De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oudercontactavond Leerjaar 6. Programma plenair deel WelkomMw. Den Elsen Wnd. rector LJ 6, examenMw. K. Hendriks coördinator lj. 6, wnd. conrector PWSMw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oudercontactavond Leerjaar 6. Programma plenair deel WelkomMw. Den Elsen Wnd. rector LJ 6, examenMw. K. Hendriks coördinator lj. 6, wnd. conrector PWSMw."— Transcript van de presentatie:

1 Oudercontactavond Leerjaar 6

2 Programma plenair deel WelkomMw. Den Elsen Wnd. rector LJ 6, examenMw. K. Hendriks coördinator lj. 6, wnd. conrector PWSMw. M. van Melle pws coördinator LOBdhr. R. Hermsen decaan lj. 5 en 6 Studeren en studentenleven Na afloop een drankje in het Atrium

3 Typisch zes Zwoegen op het profielwerkstuk Examen Studiekeuze

4 Oh jee, wat nu? Ziek tijdens een SE-toetsVooraf, elke dag ziek melden Ziek tijdens een CE-toetsIdem met doktersverklaring ‘Ng’ in MagisterVerzuimcoördinator dhr. Van Dijk (DYF) Niet in staat om mee te gymmenAanwezig bij de les VerlofaanvraagLjc

5 Oh jee, wat nu? Kind 18Voor ons verandert er niets Rij-examen, uitvaartMag met melding naar administratie@gymnasiumnovum.nl ipv verlofaanvraag Kind wil examentraining doenTijdens vakantie Alleen lesvrij indien docent het nodig acht

6 Belangrijke data (1) 14, 15, 27-20 oktToetsweek 1 26 oktNovumdag Amsterdam 18 novTafeltjesavond 10 decPWS-avond 11 janStudie- en beroepenavond 13-20 janToetsweek 2 21 janSki-boarddag 22 janNovumdag A’dam

7 Belangrijke data (2) 3 febExamentrainingen klassieke talen 5 febVonkbrieven 11 feb Tafeltjesavond 29 mrtStudiedag 30 mrt-5 aprToetsweek 3 1 meiUiterste aanmelddatum bij Studielink

8 Belangrijke data (3) Week voor de meivakantie Examentrainingen op school 12-27 mei Centraal Examen 16 juni Uitslag tijdvak 1 5 juliUitslag tv 2 7 juliDiplomauitreiking

9 Voorlichting centraal examen Gymnasium Novum 2015-2016

10 Wat wordt besproken 1.Informatiebronnen 2.Planning examenjaar 3.Informatie Centraal Examen 4.Slaag/zakregeling examen 5.Losse zaken

11 1. Informatiebronnen Op de website van de school is veel informatie te vinden, onder downloads PTA’s cohort 13-16 Examenreglement 1316 SE cijfers in Magister. April laatste controle Examensecretaris: mw. Overmars (ovm) Dé website van de overheid; www.examenblad.nl

12

13 2. Planning examenjaar Drie toetsperioden: okt / jan / april Luistertoetsen (landelijk, in jan.) Voorlichting aan examenkandidaten in augustus en in april

14 2. Planning examenjaar Start op donderdag 12 mei om 13.30 uur met het vak Nederlands Einde op vrijdag 27 mei met het vak Spaans Tweede tijdvak/herkansing (21, 22 (23) juni), na uitslag 1 e tijdvak) Derde tijdvak (aug.) Kandidaten moeten beschikbaar zijn tot en met het tweede tijdvak! (vakanties zijn geen excuus voor afwezigheid) Cse wordt gehouden in de sporthal Essesteijn.

15 2. Planning examenjaar Oefenen voor het examen: - Op school bij de vakken - Meest recente examenbundels - Stoomcursussen (RUL, TUD, Lyceo)

16 3. Centraal Schriftelijk Examen Voorwaarden deelname CSE: Profielwerkstuk, l.o. en k&cv moeten afgerond zijn Alle toetsen die in het PTA zijn omschreven, moeten gemaakt zijn Handelingsdelen en praktische opdrachten van alle vakken moeten afgerond zijn

17 Regels dyslecten bij het centraal examen en bij de schoolexamens: - Sinds sept 2012 zijn er regels over de opmaak (opmaak in arial 12, geen vergrotingen meer) - Gebruik laptop bij toetsen en centraal examen (kandidaten met dyslectie krijgen hierover een mail) - Extra tijd: 10 minuten per klokuur bij elke examenzitting van het centraal examen 30 minuten verlenging. 3. Centraal Schriftelijk Examen

18 4. Slaag- en zakregeling èn……. EindcijfersGeslaagd ja/nee Alles voldoendeJa Één 5Ja Één 4 of twee 5-enJa, indien gemiddeld tenminste 6.0 Één 4 en één 5Ja, indien gemiddeld tenminste 6.0

19 4. Slaag- en zakregeling Voor alle gevallen geldt: - Bij de vakken Engels, Nederlands en wiskunde mag maar één vak een 5 als eindcijfer hebben. - Centraal examens gemiddeld minimaal 5.5 - Cijfer van de rekentoets is minimaal een 5 - Cijfers van alle extra vakken komen ook op de cijferlijst

