De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 november 2015 S.e.m. (Stefan) Schoenmakers Projectmanager TOPFIT Operations / Staf TOPFIT Jij gaat toch zeker zelf over je eigen toekomst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 november 2015 S.e.m. (Stefan) Schoenmakers Projectmanager TOPFIT Operations / Staf TOPFIT Jij gaat toch zeker zelf over je eigen toekomst!"— Transcript van de presentatie:

1 23 november 2015 S.e.m. (Stefan) Schoenmakers Projectmanager TOPFIT Operations / Staf TOPFIT Jij gaat toch zeker zelf over je eigen toekomst!

2 Defensie Materieel Organisatie 2 TOPFIT 23 november 2015 Profiel functioneel beheer

3 Defensie Materieel Organisatie 3 TOPFIT 23 november 2015 Wat willen we bereiken? Job profile nieuwe stijl: voor elke functie binnen Operations een aan de markt opgelijnd samenstel van gedragscompetenties en vaktechnische competenties met bijbehorend opleidingscurriculum per IT-vakgebied (+/- 20), gedifferentieerd naar (max) 3 niveaus. Competentiescan: analyse van te tonen competenties en een inventarisatie van gevolgde/behaalde opleidingen. Persoonlijk competentiepaspoort: overzicht van getoonde en te ontwikkelen competenties, inclusief ontwikkelvoorstellen en bijbehorende opleidingen alsmede een loopbaanplaat in het totale vakgebied. Afdelingsrapportages: overzicht van competenties binnen een afdeling, als mede een overzicht van te organiseren opleidingen en trainingen.

4 Defensie Materieel Organisatie 4 TOPFIT 23 november 2015 Welke spelregels hebben we ook gehanteerd? Vaktechnische competenties Ontleend aan het european competence framework for IT-professionals: e-CF 3.0 (40 vaktechnische competenties in de domeinen Plan, Build, Run, Manage en Enable). Aangevuld met andere marktvergelijkbare competenties op die terreinen waar e-CF nog niet volledig uitontwikkeld is. Getoetst op volledigheid a.d.h.v. het KWIV (Rijksbeleid). Voor niet IT-personeel op basis van opleidingsprogramma’s. Gedragscompetenties Ontleend aan defensie competentiewoordenboek. Herijkt naar marktvergelijkbare situaties. Opleidingen, cursussen en trainingen Ontleend aan marktvergelijkbare situaties. Aangevuld met specifieke zaken voortvloeiend uit de eigen dienstverlening.

5 Defensie Materieel Organisatie 5 TOPFIT 23 november 2015 5 ICT Competenties Persoonlijke Competenties Organisatie Competenties (markt/materie & standaarden) Professionele Ontwikkeling langs drie assen

6 Defensie Materieel Organisatie 6 TOPFIT 23 november 2015 Vaktechnische competenties bepalen 2. Wat staat er in de FIF? 3. Wat staat er in het vergelijkbare Europese profiel? 4. Hoe kijkt een marktpartij hier tegen aan? 1. Over welke functie hebben we het? 5. Wat zegt de overheid? 6. Welke competenties zijn dat dus en op welk niveau?

7 Defensie Materieel Organisatie 7 TOPFIT 23 november 2015 E-CF Competentie A5

8 Defensie Materieel Organisatie 8 TOPFIT 23 november 2015 Het job profile Marktconform (marktvergelijkbaar) Job profile: per vakgebied; per professionaliteitsniveau (JR - MDR - SR); vastgesteld door de vakgebiedeigenaar. Bestaande uit: set vaktechnische competenties; set gedragscompetenties; curriculum van opleidingen en trainingen; loopbaanplaat.

9 Defensie Materieel Organisatie 9 TOPFIT 23 november 2015 Gevraagd wordt of een bepaalde competentie in de praktijk wordt toegepast. Een competentie waarover men wel beschikt, maar die in de dagelijkse praktijk niet wordt gebruikt, wordt dus niet toegepast (bijvoorbeeld omdat dat niet nodig is). Het criterium is dus niet “kan je het”, maar “doe je het”. Past toe voert uit past niet toe voert niet uit

10 Defensie Materieel Organisatie 10 TOPFIT 23 november 2015 Rapportage Let op: dit is een advies, een voorstel, een aanleiding voor gesprek. Waarom verschillen onze beelden, klopt dat en moeten we er ook iets mee!

11 Defensie Materieel Organisatie 11 TOPFIT 23 november 2015 Opleveren competentiepaspoorten Eén week na het sluiten van het scantool, ontvangen zowel de medewerker als diens leidinggevende de resultaten van scan in de vorm van competentiepaspoort. Het paspoort bevat: een overzicht van de profielen binnen het vakgebied; de mate waarin jij scoort op het voor jou passende profiel; suggesties voor verdere ontwikkeling; het opleidings- en trainingscurriculum voor jouw profiel; een overzicht van het totale opleidings- en trainingscurriculum van het gehele vakgebied; een overzicht van de door jou gevolgde opleidingen en behaalde certificaten.

12 Defensie Materieel Organisatie 12 TOPFIT 23 november 2015 Profiel functioneel beheer:

13 Defensie Materieel Organisatie 13 TOPFIT 23 november 2015 Profiel functioneel beheer:

14 Defensie Materieel Organisatie 14 TOPFIT 23 november 2015 FB in de organisatie

15 Defensie Materieel Organisatie 15 TOPFIT 23 november 2015 e-CF Geen doel maar een middel Welke doelen wil je ermee bereiken Bijhouden Raamwerk

16 Defensie Materieel Organisatie 16 TOPFIT 23 november 2015


Download ppt "23 november 2015 S.e.m. (Stefan) Schoenmakers Projectmanager TOPFIT Operations / Staf TOPFIT Jij gaat toch zeker zelf over je eigen toekomst!"

Verwante presentaties


Ads door Google