De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstructurering bovenbouw tl verbetering doorstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstructurering bovenbouw tl verbetering doorstroom."— Transcript van de presentatie:

1 herstructurering bovenbouw tl verbetering doorstroom

2 leerlingenpopulatie totaal aantal leerlingen 2012-2013: 857 leerlingen met h in het advies: 386 (40%) leerlingen met een zuiver havo of een havo/vwo- advies:

3 havohavo/vwo Klas 1 5 Klas 2193 Klas 3296 Klas 42412 Totaal7721 Aantal leerlingen met h of hv-advies op de tl = 87 (=10%)

4 doorstroomgegevens 15 % van de leerlingen stroomt door naar havo-4 83 % stroomt door naar mbo 3 % doubleert

5 aanleiding tot herstructurering Landelijke gegevens uitval gediplomeerde leerlingen tl op mbo niveau 3 + 4 en havo Onderzoeksresultaten eigen tl -geslaagden op uitval niveau 3 + 4 en havo Veel leerlingen vanuit havo of vwo missen de uitdaging en presteren onder niveau

6 aanleiding tot herstructurering

7 doel herstructurering Verbetering doorstroom mbo en havo Leerlingen de mogelijkheid bieden om naast de havo binnen 2 of 3 jaar door te stromen naar het hbo

8 Hoe van start? (1) Contact mbo (Nova College) op directieniveau - doorstroomgegevens mavo-leerlingen KC - afspraken op directieniveau Installatie werkgroep doorstroom havo Contact havo

9 organisatie stuurgroep werkgroep havo werkgroep mbo werkgroep determinatie projectgroep directeur vmbo directeur mbo locatiedirecteur projectleider lid werkgroep mbo lid werkgroep beroeps lid werkgroep mavo slo

10 herinrichting bovenbouw mavo VMBO leerjaar 1 en 2 VMBO T 8 theorievakken Normaal lesprogramma MBO (3 of 4 jaar) VMBO T praktijk 7 theorievakken 1 praktijkvak 7 theorievakken 1 praktijkvak 6 theorievakken 1 praktijkvak 6 theorievakken 1 praktijkvak MBO (3 of 4 jaar) VMBO doorstroom havo 8 theorievakken (verzwaard programma Ne, En & wi) 7 theorievakken (verzwaard programma Ne, En & wi) Havo (2 jaar) HBO VMBO doorstroom verkort MBO 6 theorievakken & 1 verzwaard praktijkvak (verzwaard programma Ne, En & wi) 7 theorievakken & 1 verzwaard praktijkvak (verzwaard programma Ne, En & wi) Verkort MBO4 (2 jaar) HBO

11 leerjaar 3 doorstroom havo 8 theorievakken verzwaard programma Nederlands, Engels en wiskunde doorstroom verkort mbo 7 theorievakken verzwaard programma Nederlands, Engels en wiskunde praktijkvak op locatie vmbo

12 leerjaar 4 doorstroom havo 7 theorievakken verzwaard programma Nederlands, Engels en wiskunde doorstroom verkort mbo 6 theorievakken (6 x 3 uur) verzwaard programma Nederlands, Engels en wiskunde praktijkvak op locatie mbo

13 Verkorten vmbo-mbo-hbo mogelijk door: Aanpassen praktijkvakken door indikken met als resultaat dat in leerjaar 4 met mbo- projecten gestart kan worden Verzwaring Nederlands, Engels en wiskunde door havo stof te integreren met als streefniveau 3F einde leerjaar 4 Tijd na examen benutten

14 Aantal leerlingen begin cursus 28 leerlingen zonder praktijkvak 31 leerlingen met praktijkvak - 14 economie - 8 techniek - 9 horeca

15 Mavo+ techniek en thbo 2012-2013 Leerjaar 3 23 leerlingen mavo+ techniek metaal en elektro 7 leerlingen thbo metaal en elektro Leerjaar 4 16 leerlingen mavo +

16 Mavo+ techniek en thbo 2012-2013 NOVA College - Instroomprofiel leerjaar 2 Opleiding Werktuigbouwkunde en Electrotechniek - crebo 94421 Wat moet de student minimaal hebben gedaan en kennen/kunnen om (buiten het vmbo diploma) het tweede jaar mbo in te mogen en kunnen stromen? Kwalificatiedossier (kwalificatiedossier) Mechanica-sterkteleer 2 uur Materialenkennis 1 uur Basis elektrotechniek 1 uur Basis energietechniek 1 uur Basis besturingstechniek 1 uur Onderhoud 1 uur Cad tekenen 2D Burgerschap Twee componenten van de totaal vier componenten Loopbaanleren Manier van werken aan loopbaanleren volgens mbo Welke vaardigheden moeten ze bezitten? Vakvaardigheden MEI (praktijkcomponent mbo) Wat nog meer? Technisch denken Kunnen werken met grotere opdrachten Zelfstandig kunnen werken, waar onder plannen en organiseren Niveau Nederlands Mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid 2F Niveau Engels Spreken, schrijven, luisteren, lezen B1, gesprekken voeren A2 Niveau rekenen Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden 2F Kwalificatiedossier De leerling is 2 dagen op het mbo en volgt dan 7 uur hiernaast beschreven vakken. Overige uren hebben zij toegang tot het Internet en werken aan de AVO vakken voor hun examen vmbo. Cad tekenen 2 D wordt geleerd in vmbo leerjaar 3 Burgerschap Hier wordt aan gewerkt vanuit zowel vmbo als mbo. Ook de ruimte na het examen kan hiervoor ingezet worden. Loopbaanleren Model van loopbaanleren van mbo in laten dalen in jaar 4 vmbo. Overige aandachtspunten (vaardigheden en wat nog meer) integreren in bestaande vmbo onderwijs jaar 3 en 4. Te behalen eindniveaus opleiding Nederlands Mondelinge taalvaardigheid:, Leesvaardigheid:, Schrijfvaardigheid: EngelsSpreken, gesprekken voeren, schrijven, luisteren en lezen RekenenGetallen, Verhoudingen:, Meten en meetkunde:, Verbanden:

17 Indruk klassen Presteren mag Concentratie hoog Cognitief sterker dan andere groepen Zelfstandigheid minimaal (in december gaan werken met weektaken e.d.)

18 neveneffecten Leerlingen doen examen in klas 3 5 wiskunde 1 Nederlands 1 biologie 2 Duits 1 Engels Ook verzwaring bij overige vakken

19 Hoe presteren ze? Alle leerlingen gaan naar verwachting over 4 tot 5 leerlingen stoppen met de verzwaarde route (motivatie of te zwaar) De sfeer is goed Ze zijn gewend aan weektaken en planning

20 Keuze voor volgend jaar 5 leerlingen kiezen thbo economie handel en administratie (mbo Nova College) 6 leerlingen kiezen thbo techniek (mbo Nova College) 6 leerlingen kiezen mode en commercie (beroepsgericht) 8 leerlingen kiezen horeca (beroepsgericht) 26 leerlingen houden havo open

21 Beleidsplan schrijven met SLO Determinatie-instrumenten verbeteren in samenwerking met het SLO Vaststelling programma beroepsgericht curriculum in overleg met Nova Vullen ELO is een noodzaak Waar nu mee bezig?


Download ppt "Herstructurering bovenbouw tl verbetering doorstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google