De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Palliatieve zorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters internist-oncoloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Palliatieve zorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters internist-oncoloog."— Transcript van de presentatie:

1 Palliatieve zorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters internist-oncoloog

2 Emmen Dierentuin FC Emmen Inwoners: 109.244 (324/km²)

3 Scheper Ziekenhuis (Scheper-Bethesda) 400 bedden1500 medewerkers opleidingsziekenhuis150 specialisten

4 Situatie toen Palliatief team ism Netwerk – richtlijnen – onderwijs daadwerkelijk langs de bedden Geen daadwerkelijke consultatieve functie mi een groot gemis ooit poging, maar gestrand, reden?

5 Eind 2010 kat uit de boom kijk fase Palliatief team functioneren huidig team gemotiveerde verpleegkundigen houding maatschap en medische staf tav team Scholing cursus pall zorg voor specialisten olv Wanrooij en de Graeff redactielid probleem georienteerd denken in de palliatieve zorg

6 Begin 2011 bewustwording creëren Specialisten: – Consulten “ombuigen” geen diabetes regulatie bij terminale ptn etc, geen chirurg icc bij stervende pt met een ileus. (Co)assistenten – Start onderwijscyclus aan assistenten interne aandacht voor palliatie als vast onderdeel grote visite, overdracht etc Verpleging – Implementatie zorgpad stervensfase op interne afdeling bewustwording verpleging mbt palliatie

7 Bewerken management!

8 Medio 2011 uitwerking plan Kunst afkijken bij collega’s literatuur (oa VIKC rapport) Joep Douma (Rijnstate): werkbezoek Tineke Smilde (Jeroen Bosch): inzage handboek pall zorg Florien van Heest (huisarts en consulent pall zorg) Schrijven businesscase handboek palliatieve zorg

9 Medio 2011 definitief plan Team – specialized nurse based consultatie team 4 oncologie en 1 anaesthesiologie verpleegkundig specialisten – supervisie door medisch specialist internist-oncoloog, longartsen, anaesthesiologen (vpk beslist wie gebeld wordt, meest betrokken specialist declareert regulier consult) Scholing – bottom up scholing aan verpleging mbv modules Douma idem dito aan (co)assistenten start september 2012

10 Medio 2011 presentatie plan miv 2016 verplichting vanuit SONCOS en miv 2017 verplichting vanuit zorgverzekering Medische staf – benadruk dat het hen tijd scheelt, geld oplevert en kwaliteit verbetert Management – benadruk dat het hen geld oplevert en positieve publiciteit Verpleging – benadruk verbetering zorg

11

12 Criteria Pijnteam met een aan oncologie toegewijde anesthesioloog met registratie in pijngeneeskunde, waarbij het “service level” is vastgelegd. Faciliteiten en expertise in palliatieve zorg:  De zorginstelling dient per 1 januari 2017 te beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg dat werkt volgens de richtlijn palliatieve zorg (Algemene principes van palliatieve zorg, Pallialine, 2012 ) en gebruik maakt van een instrument (bv. Lastmeter) om de behoefte aan palliatieve zorg te inventariseren.  Het multidisciplinaire team bestaat tenminste uit twee medisch specialisten en een verpleegkundige met specifieke expertise in de palliatieve zorg, bij voorkeur een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie of anesthesiologie/pijngeneeskunde.  Tenminste één van de medisch specialisten in het multidisciplinaire team dient binnen per 1 januari 2017 specifieke scholing op het gebied van palliatieve zorg te hebben voltooid. Het heeft de sterke voorkeur dat de andere betrokken zorgverleners ook specifieke scholing in palliatieve zorg volgen.

