basis van een opmeting Art 2: De beschrijving van de elementen die moeten voorkomen op het afbakeningsplan Het plan positioneren (welk perceel, welke oriëntatie?) Het plan integreren in het bestaand kader (vaste punten, omtrek) De nieuwe grenzen construeren op een digitale manier en de oppervlakten berekenen (afmetingen, txt-bestand met coördinaten) De creatie van de nieuwe grenzen en de rectificatie van de bestaande grenzen documenteren (leesbaarheid, uitleg over de afbakening van de grenzen, welke basis?) 16

17 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud van het Ministerieel Besluit  Hoofdstuk 2 : Inhoud van een afbakeningsplan betreffende de creatie van privatieve loten (art 577- 2 en 577-3 Burgerlijk Wetboek) Art 3: Het bouwplan of het opmetingsplan Art 4: De beschrijving van de elementen moet begrepen zijn in het afbakeningsplan Berekening van de oppervlakten (Welke methode? Met of zonder de muren?) 17

18 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud van het Ministerieel Besluit  Hoofdstuk 3 : Modaliteiten voor de neerlegging van een plan bij de administratie van het kadaster Art 5 : Het plan wordt overgemaakt aan de bevoegde Directie Art 6: De richtlijnen betreffende het planformaat + txt-bestand Art 7: De Directie registreert het plan in een DB en kent er een referentie aan toe  communiceert deze referentie aan de aanvrager Art 8: Weigering van plannen die niet beantwoorden aan de normen Art 9: Nieuwe identificatieaanvraag als het plan werd gewijzigd  Hoofdstuk 4 : Meedeling van de nieuwe identificaties  Hoofdstuk 5 : Verschillende data van inwerkingtreding 18

19 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 19

20 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vanaf 1 januari 2014 Iedere akte aangeboden voor overschrijving vanaf 1 januari 2014 moet de referentie van het plan bevatten  Rekening houdend met de nodige termijnen voor de communicatie van de referentie en de aanmaak van de akte => akten opgemaakt vanaf 1 februari 2014  Registratie en aanvraag van de referentie: vanaf nu 20

21 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 21

22 Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1 ste luik - De voorafgaande neerlegging van een plan Procedure 1.De notaris bereidt zijn akte voor. Hij vraagt aan de landmeter de referentie van het afbakeningsplan 2.De landmeter biedt het plan aan bij de Administratie (als gevolg van een vraag van de notaris of op zijn eigen initiatief) 3.Opmetingen & Waarderingen registreert het plan en het geeft het plannummer aan de landmeter 4.De landmeter bezorgt het plannummer aan de notaris 5.De notaris maakt zijn akte op en vermeldt het nummer van het afbakeningsplan  Overschrijving  registratie (zonder behandeling van het plan)  Kadaster (recuperatie van het plan in de database voor de creatie van de percelen) 22

23 Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1 e luik – de voorafgaande neerlegging van een plan  Impact: Landmeters Neerlegging van het plan bij de Dienst Plan (+ coördinatenbestand) Einde van de conventie Online-consultatie van de landmeterplans Notarissen Moeten het plan niet meer toevoegen maar er naar refereren Online-consultatie van de landmeterplans Opmetingen & Waarderingen Ontvangst van een plan bij het begin van het proces en dus de mogelijkheid om de perceelsvorming te corrigeren voor de kadastrering Plannen van betere kwaliteit Coördinatenbestand  geïnformatiseerde behandeling 23

24 Federale Overheidsdienst FINANCIENwww.MyMinFinPro.be 24

25 Federale Overheidsdienst FINANCIENwww.MyMinFinPro.be 25

26 Federale Overheidsdienst FINANCIENwww.MyMinFinPro.be 26

27 Federale Overheidsdienst FINANCIENwww.MyMinFinPro.be 27

28 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De voorafgaande neerlegging van een plan Waar ? Op de Dienst Plan van de Gewestelijke directie van de Administratie Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster) De adressen vindt u in het infodossier Eén dienst per provincie Wie ? Niet gepreciseerd maar het is aanbevolen dat de landmeter dit doet (respectering van de normen en TXT-bestand) Wanneer ? Niet gepreciseerd maar de antwoordtermijn (maximum 20 dagen) voorzien en de mogelijkheid van weigering wegens niet respecteren van de normen 28

