De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren."— Transcript van de presentatie:

1 25-11-2014

2 Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2014 door HR en EUR 25-11-2014

3 PTA algemeen gedeelte overige bepalingen procedures 25-11-2014

4 PTA Aandachtspunten: alle cijfers tellen voor het S.E. mee niet voor elk vak een cijfer niet elk vak heeft een centraal examen de leerlingen maken een profielwerkstuk 25-11-2014

5 Niet voor elk vak een cijfer LO, CKV : voldoende of goed 25-11-2014

6 Geen centraal examen VWO : ma-anw-ckv-kcv-lo-in-pws HAVO : ma-ckv-in-lo-bsm-pws het cijfer schoolexamen = het eindcijfer b.v. 6.7 wordt 7 25-11-2014

7 Profielwerkstuk Voor een groot vak maken de leerlingen een profielwerkstuk. Op de cijferlijst wordt vermeld: vak- titel- cijfer 25-11-2014

8 Herkansingsregeling Drie toetsperioden Na periode 1: herk. van één toets Na periode 2: herk. van één toets Herkansing rekentoets tussen 11-24 maart 2015 Herkansing vak met alleen schoolexamen: - Voor 1 december 2014: vwo: KCV, CKV - Op 14 april 2015: vwo: MA,IN havo: CKV, BSM, IN, LO, MA Na het CE: herkansing van één vak 25-11-2014

9 Uitslag Alle onderdelen moeten zijn gedaan en beoordeeld. Op tijd (conform het PTA)!! Toetsen cijfers Praktische opdrachten cijfers Handelingsdelen naar behoren Profielwerkstuk cijfer 25-11-2014

10 Slaag-/zakregeling Combinatiecijfer: deelcijfers niet lager dan 4,0 Geslaagd als: CKV, LO en de maatschappelijke stage ‘voldoende’ of 'goed' alle eindcijfers van eindexamenvakken (inclusief combinatiecijfer) 6 of hoger 1x5 en de overige eindcijfers 6 of hoger 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 2x5 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 1x5 én 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers van het CE is tenminste een 5.5 Voor de drie kernvakken (Ne, En, Wi) ten hoogste 1x5 als afgerond cijfer en de rest 6 of hoger De rekentoets is afgelegd 25-11-2014

11 Gymnasium - Gymnasiasten moeten 5 schooldagen voor aanvang van het CSE kiezen voor gymnasium of atheneum - Dit kan alleen indien er een 2 e moderne vreemde taal gekozen is in het vrije gedeelte - Tevens bepalen zij of KCV voor La of Gr meetelt - Atheneum met Latijn/Grieks blijft mogel ijk 25-11-2014

12 Begeleiding Mentoren 5 HAVO: mw. Wolfert, mw. V.d. Meulen en mw. Crielaard 6 VWO : mw. Boeren, dhr. De Gruijl Afdelingsleider HAVO/VWO: mw. Ten Hoopen 25-11-2014

13 Begeleiding Extra begeleiding: o.a. door pal-studenten bij leren leren/plannen faalangstreductie 25-11-2014

14 Informatie Cijfers op magister Verdere informatie op www.maerlant.eu www.examen.nl www.cito.nl www.duo.nl 25-11-2014

15 Diploma-uitreikingen VWO 7 juli 2015 HAVO8 juli 2015 (onder voorbehoud) 25-11-2014

16 Wat nu? Wat straks? Vervolgonderwijs 25-11-2014

17 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 1.algemeen 2.inschrijven enz. 3.studiefinanciering etc 25-11-2014

18 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding fase 1: oriënteren Startpositie bepalen, uitzoeken wat mogelijk is enz. fase 2: verkennen Studiebeurs, Interscholaire, open dagen enz. 25-11-2014

19 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding fase 3: Verdieping Verder uitzoeken of een gekozen richting de juiste is (meelopen, proefstuderen etc.) fase 4: Knoop doorhakken, de keuze maken, (voltijds, duaal, deeltijd), inschrijven, studiefinanciering uitzoeken etc. 25-11-2014

20 Inschrijven opleidingen via de site van studielink: www.studielink.nl www.studielink.nl DigiD-code vereist soms via de site van de onderwijsinstelling Aanvraag studiefinanciering via een link op de site hierboven 25-11-2014

21 Vóór 15 januari Opleidingen met aanvullende eisen (Hotelschool, kunst-,sportacademie.. ………) Vóór 1 mei Alle studies (inclusief lotingstudies) Let op: verplichte studiekeuzecheck Nu Buitenland Werken/studeren (Uniformberoepen, accountacy……) 25-11-2014

22 Opleidingen met loting centrale loting decentrale toelating toegelaten met gemiddeld 8 3 jaar loten De regering maakt plannen om centrale loting af te schaffen. Vanaf 2017 25-11-2014

23 Kosten: Collegegeld ± €1906,- Studieboeken € 500,- tot € 1000,- Extra middelen: microscoop, computer, messenset … € 500,-- Extra kosten o.a. excursies, € 250,-- Levensonderhoud kamer, sport, eten,... 25-11-2014

24 18 Jaar Kinder- bijslag TS- VO18+ Overbrug ging Studie- voorschot Voor 1 april april tot 1 juli juli-aug.1sept. 1 april – 30 juni tot 1 juliJuli-sept.1okt. 1 juli – 30 sept. Tot 1 okt.1 okt. 25-11-2014

25

26 Bevalt de studie niet: zo snel mogelijk studiefinanciering stopzetten en ov-kaart inleveren. 25-11-2014

27 Vragen: 25-11-2014

28 pauze 25-11-2014


Download ppt "25-11-2014. Voorlichtingsavond 5 HAVO/6 VWO 14 oktober 2014 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2014 - 2015 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren."

Verwante presentaties


Ads door Google