13 Criteria  Er is vaste mogelijkheid tot consultatie van internist-oncoloog, anesthesioloog, neuroloog, longarts, MDL-arts, radiotherapeut, apotheker, psycholoog, geestelijk verzorger en maatschappelijk werkende, allen met deskundigheid in palliatieve zorg, voor zover dezen niet al deel uitmaken van het multidisciplinair team.  Het multidisciplinair team komt tenminste wekelijks bijeen.  Er dient gestructureerd en tijdig transmuraal overleg en overdracht te zijn ten behoeve van optimale palliatieve zorg in de thuissituatie. Het multidisciplinair team dient tevens beschikbaar te zijn voor overleg over patiënten die ontslagen zijn en thuis palliatieve zorg ontvangen onder leiding van de huisarts.

14 Businesscase 1750 sterfgevallen in ZO Drenthe – 60% aan chronische ziekte/ kanker 54% komt in het ziekenhuis terecht 540 patienten per jaar in terminaal/palliatief stadium in Scheper bron CBS en VIKC

15 Besparing door ligduur Aantal ptn 540 Reductie dagen2,4 Totaal dagen = 540 x 2,4 = 1317 Kosten per dag € 300 Besparing = € 300 x 1317 = € 395.280

16 Besparing door minder onderzoek Besparing per ligdag = € 45 (Rijnstate Arnhem) Aantal ptn 540 Aantal ligdagen per patient 9,7 (na reductie) Aantal ligdagen totaal = 540 x 9,7 = 5270 Besparing 5270 x € 45 = € 237.150

17 Totale besparing uitgaande van 540 ptn/jaar, € 395.280 2,4 minder ligdagen € 237.150 € 45 per ligdag agv minder onderzoek € 632.430

18 Aangepast aan Scheper Uitgaande van – 150 consulten per jaar (ipv 540) – reductiedagen 1 (ipv 2,4) – besparing onderzoek € 10 (ipv 45) per dag € 45.000 € 14.640 € 59.640

19 Opbrengsten DOT € 65.443

20 DOT palliatieve zorg alleen declarabel als: 1)zelfstandige zorgvraag – face to face contact (kan ook huisbezoek zijn) (poli 1-2 bezoek,code 99004009) 2) via MDO uitgebouwd Om de zorg te kunnen registreren en declareren is de zorgactiviteit Overleg PZ (MDO, code 190006), verplicht – wekelijkse bijeenkomsten – min 2 specialisten (1 internist) en 1 verpleegkundig specialist – 2 e schil: psycholoog, spirituele zorg consulent – bij voorkeur ook een huisarts of specialist ouderengeneeskunde

21 DOT palliatieve zorg 3) volgens de huidige richtlijnen 4) te declareren door een van de toegelaten specialismen Er dient één voorzitter/eindverantwoordelijke MDO aangewezen te worden op wiens specialisme de PZ activiteiten in dat ziekenhuis worden geboekt (hiermee wordt voorkomen dat verschillende specialismen het PZ zorgproduct openen). De ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor correcte interne doorbelasting

22 DOT palliatieve zorg Daarnaast is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezig met het opstellen van een zorgactiviteit voor een ‘intensief consult bij naderend levenseinde’, die zorgaanbieders vanaf 1 januari 2014 daadwerkelijk kunnen registreren

23 Voorbeeld opbrengsten Nog excel in te voegen

24

25 Kosten team verpleging en scholing (en overhead) – 3 bezoeken resp 90, 30 en 30 min – cursus € 32.435

26 Samenvatting financieel uitgaande van 150 patiënten en totaal 2,5 uur per patiënt Opbrengsten DOT€ 65.443 Besparing€ 59.640 Kosten personeel€ 32.435 Totale winst € 91.508

27 Spreken met management

28 Begin 2012 Palliatief team specialisten bereid extra tijd te investeren Scholing tbv consultatieve functie toezegging 4x cursusgeld post HBO opleiding palliatieve zorg voor de verpleging, wel eigen (studie)tijd Scholing aan “gewone verpleging” en arts (ass) Joep Douma stelt modules Rijnstate kosteloos ter beschikking

29

30 Vervolg We zijn maar gewoon begonnen en van het management nog steeds niets gehoord…..

31 Voor meer informatie (gratis)


Download ppt "Palliatieve zorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters internist-oncoloog."

Verwante presentaties


Ads door Google