De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 5-HAVO/6-VWO 29 september 2010 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 - 2011 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 5-HAVO/6-VWO 29 september 2010 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 - 2011 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 5-HAVO/6-VWO 29 september 2010 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 - 2011 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2010

2 PTA algemeen gedeelte overige bepalingen procedures

3 PTA Aandachtspunten: Alle cijfers tellen voor het S.E. mee niet voor elk vak een cijfer niet elk vak heeft een centraal examen de leerlingen maken een profielwerkstuk

4 niet voor elk vak een cijfer LO, CKV : voldoende of goed

5 geen centraal examen VWO: ma-anw-ckv-kcv-lo-in- pws HAVO: ma-ckv-in-lo-bsm-pws het cijfer schoolexamen = het eindcijfer b.v. 6.7 wordt 7

6 profielwerkstuk Voor een groot vak maken de leerlingen een profielwerkstuk. Op de cijferlijst wordt vermeld: vak- titel- cijfer

7 herkansingsregeling Drie toetsperioden: Na periode 1: herk. van één toets Na periode 2: herk. van één toets Herkansing vak met alleen schoolexamen Voor 1 december: vwo: kcv,ckv 26 april 2010: vwo: ma, in » : HAVO: CKV, BSM, IN, LO, MA Na het c.e. : herkansing van één vak

8 uitslag Alle onderdelen moeten zijn gedaan en beoordeeld. Op tijd (conform het PTA)!! Toetsencijfers Praktische opdrachtencijfers Handelingsdelennaar behoren Profielwerkstuk cijfer

9 slaag-/zakregeling Combinatiecijfer: (deelcijfers niet lager dan 4,0) Geslaagd als CKV en LO ‘voldoende’ of 'goed' alle eindcijfers van eindexamenvakken (inclusief combinatiecijfer) 6 of hoger 1x5 en de overige eindcijfers 6 of hoger 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 2x5 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer 1x5 én 1x4 en het gemiddelde van de cijfers is 6,0 of meer

10 begeleiding Mentoren 5-HAVO: de heren Huiskes, de Jonge en Mondria 6-VWO : mw. Muilwijk, dhr. Hollanders Afdelingsleiders HAVO: mw. Ritico VWO: vacature

11 begeleiding Extra begeleiding o.a. door pal-studenten bij leren leren/plannen faalangstreductie

12 informatie Cijfers op magister Verdere informatie op www.maerlantcollege.nl www.examen.nl www.cito.nl e.a.

13 diploma-uitreikingen VWO 29 juni 2011 HAVO 30 juni 2011 (‘s middags) (onder voorbehoud)

14 Vervolgonderwijs Wat nu? Wat straks?

15 1 algemeen 2 inschrijven enz. 3 studiefinanciering etc. Loopbaanoriëntatie en Begeleiding

16 fase 1: oriënteren (startpositie bepalen, uitzoeken wat mogelijk is enz.) fase 2: verkennen (Studiebeurs, Interscholaire, open dagen enz.)

17 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding fase 3: Verdieping:verder uitzoeken of een gekozen richting de juiste is (meelopen, proefstuderen etc.) fase 4: Knoop doorhakken, de keuze maken, (voltijds, duaal, deeltijd), inschrijven, studiefinanciering uitzoeken etc.

18 Loopbaanoriëntatie en begeleiding Inschrijven opleidingen via de site www.studielink.nlwww.studielink.nl DigD-code vereist soms via de site van de onderwijsinstelling Aanvraag studiefinanciering - via een link op de site hierboven

19 Loopbaanoriëntatie en begeleiding Vóór 15 januariOpleidingen met aanvullende eisen (Hotelschool, kunst-,sportacademie.. ………) Vóór 15 meiOpleidingen met loting (Medicijnen, Fysiotherapie……) Advies: Begin meiAlle opleidingen inschrijven NuBuitenland Werken/studeren (Uniformberoepen, accountacy……)

20 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Opleidingen met loting -centrale loting -decentrale toelating -Toegelaten met gemiddeld 8 -3 jaar loten

21 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Kosten: Collegegeld ± € 1672,-- Studieboeken € 500,-- tot € 1000,-- Extra middelen: microscoop, computer, messenset … € 500,--* Extra kosten o.a. excursies, € 250,--* Levensonderhoud kamer, sport, eten,...?

22 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 18 Jaar Kinder- bijslag TS- VO18+ Overbrug ging Prestatie beurs Voor 1 april april tot 1 julijuli + aug. 1 sept. 1 april – 30 juni tot 1 julijuli + aug.1 sept. 1 juli – 30 sept. Tot 1 okt. T.O. 1 okt. T.O.

23 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Alle bedragen in euro’s per maand Bedragen 2010 (nu) uitwonendthuiswonend Basisbedrag prestatiebeurs266,2395,61 Aanvullende prestatiebeurs239,08219,16 Lening (rentedragend)289,38 Collegegeldkrediet139,33

24 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Prestatiebeurs: schenking (binnen 10 jaar diploma) Lening: afbetalen binnen 15 jaar 4x 12 maanden prestatiebeurs + daarna nog 3 jaar lening. Bijverdienen: belastbaar inkomen (ongeveer) € 13.215,-- per jaar Bevalt de studie niet: Vóór 1 februari financiering stopzetten en ov-kaart inleveren.

25 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Financiering: Soms mogelijkheden voor extra beurs via bedrijf/gemeente/school/……. Voor buitenland soms speciale beurzen

26 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding Vragen:

27 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding pauze


Download ppt "Voorlichtingsavond 5-HAVO/6-VWO 29 september 2010 Het Programma van Toetsing en Afsluiting 2010 - 2011 (PTA) Vervolgonderwijs pauze Studeren anno 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google