29 Federale Overheidsdienst FINANCIEN De voorafgaande neerlegging van een plan Hoe een plan indienen ? Aanbevolen procedure : Per mail Onder pdf-formaat (max 10 Mb) Met toegevoegd txt-bestand Eén plan per mail Toegelaten procedure : Per post of neerlegging aan loket (geen onmiddellijk antwoord) Onder papieren formaat of op usb-sleutel Met toegevoegd txt-bestand (het txt-bestand zal enkel per mail of op usb-sleutel worden overgemaakt) 29

30 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan en het txt-bestand  Specieke gevallen  Divers 30

31 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het afbakeningsplan 31

32 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Het afbakeningsplan  Lijst van de normen voor een plan Naam van de gemeente en kadastrale aanduiding Datum van het plan, identiteit van de auteurs, handtekeningen Oriëntatie-elementen: schaal, aanduiding van het noorden In geval van verdeling in meerdere loten: lotnrs, opgemeten omtrek, nr en datum van vergunning, nieuwe gekende wegen Beschrijving van de hoekpunten, aanduiding van de palen Lengte van de segmenten, coördinaten van de hoekpunten Aanduiding van de oppervlakte Motivatie van de afbakening van ieder segment Diverse informatie: wegen, waterlopen, aard van de grenzen, tracé van de gebouwen, gekende erfdienstbaarheden, … 32

33 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Kadastrale aanduiding 33

34 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Beschrijving van de hoekpunten

35 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Lengte van de segmenten, coördinaten van de hoekpunten 35

36 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Oppervlakte 36

37 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Volledige identiteit auteurs + identificatie nr landmeter 37

38 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Motivatie voor afbakening van ieder segment 38

39 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TXT-bestand  Lijst normen voor het txt-bestand Hoofding: Auteur en datum van het plan + nr. landmeter Betrokken percelen (kadastrale aanduiding) Eventueel LotNr. Type van de coördinaten (facultatief) Lijn van de tekens « = » (min 9) De coördinatentabel: Elke lijn geeft de volgende informatie weer: Identificatie van het punt Abscisses Ordonnaten Z-waarde (facultatief) Deze informatie wordt gescheiden door een tabulatie 39

40 Federale Overheidsdienst FINANCIEN TXT-bestand Hoofding « = » - tekens Coördinaten 40

41 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers 41

42 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval : verkaveling  D.w.z., stedenbouwkundige vergunning (verdeling in verschillende loten) De omtrek moet gemeten zijn Een verkavelingsplan ingeven Indien een PV van afbakening specifiek voor één lot afwijkt van het verkavelingsplan -> een nieuw plan ingeven in het kader van PreCad Op basis van artikel 475, 2° van het WIB, kan de administratie aan de landmeter de aflevering van een nieuw verkavelingsplan vragen 42

43 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval: verkaveling 43

44 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval: verkaveling 44

45 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval: verkaveling 45

46 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval: verkaveling 46

47 Federame Overheidsdienst FINANCIEN Verkavelingen Voor 1.1.2014Januari 2014 Vanaf 1.2.2014 1 ste geval Verkavelingsakte* (geen referentienr. plan) Akte verkoop lot (geen referentienummer plan) 2 de geval Verkavelingsakte * (geen referentienr. plan) Akte verkoop lot (referentienummer van ofwel : het verkavelingsplan indien conform het plan van het lot ) 3 de geval Verkavelingsakte* (geen referentienummer plan) Akte verkoop lot (geen referentienummer plan) 4 de geval Verkavelingsakte* (geen referentienummer plan) Akte verkoop lot (referentienummer van ofwel : het verkavelingsplan indien conform het plan van het lot ) 5 de geval Verkavelingsakte* (referentienummer plan) Akte verkoop lot (referentienummer plan) * Indien de verkavelingsakte onderworpen is aan hypothecaire overschrijving NB : datum = datum van de akte

