De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UvAnalytics learning analytics voor de UvA Sijo Dijkstra

Verwante presentaties


Presentatie over: "UvAnalytics learning analytics voor de UvA Sijo Dijkstra"— Transcript van de presentatie:

1 UvAnalytics learning analytics voor de UvA Sijo Dijkstra
Nynke Kruiderink Alan Berg

2 Startvraag Dank aan SURFvoor de subsidie en begeleiding
Inzicht in het moment van downloaden van onderwijsmaterialen uit Blackboard Beantwoording mbv Piwik

3 Werkpakketten Techniek koppelen Piwik aan Blackboard
Opzetten prototype dashboard Onderwijs enquête onder docenten terugkoppelen resultaten pilot

4 Werkpakketten QA Juridisch Privacy Wetgeving
Bescherming persoonsgegevens Disseminatie

5 Resultaten onderwijs Learning analytics is een complex onderwerp
Wat zijn de juiste indicatoren voor gedrag Formulering van feedback Apart dashboard werkt waarschijnlijk niet Blackboard Statistics niet bruikbaar (data op map niveau ipv bestandsniveau). Onderwijs nog terughoudend ten opzichte van learning analytics

6 Resultaten enquete Tegens: Big Brother
Online activiteiten zijn ondergeschikt aan fysiek onderwijs Controlerende tools verschoolsen het onderwijs alleen maar verder Docent weet zelf prima wie aangespoord moet worden Student moet alle ruimte gegeven worden op eigen tempo onderwijs te volgen

7 Resultaten enquete Voors
Waargenomen correlatie tussen studenten die vaak inloggen op Blackboard en behaalde score op een vak Sporen aanwezig in de online omgeving zijn vergelijkbaar met sporen in een fysieke omgeving Docenten zitten met vragen die met la te beantwoorden zijn LA kan een stimulerende werking hebben als resultaten vergeleken worden met medestudenten

8 Technische resultaten
Piwik geschikt om data uit Blackboard te halen Piwik te open tool om data voor grading te gebruiken Handige studenten kunnen data manipuleren Geschikt voor terugkoppeling van data aan student Ongeschikt voor terugkoppeling van data aan docenten Aanname is dat Blackboard gebruikersdata correct opslaat

9 Piwik bruikbaar Voor het in kaart brengen van gedrag van studenten op de online leeromgeving Welke materialen worden gedownload Hoeveel en welke pagina’s bekeken worden Hoeveel tijd een student actief is op de leeromgeving Issue: geen course bezocht geen registratie in Piwik

10 Eenvoudig om gedrag af te zetten tegen gemiddeld gedrag andere studenten in een cursus en een terugkoppeling te geven. Piwik geschikt voor het geven van instant (real time) feedback 'Deep diving' in big data sets is niet mogelijk in een kleine pilot

11 Dashboard

12 Juridisch Workshop Instituut voor InformatieRecht (IvIR)
Wetgeving met betrekking tot privacy en het gebruik van persoonsgegevens Verwerking Persoons Gegevens WBP (wet bescherming persoonsgegevens) Voorwaarden gebruik persoonsgegevens volgens de WBP Bescherming persoonsgegevens Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie :

13 Juridisch Wetgeving op het gebied van privacy
Europees verdrag voor de rechten van de mens Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Grondwet E-Privacy Directive (2002/58/EG) Citizens’ Rights Directive (2009/136/EG) Hoofdzakelijk omgezet in Telecommunicatiewet

14 Resulaten Juridisch Geen uitputtende set richtlijnen Aandachtspunten
verwerken van data bij gebruik van persoonsgegevens

15 Aanbevelingen Stel de gebruiker centraal Wees transparant
over de data die je verzamelt wie data verzamelt met welk doel je ze verzamelt waar info te vinden is over security en privacy in relatie tot learning analytics

16 Geleerde lessen Learning Analytics is en complex onderwerp
Deze LA pilot roept veel vragen op Benader het onderwerp multidisciplinair Vastellen of de verzamelde data de juiste indicatoren of voorspellers zijn LA is meer dan het terugkoppelen van data (selectie, analyse, interpretatie, vastellen van feedback) Het onderwijs lijkt niet klaar voor learning analytics,

17 LA kent voor- en tegenstanders
Bespreek en vorm met het onderwijs enige vorm van beleid en didactische inzet. Stel vast hoe docenten deze tools en functionaliteiten willen/kunnen gaan gebruiken, of niet. Inzet van LA zal niet via het onderwijsmanagement plaatsvinden, eerder via individuele docenten

18 Deze pilot heeft een bruikbare Proof of Concept opgeleverd
Continuering Voor 2013 Projectvoorstel voor de UvA Programmavoorstel Learning Analytics


Download ppt "UvAnalytics learning analytics voor de UvA Sijo Dijkstra"

Verwante presentaties


Ads door Google