De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEAVOND P ROJECTGROEP. D OELEN VAN DE AVOND : Aan het eind van de avond weet u: Wie de begeleiders van de projectgroep zijn Vanuit welke theorie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEAVOND P ROJECTGROEP. D OELEN VAN DE AVOND : Aan het eind van de avond weet u: Wie de begeleiders van de projectgroep zijn Vanuit welke theorie."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEAVOND P ROJECTGROEP

2 D OELEN VAN DE AVOND : Aan het eind van de avond weet u: Wie de begeleiders van de projectgroep zijn Vanuit welke theorie het onderwijs in de projectgroep vormgegeven wordt Wat er in de projectgroep behandeld wordt Wat er in de projectgroep geleerd wordt Welke moeilijkheden projectgroep leerlingen moeten overwinnen Hoe de school probeert om hen daarbij te helpen. Hoe u hen daarbij kunt helpen

3 E VEN V OORSTELLEN Meester Martijn Sardha Haga Christine Lammerts Voorzitters projectgroep: Uske Brok 8A Tobias Brok 7/8B Jens Everaart 8A Nienke Hack 7/8B Tyara van Hal 7/8B Floris de Koning 8A Tamara Oudijk 7/8B Tirza Visser 7/8B

4 E VEN OPWARMEN U zult beslist van de blackstory’s gehoord hebben

5 D E THEORIE ACHTER DE PROJECTGROEP Doelen: Het samenbrengen van ontwikkelingsgelijken Denken op hogere niveaus Het aanleren van metacognitieve vaardigheden

6 O NTWIKKELINGSGELIJKEN - ACHTERGROND

7

8 T OP DOWN VS B OTTOM UP Bottom up: Reguliere manier Beginnen met bouwstenen Dan een muur Dan het huis Top down Eerst een plaatje van het huis Dan de grove layout Dan de muren Dan de bouwstenen

9 D ENKEN OP HOGERE NIVEAUS

10 M ETACOGNITIEVE VAARDIGHEDEN

11

12 I N DE PRAKTIJK Samenbrengen van ontwikkelingsgelijken Door het samenwerken tijdens opdrachten. Hogere niveaus van leren Door het werken in projecten met een product aan het eind. Door kritisch en creatief denken te stimuleren. Metacognitieve vaardigheden Door plannen, doorzetten, zelf-evaluatie en feedback een integraal onderdeel te maken van de opdracht Door gericht les te geven over leren leren, bijvoorbeeld door middel van mindset.

13 H OE ZIET DAT ER DAN UIT ? Dat vertellen Floris, Tyara en Jens u

14 W AT WORDT ER GELEERD ? Geen kennis, maar vaardigheden Samenwerken Leiding nemen Gehoord worden Plannen Evalueren Luisteren Fouten maken Doelen stellen Doorzetten Zelfkennis Zelfreflectie

15 H OE WERKT DAT IN DE PRAKTIJK ? Dat vertellen Uske en Tirza u.

16 V OORBEELDEN EVALUATIE : “Ik vind dat niet fijn want ik kan er niet goed tegen als iemand iets anders vindt en als hij/zij dan zijn/haar zin krijgt. Of als iemand kritiek op mij heeft (fixed mindset!).” – Groep 8 “Ik wil graag leren niet te snel mijn eigen idee te moeten vertellen, misschien is het idee van een ander wel heel goed, en dan sla ik het meteen de baan af, en dat wil ik niet meer” – Groep 7 “We hebben zo veel geleerd dat ik het niet allemaal kon opschrijven!” – Groep 5 “Mijn sterke punten zijn creatief werken en meestal wel serieus werken maar soms ben ik niet zo serieus dan ga ik meestal een beetje spelen, daar ga ik nog aan werken. Ik wil graag leren beter verslagen leren schrijven. En leren om gehoord te worden.” – Groep 6

17 D E MOEILIJKHEDEN Waar lopen kinderen tegenaan? Ze falen in hun ogen nooit Inzet is niet nodig Vastzitten in denkpatronen Geen mogelijkheden tot creatief denken Niet doorzetten maar opgeven Onderpresteren

18 T YPEN VAN BEGAAFDHEID

19 M INDSET https://www.youtube.com/watch?v=brpkjT9m2Oo

20 I NTELLIGENTIETHEORIE VAN S TERNBERG

21 C REATIEF DENKEN

22

23 O PLOSSINGEN VAN DE PROJECTGROEP Neem een helikopter Klim over de muren heen Bouw een brug Ontwikkel superkrachten Loop eromheen

24 M OGELIJKHEDEN OP SCHOOL Verbreding Door het aanbieden van andere vakken. Verdieping Door het maken van plustaken en andere moeilijkere opdrachten. Verrijking Door het zelf maken van producten, het leren op een andere manier. Projectgroep Voor de kinderen die daar baat bij hebben. Versnellen Als de voorsprong heel groot wordt.

25 V ERSNELLEN, WEL OF NIET ? Een leerjaar overslaan Minder afstand in ontwikkeling Kleinere sociale afstand Alleen bij bewezen, grote voorsprong 88% van de kinderen na jaren nog positief Mogelijkheid tot groep 9

26 H OE VOELT VERSNELLEN ? Dat vertellen Tobias, Nienke en Tamara u.

27 W AT KUNT U THUIS DOEN ? Vragen, vragen, vragen Stimuleer ontwikkeling Stimuleer een growth mindset Leg veel uit, ook volwassen manieren van denken Vraag om suggesties Signaleer onderpresteren Stimuleer en beloon creativiteit Accepteer falen!

28 V RAGEN ?


Download ppt "I NFORMATIEAVOND P ROJECTGROEP. D OELEN VAN DE AVOND : Aan het eind van de avond weet u: Wie de begeleiders van de projectgroep zijn Vanuit welke theorie."

Verwante presentaties


Ads door Google