De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A Waarde voor het onderwijsproces  Inzet van sociale media maakt onderwijs kwalitatief beter: o Effectiever / Efficiënter / Activerender o Bewuste ingezet,

Verwante presentaties


Presentatie over: "A Waarde voor het onderwijsproces  Inzet van sociale media maakt onderwijs kwalitatief beter: o Effectiever / Efficiënter / Activerender o Bewuste ingezet,"— Transcript van de presentatie:

1 A Waarde voor het onderwijsproces  Inzet van sociale media maakt onderwijs kwalitatief beter: o Effectiever / Efficiënter / Activerender o Bewuste ingezet, niet alleen omdat het kan.  Het gekozen sociale medium past bij onderwijskundige en didactische doelen van het vak (constructive alignment).  De functionaliteiten van het sociale medium zijn een aanvulling op de functionaliteiten van instellingsapplicaties.  De didactische mogelijkheden van verschillende media zijn afgewogen (tip: spar met een collega / bekijk ICTO-website). B Wet- en regelgeving en interne afspraken  De gebruikersvoorwaarden van het medium zijn in orde. o Controleer of deze voldoet aan de Europese privacyrichtlijn: - worden persoonlijke gegevens gebruikt in relatie tot het sociale medium? Vraag toestemming aan informatiemanagement. - is de afkomst van het medium Europees? Dan is privacy voldoende geborgd - niet Europees: Controleer de gebruikersvoorwaarden of deze refereren naar de Safe Harbor principes en of het medium zich hieraan houdt. Dan is privacy geborgd. Zoek het medium op in: https://safeharbor.export.gov/list.aspxSafe Harborhttps://safeharbor.export.gov/list.aspx o Gebruik alleen sociale media waar jij door studenten gecreëerde inhoud kan beheren (bekijken/wijzigen/verwijderen/archiveren) o Controleer app- en privacyinstellingen van het medium en stel deze vooraf nauwkeurig in, zodat materialen voldoende afgeschermd zijn en niet zomaar openbaar gemaakt kan worden. Stimuleer dit ook studenten te doen.  De inzet van media is consistent met de instellingsreglementen: o ICT-reglement | reglement auteursrecht | reglement bewaartermijn van stukken o Privacy reglement | integriteitscode o Sociale media- en communicatie beleid (nog in ontwikkeling).  Sociale media worden altijd gebruikt als aanvulling op de centraal gefaciliteerde instelling applicaties. Gebruik voor het opslaan/delen van materialen in het kader van summatieve toetsing of bewaarplicht nooit sociale media. C Praktische overwegingen  Gebruik je gezond verstand: wil je niet dat bepaalde mensen kennis nemen van bepaalde informatie, zet het dan niet online, in een sociaal medium. Stel altijd de vraag wat de impact is als de informatie openbaar wordt.  Je hebt je ideeën met een collega, ICTO-adviseurs of juridische medewerkers binnen de instelling gecheckt.  Gebruik vooral sociale media die studenten al kennen of zich makkelijk eigen maken. Dat voorkomt dat er veel tijd verloren gaat aan uitleggen, installeren en testen.  Gebruik sociale media die andere collega’s ook inzetten en maak hier afspraken over. Dit voorkomt uitleg en testen en geeft duidelijkheid aan studenten.  Zorg dat alle gebruikers op de hoogte zijn van alle te gebruiken functionaliteiten van het medium.  Voorkom dat de inzet van het sociale medium dubbele administratie bezorgt (zowel in de applicatie als in de centraal gefaciliteerde applicaties). D Ethische overwegingen  Studenten zijn op de hoogte van de reden waarom jij als docent dit sociale medium wil inzetten (waarom, doel, hoe, wat).  Met de studenten is afgestemd over het gebruik van het sociale medium: het gebruik van sociale media is een keuze van de gebruikers zelf. Gebruik daarom sociale media alleen in overeenstemming met die gebruikers.  Er zijn afspraken gemaakt tussen student en docent over beschikbaarheid en communicatie via het sociale medium.  Bezwaren van studenten zijn in kaart gebracht en hier wordt rekening mee gehouden bij de keuze en inzet van het medium.  Er is een gedragscode, “code of conduct” of netiquette afgesproken met studenten.  Studenten zijn op de hoogte van belangrijke privacyinstellingen van de applicatie (laat ze deze direct doorvoeren).  Docenten (studentassistenten) gebruiken aparte accounts - niet hun privé accounts of profielen - binnen onderwijsactiviteiten. Stel beide accounts nauwkeurig in, zodat er een duidelijke scheiding is tussen privé en zakelijk. Checklist v0.1 (concept).nov. 2013. Gebaseerd op Doen en laten – Sociale media als onderwijs- en leermiddel in het HO. (2013). HAN & HHS. Vragen? i.vandongen@hhs.nl / michel.kao@han.nli.vandongen@hhs.nlmichel.kao@han.nl


Download ppt "A Waarde voor het onderwijsproces  Inzet van sociale media maakt onderwijs kwalitatief beter: o Effectiever / Efficiënter / Activerender o Bewuste ingezet,"

Verwante presentaties


Ads door Google