De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wonen: een zorg voor later??? De juiste woning op de juiste plek 1 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wonen: een zorg voor later??? De juiste woning op de juiste plek 1 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wonen: een zorg voor later??? De juiste woning op de juiste plek 1 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

2 Wat gaan we doen? Waar past deze avond in het proces van de regionale programmering en het Zuid- Limburgse woonvisie traject Het Proces: Carlo Vankan, wethouder Wonen De Inhoud: Ad Keulers, beleidsregisseur Wonen 2 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

3 Even terug naar 14 januari POL Uitwerking ZL Energie Uitwerking ZL ruimtelijke economie Uitwerking ZL nationaal landschap Uitwerking ZL Structuurvisie wonen Regionale programmering Parkstad Limburg Regionale programmering W. Mijnstreek Regionale programmering Maastricht - Heuvelland 3 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

4 Stap 1: afwegingskader Stap 2: projectenscan Stap 3: regionale programmering college/ raadsbesluiten (zomer 2015) schrijven structuurvisie (1 e helft 2015) concept structuurvisie (zomer 2015) definitief concept structuurvisie (najaar 2015) raadsbesluiten structuurvisie (eind 2015) informeren colleges en raden collegebesluiten bestuursafspraken en borging in verordening raadsconferentie Het regionale pad en het POL proces 14 januari 8 april 4 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

5 Ontwikkelingen in vogelvlucht Geboortegolf na 2 e wereldoorlog resulteert in een vraag naar grotere woningen, vervolgens naar meer woningen, dan meer zorg gerelateerd wonen en tenslotte een overschot aan “alles”. In de jaren 60, 70 en 80 landelijk veel nieuwbouwwijken waarbij eigen woningbezit werd gestimuleerd. Bouw van deze wijken was vooral gebaseerd op kwantiteit en minder op kwaliteit. 5 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

6 Ontwikkelingen in vogelvlucht (2) In de stedelijke gebieden veel (sociale) huur en in de landelijke gebieden veel particulier bezit. Verzorgingsstaat stimuleert de trek naar diverse vormen van verzorgings- en bejaardenhuizentehuizen, veel woningen op de markt. De koopmarkt raakt op hol door het betreden van de markt door de tweeverdieners 6 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

7 Ontwikkelingen in vogelvlucht (3) De huurmarkt stoot woningen af (Rijksbeleid) ter financiering van nieuwe huurwoningen. De crisis van 2008 bezorgt de bouwsector grote klappen. Corporaties kunnen/mogen niet meer investeren. Vaste banen zijn er niet meer, jongeren binden geografisch minder. De geboortegolf slaat om in een verouderingsgolf en uiteindelijk in een sterftegolf. 7 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

8 Ontwikkelingen in vogelvlucht (4) Rijksbeleid maakt lenen moeilijker. Rijksbeleid maakt huren moeilijker. Rijksbeleid stimuleert langer thuis wonen. Rijksbeleid blijft verkoop van sociale huurwoningen stimuleren. Rijksbeleid maakt verzorgd wonen moeilijker. Particulier bezit is veelal verouderd, prijzen staan onder druk, verkopen stagneren, leegstand neemt toe. Druk op sociale huurmarkt neemt toe door bv. Statushouders. Betaalbare huurwoningen zijn schaars (lage leegstand). Zorgvastgoed “loopt leeg”. 8 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

9 Wat is het probleem? Gelet op de demografische ontwikkeling hebben we in Zuid-Limburg meer dan genoeg woningen om de inwoners te huisvesten. De samenstelling van die woningportefeuille is verkeerd (veel koop, weinig betaalbare huur). Met name het particuliere bezit is verouderd en toe aan een dubbele facelift: energetisch én levensloop (zorg) bestendig maken. Zorg vastgoed “loopt leeg”. Er is een overschot aan (harde) plannen. 9 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

10 Wie heeft er een probleem? Corporaties: te weinig betaalbare huurwoningen, concentreren op renovatie, problemen met investeren. Zorgverleners: zitten met leeglopend vastgoed, hoe te herbestemmen? Particuliere eigenaar: moet langer blijven wonen en moet investeren in dubbele duurzaamheid (energie en levensloop/zorg). 10 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

11 Biedt Nieuwbouw de oplossing? Toevoegen: geen optie, we hebben al te veel en bouwen “in de wei” tast het landschap verder aan en elke toegevoegde woning vermindert de waarde van een bestaande. Vervangen en omvormen: op bestaande plekken oude woningen slopen en vervangen door kwalitatief goede nieuwbouw. Waar ga je dat dan doen? Wie heeft daarvoor het geld? 11 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