20 Losse zaken Voor gymnasiumleerlingen is Grieks of Latijn geen kernvak. (zoals netl, entl en wisk). Dus je kunt als gymnasiast slagen met een 4 voor Latijn. Cum laude slaag je als je gemiddelde van eindcijfers van alle vakken een 8 gemiddeld staat. Het schuiven van vakken in het vakkenpakket (beh. gym -> ath) kan nog wanneer de uitslag van het CE bekend is. (Dit kan nodig zijn om b.v. wel te kunnen slagen. Ook kan de volgorde van de vakken aangepast worden om zo gunstig mogelijk te kunnen loten voor een vervolgstudie)

21 Combinatiecijfer Voor de gymnasiumleerlingen bestaat het uit de vakken: Anw, maatschappijleer en het pws Voor de atheneumleerlingen: Anw, maatschappijleer, k&cv en het pws De cijfers worden eerst afgerond op hele cijfers en vervolgens gemiddeld

22 Rekenvoorbeeld atheneum Anw6.4 → 6 Maatsch.6.5 → 7 Pws8.4 → 8 K&cv7.4 → 7 Combinatiecijfer: 6+7+8+7 ÷ 4 = 7,0  7 Anw6.4 → 6 Maatsch.6.5 → 7 Pws8.5 → 9 K&cv7.5 → 8 Combinatiecijfer: 6+7+9+8 ÷ 4 = 7,5  8

23 Keuze voor gymnasiasten, april 2016 Wellicht Grieks of Latijn verplaatsen naar de vrije ruimte Dit kan nodig zijn om te kunnen slagen als atheneumleerling, wanneer de slagingskans als gymnasiumleerling onzeker is. Dit is alleen mogelijk als ook Frans, Duits of Spaans gevolgd wordt buiten het profiel

24 Tot slot

25 Profielwerkstuk Tijdpad 23 septemberHelft van het werk af Voor de herfstvakantie2e beoordeling + feedback Cijfers op Magister 15 oktoberwerkdag Evt. tussentijdsInleveren concept 10 decemberDefinitieve versie is af + presentatie Zie vaklokaal pws voor meer informatie

26 LOB

27 Tweedelijns decanaat Loopbaancompetenties Activiteiten lj6 –Septemberadvies –Meelopen/proefstuderen –Studie en beroepenavond LOB op Novum / regelgeving / jullie rol

28 Studiefinanciering: Basisbeurs is leenstelsel Per 17/18: geen centrale loting –CV opbouwen: Proefstuderen MOOCS …. Matching Studielink / DigiD

29 LOB op Novum / regelgeving / jullie rol

30 Praat thuis over de studiekeuze, –aanknopingspunten zijn: Interessetests / studiekeuze tests: icares Verslagen van studiekeuze activiteiten Toon interesse en stel veel open vragen: –Wat vond je leuk? / Wat past bij je? / Wat niet?

31 LOB op Novum / regelgeving / jullie rol http://gymnasiumnovum.helpmeebijlob.nl

32 Backup slides

33 . Waar & wanneer Op het Gymnasium Novum Op dinsdag 10 november Wie Door professionele studiekeuzecoaches van September Advies Studiekeuzetraject

34 Waarom 35% Uitval na 1 e jaar 50% is na studie ontevreden over studiekeuze Onderzoek NIBUD: gemiddelde kosten 1 e jaar studeren: €13.318,- (collegegeld, boeken, huisvestiging, eten, etc.) Een bewuste studiekeuze is belangrijk! Hoe Naar jezelf kijken Interactieve training Persoonlijke gesprekken Ouders betrokken bij traject Kritisch studies bekijken

35  97,33%Van de deelnemers beveelt het traject aan  8,4Gemiddelde beoordeling van deelnemers  +1500 Mensen begeleid  92%Stroomt door het 2 e jaar (landelijk 65%) September Advies vertelt leerlingen niet wat ze moeten gaan studeren. Leerlingen kunnen aan het einde van het traject juist zelf vertellen wat hun keuze is en hoe ze tot deze keuze zijn gekomen. Na het traject ontvangen de leerlingen een eindrapport met hun studiekeuze. Resultaten September Advies

36 Praktische zaken Aanmelden kan via de site, u ontvangt hiervoor een mail van de decaan. Kosten per leerling: € 295,- voor het facultatieve traject Groepsgewijze trainingsdag: dinsdag 10 november Individuele gesprekken: 24 november & 11 december Direct inschrijven? Mail: info@septemberadvies.nlinfo@septemberadvies.nl Tel: 030 265 7658 www.septemberadvies.nl | info@septemberadvies.nl


Download ppt "Oudercontactavond Leerjaar 6. Programma plenair deel WelkomMw. Den Elsen Wnd. rector LJ 6, examenMw. K. Hendriks coördinator lj. 6, wnd. conrector PWSMw."

Verwante presentaties


Ads door Google