De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren."— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2014 door HR en EUR

3 PTA algemeen gedeelte overige bepalingen procedures

4 PTA Aandachtspunten: alle cijfers tellen voor het S.E. mee niet voor elk vak een cijfer niet elk vak heeft een centraal examen de leerlingen maken een profielwerkstuk

5 Niet voor elk vak een cijfer LO, CKV : voldoende of goed

6 Geen centraal examen VWO : ma-anw-ckv-kcv-lo-in-pws HAVO : ma-ckv-in-lo-bsm-pws het cijfer schoolexamen = het eindcijfer b.v. 6.7 wordt

7 Profielwerkstuk Voor een groot vak maken de leerlingen een profielwerkstuk. Op de cijferlijst wordt vermeld: vak- titel- cijfer

8 Herkansingsregeling Drie toetsperioden Na periode 1: herk. van één toets Na periode 2: herk. van één toets Herkansing rekentoets tussen maart 2015 Herkansing vak met alleen schoolexamen: - Voor 1 december 2014: vwo: KCV, CKV - Op 14 april 2015: vwo: MA,IN havo: CKV, BSM, IN, LO, MA Na het CE: herkansing van één vak

9 Uitslag Alle onderdelen moeten zijn gedaan en beoordeeld. Op tijd (conform het PTA)!! Toetsen cijfers Praktische opdrachten cijfers Handelingsdelen naar behoren Profielwerkstuk cijfer

10 Slaag-/zakregeling Combinatiecijfer: deelcijfers niet lager dan 4,0 Geslaagd als: CKV, LO en de maatschappelijke stage ‘voldoende’ of 'goed' alle eindcijfers van eindexamenvakken (inclusief combinatiecijfer) 6 of hoger 1x5 en de overige eindcijfers 6 of hoger 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 2x5 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 1x5 én 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers van het CE is tenminste een 5.5 Voor de drie kernvakken (Ne, En, Wi) ten hoogste 1x5 als afgerond cijfer en de rest 6 of hoger De rekentoets is afgelegd

11 Gymnasium - Gymnasiasten moeten 5 schooldagen voor aanvang van het CSE kiezen voor gymnasium of atheneum - Dit kan alleen indien er een 2 e moderne vreemde taal gekozen is in het vrije gedeelte - Tevens bepalen zij of KCV voor La of Gr meetelt - Atheneum met Latijn/Grieks blijft mogel ijk

12 Begeleiding Mentoren 5 HAVO: mw. Wolfert, mw. V.d. Meulen en mw. Crielaard 6 VWO : mw. Boeren, dhr. De Gruijl Afdelingsleider HAVO/VWO: mw. Ten Hoopen

13 Begeleiding Extra begeleiding: o.a. door pal-studenten bij leren leren/plannen faalangstreductie

14 Informatie Cijfers op magister Verdere informatie op

15 Diploma-uitreikingen VWO 7 juli 2015 HAVO8 juli 2015 (onder voorbehoud)

16 Wat nu? Wat straks? Vervolgonderwijs

17 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 1.algemeen 2.inschrijven enz. 3.studiefinanciering etc

18 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding fase 1: oriënteren Startpositie bepalen, uitzoeken wat mogelijk is enz. fase 2: verkennen Studiebeurs, Interscholaire, open dagen enz

19 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding fase 3: Verdieping Verder uitzoeken of een gekozen richting de juiste is (meelopen, proefstuderen etc.) fase 4: Knoop doorhakken, de keuze maken, (voltijds, duaal, deeltijd), inschrijven, studiefinanciering uitzoeken etc

20 Inschrijven opleidingen via de site van studielink: DigiD-code vereist soms via de site van de onderwijsinstelling Aanvraag studiefinanciering via een link op de site hierboven

21 Vóór 15 januari Opleidingen met aanvullende eisen (Hotelschool, kunst-,sportacademie.. ………) Vóór 1 mei Alle studies (inclusief lotingstudies) Let op: verplichte studiekeuzecheck Nu Buitenland Werken/studeren (Uniformberoepen, accountacy……)

22 Opleidingen met loting centrale loting decentrale toelating toegelaten met gemiddeld 8 3 jaar loten De regering maakt plannen om centrale loting af te schaffen. Vanaf

23 Kosten: Collegegeld ± €1906,- Studieboeken € 500,- tot € 1000,- Extra middelen: microscoop, computer, messenset … € 500,-- Extra kosten o.a. excursies, € 250,-- Levensonderhoud kamer, sport, eten,

24 18 Jaar Kinder- bijslag TS- VO18+ Overbrug ging Studie- voorschot Voor 1 april april tot 1 juli juli-aug.1sept. 1 april – 30 juni tot 1 juliJuli-sept.1okt. 1 juli – 30 sept. Tot 1 okt.1 okt

25

26 Bevalt de studie niet: zo snel mogelijk studiefinanciering stopzetten en ov-kaart inleveren

27 Vragen:

28 pauze


Download ppt "25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren."

Verwante presentaties


Ads door Google