12 En de Overheid dan? Provincie stuurt op aantallen: alles op slot: Verordening wonen De Regio: door afspraken zorgen dat we niet bouwen voor leegstand en de juiste woning op de juiste plek (her)bouwen: Regionale programmering (14 januari) Op Z-L schaal kaders geven voor mogelijke ontwikkelingen en sturingsmiddelen: Structuurvisie wonen (8 april). 12 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

13 Alleen of samen? Het is een gezamenlijk probleem dat alleen door samen op te trekken kan worden aangepakt. Niemand is echt 100% uniek, “onze” problemen komen ook elders voor (hotels, monumentale boerderijen, studenten, karakteristieke gebouwen). Voorkom ad-hoc besluiten, die veroorzaken de “probleemwijken van de toekomst”. 13 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

14 De juiste woning op de juiste plek POL 2014 streeft naar versterking van de stedelijke kernen, de in standhouding van enkele regionale sub-centra en herstructurering van de sub-urbane gebieden (vaak de 60, 70, 80 jaren wijken). Er staat een stop op het toevoegen van woningen aan de harde planvoorraad. Is de huidige planvoorraad wel de juiste woning op de juiste plek? Hoe kunnen we de harde voorraad verkleinen? 14 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

15 Regionale Programmering (14 januari) Wat hebben we waar nog) nodig? Wat hebben we waar niet meer nodig? Waar willen we niets meer? 1.Maak een afwegingskader op lokaal/regionaal niveau (14 januari) 2.Toets bestaande plannen aan dat kader 3.Stel prioriteiten 4.Spreek programmering af 15 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

16 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg Kaders voor keuzes op Z-L schaal met ruimte voor regionale/lokale afwegingen. Analyseert het wonen met een visie op toekomst: 1.doelgroepen en nichemarkten; 2.het gezamenlijk inperken van de planvoorraad; 3.wonen en zorg; 4.particulier woningbezit en 5.een gezonde verhouding van aanbod en vraag tussen koop en huur. 16 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

17 En dan? Alle 18 gemeenten stemmen in (raadsbesluit) met de structuurvisie Wonen. De Provincie gaat met gemeenten de gemaakte afspraken vastleggen. Niet instemmen of nakomen leidt tot Provinciale (lokale) sancties. 17 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

18 En dan: Valkenburg aan de Geul Harde planvoorraad: 217 In aanbouw: 77 Vergund niet in aanbouw: 46 Geen vergunning aangevraagd: 94 Zachte plannen waarmee Provincie toch instemt: 50 Totaal te slopen/gesloopt: 27 18 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

19 Hoe is dat verdeeld? 19 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015 *: Na aftrek sloop

20 Wat kunnen we doen Enkele projecten zijn blijkbaar “markt rijp” zoals Centrumplan, 2 blokken Diepengaerde, Weth. Paulssenlaan, Hoek Reinaldstraat, Langenakker. Dit gaat om een netto toevoeging van 105 woningen binnen nu en maximaal 5 jaar. Zorgen dat plannen worden gerealiseerd. Enkele projecten zijn alles behalve “markt rijp” Kleinstraat, Rijksweg, Bergervliet, Dorpsstraat. Dit gaat om 40 woningen. In gesprek blijven om plannen om te vormen, anders vergunning intrekken. 20 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

21 Wat kunnen we doen (2) Op 1 locatie een vergunning voor 1 woning. Inzetten op start bouwen met risico van vergunning intrekken, daarna wegbestemmen bouwtitel. Op diverse locaties bouwtitels voor totaal 89 woningen (van 2 á 5 woningen tot 55 Diepengaerde/Plenkertsraat). Inzetten op planreductie en omvorming anders wegbestemmen bouwtitel(s). 21 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015

22 schrijven structuurvisie (1 e helft 2015) concept structuurvisie (zomer 2015) definitief concept structuurvisie (najaar 2015) raadsbesluiten structuurvisie (eind 2015) informeren colleges en raden collegebesluiten bestuursafspraken en borging in verordening raadsconferentie Op naar 8 april! 8 april 22 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015 regionale programmering


Download ppt "Wonen: een zorg voor later??? De juiste woning op de juiste plek 1 Raadsinformatie Valkenburg aan de Geul, 10 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google