48 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval : basisakte  In principe: enkel de verdeling van bestaande gebouwen in het toepassingsgebied van het KB  Basisakten verleden vóór 1 februari 2014 & verkoop entiteiten na 1 februari 2014  niet nodig plan voorafgaandelijk over te maken  In de praktijk kan elk plan afgeleverd bij de neerlegging van een basisakte, worden aangeboden in het kader van PreCad Geen TXT-bestand nodig De referte van het plan kan worden gebruikt in de akte De aanvraag kan worden ingediend door de architect 48

49 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Specifiek geval : Rechterlijke uitspraak  In principe zijn rechterlijke uitspraken ook onderworpen aan het KB  In de praktijk is het niet vanzelfsprekend dat een rechterlijke uitspraak de aanmaak van een nieuw perceel met zich meebrengt: enkel de administratie is in staat om de noodzaak van de aanmaak van een nieuw perceel te bepalen Onmogelijk om op voorhand de registratie van een plan te vragen Niets weerhoudt de rechter zich te beroepen op een bestaand plan en de referte van het plan te signaleren 49

50 Federale Overheidsdienst FINANCIENAgenda  Het begrip identificatie  Herinnering: Context, objectieven & principes  Toepassingsgebied  Inhoud van het KB en MB  Vanaf 1 januari 2014  1 e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan  Het afbakeningsplan  Specifieke gevallen  Divers Mesures & Evaluations 50

51 Federale Overheidsdienst FINANCIENDivers  Einde van de conventie De principes van de conventie zijn voor alle landmeters van toepassing  einde van de reden om geconventioneerd te zijn  Toegang tot de informatie De toegang tot MyMinFinPro Landmeter is uitgebreid tot alle landmeters ingeschreven bij de Federale raad De toegang tot de DB van de plans is behouden Andere info is onderworpen aan het KB over de kadastrale uittreksels maar de termijnen van aflevering worden verkort indien de aanvraag werd geïntroduceerd via de CadGIS-Viewer (beschikbaar op MyMinFinPro Landmeter) Mesures & Evaluations 51

52 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Aanvraag uittreksel via CadGIS 52

53 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Aanvraag uittreksel via CadGIS 53

54 Federale Overheidsdienst FINANCIENDivers  Toegang tot de vergelijkingspunten Het project PreCad is niet gelinkt aan de toegang tot de vergelijkingspunten De vergelijkingspunten zijn een mix van: Uittreksels van akten (prijzen, type van overdracht, datum, …) = materie van de Hypotheken en de Registratie Uittreksel van de fiscale documentatie van het Kadaster De toegang tot de vergelijkingspunten wordt gereglementeerd door: Hypotheekwet : OK maar met bindende voorwaarden Code van de Registratierechten: beperkte toegang voor bepaalde specifieke gevallen (ordonantie van de rechter) KB kadastrale uittreksels : de fiscale gegevens zijn beschermd De Commissie van de bescherming van de privacy heeft een negatief advies gegeven met een voorstel om de toegang te herzien in het kader van een nieuwe wet over de patrimoniale documentatie in zijn geheel 54

55 Federame Overheidsdienst FINANCIEN 55 Divers  Informatiedossier verstuurd naar alle landmeters ingeschreven bij de Federale raad  Het informatiedossier is samengesteld uit : Inleidingsbrief Geheugensteun Kopie van het koninklijk en ministerieel besluit  Binnenkort: Info terug te vinden op www.financien.belgium.be > Experten & Partners > Notarissen en Landmeterswww.financien.belgium.be

56 Federame Overheidsdienst FINANCIEN 56 We rekenen op u … en tot binnenkort.

57 Federame Overheidsdienst FINANCIEN 57 support.meow@minfin.fed.be Vragen :


Download ppt "Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voorafgaande neerlegging van het plan Philippe HERMAN Administrateur Opmetingen & Waarderingen."

Verwante presentaties


Ads door Google