De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonservicegebieden in Gelderland geven thuis. 4 februari 2010 Gerard Borgonjen (Gemeente Zutphen) Woonservicegebieden én wijkontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonservicegebieden in Gelderland geven thuis. 4 februari 2010 Gerard Borgonjen (Gemeente Zutphen) Woonservicegebieden én wijkontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Woonservicegebieden in Gelderland geven thuis. 4 februari 2010 Gerard Borgonjen (Gemeente Zutphen) Woonservicegebieden én wijkontwikkeling

2 Inhoud presentatie Ontwikkeling wosege zutphen De versmelting met wijkontwikkeling Burgerparticipatie Multidisciplinaire samenwerking Opmaat workshop en excursie

3 Zutphen Compact stadje aan IJssel Historische stad (1200 monumenten) 47.000 inwoners Stad met regiofunctie (ziekenhuis, rechtbank, onderwijs) Stad met stedelijk problematiek (verslaving, huiselijk geweld, armoede, lage SES) Stad met antroposofische gloed

4 Wijkindeling Zutphen

5 Wijk Waterkwartier “Een wijk waar je jong mag zijn en oud kunt worden” 4 buurten totaal 9.800 inwoners % ouderen boven het Zutphens gemiddelde. % migranten (15%) ver boven Zutphens gemiddelde Gem. Besteedbaar Inkomen van Zutphen laagst Hoogste aantal ingeschreven werkzoekenden Hoogste % 15-64 jarigen met een uitkering Verhouding huur/koop woning is 63 : 27

6 Wat is een woonservicegebied Een gebied in een wijk Kenmerken: Wijkservicecentrum/zorgsteunpunten Geschikte woningen (aangepast) Drempelvrij en sociaal- en verkeersveilig Als alternatief voor intramurale opname voor mensen met beperkingen Het is vooral géén gebouw.

7 Waarom woonservicegebieden Twee ontwikkelingen waarop “we” moeten inspelen 1. Vergrijzing 2. Vermaatschappelijking van de zorg Geen probleem maar een uitdaging.

8 Uitgangspunten Een wijk is voor iedereen Algemeen voor bijzonder en bijzonder voor algemeen Gewoon wonen, gewoon burgerschap Goede balans tussen weerbaar en kwetsbaar

9

10

11 A - WATERKWARTIER

12 Overzicht 1 Mei 2001Lokaal Netwerk Ouderen Lanceert het idee in Zutphen Mei 2002Kleine kerngroep Extern Advies I Kansrijkheid van het concept in wijken Maart 2003 Extern Advies IIHaalbaarheid wijk waterkwartier. Vervlechting met Wijkontw.plannen Juni 2004 Vaststelling wijkontwikkelings plannen Concept wosege integraal opgenomen in Wijkontw.plannen

13 Overzicht 2 Aug 2004Aanvraag O&V ingediend bij prov. Procesbudget 2005Inrichten project- organisatie Tender * Communicatie. Wmo/markt- werking 2006-2008 Uitvoeren deel- projekten Alarmering, Ketelhuis, Buurtservice, MFC, Team-Waterkwartier. Bouwprogramma op 4 locaties, Convenant huisvest.doelgroepen Op onderdelen specifieke interactie en participatie Juni 2009Thuisgeven in Gelderland Concept uitrollen

14 Concept van woonservicegebieden Vergt maatregelen op 4 fronten 1. Wonen 2. Fysieke woonomgeving 3. Welzijn 4. Zorg Schaken op meerdere borden tegelijk

15 Dat vereist o.a. INTERACTIE en PARTICIPATIE huidige en toekomstige burgers / gebruikers /wijkbewoners. SAMENWERKING tussen organisaties in de domeinen wonen, welzijn en zorg.

16 Vormen van interactie en burger participatie in Zutphen Platform Gehandicapten en Chronisch zieken / Ouderenbonden Burgerraadpleeg avonden Sleutelfiguren-overleg Klankbordgroep bijeenkomsten Wijkteam/wijkaanpak Onderzoeken Leefbaarheid en Veiligheid / GGD WWZ panel Tender / jury door eindgebruikers

17 Burgerparticipatie gewoon doen. Enkele voorbeelden uit de praktijk

18 Plenair

19 Luisteren

20 Toelichten

21 Conclusies trekken

22 Nog een voorbeeld

23 Gebiedsgebonden Multidisciplinaire Samenwerking Proeftuin in Ketelhuis Samenwerking tussen Wijkverpleging, Wijkopbouw, Woonconsulent, Ouderenadvies, Consulent MEE OG, Buurtcoach, Sociaal Raadsliedenwerk. 6 organisaties (met “eigen” belangen)

24 Samenwerking is Gebiedsgericht (wijkniveau) Multidisciplinair (woonservicegebied relevant) Dynamisch (uitbreiding met Sociale Dienst) Gebaat bij één locatie / MFC Zoeken naar verbinding tussen professional en vrijwilliger In ontwikkeling Geen doel op zichzelf maar middel

25 Woonservicegebieden: het gaat niet vanzelf Wet en regelgeving is niet toegesneden op dergelijke integrale trajecten Kwestie van lange adem. Vasthouden enthousiasme vergt investering Interactie tussen sociaal en fysiek is geen automatisme Spanning tussen samenwerking en concurrentie (wmo) Als het klaar is kun je het niet zien

26 Wat helpt Schaal van Zutphen Participatie wordt serieus genomen Steun van provincie Gelderland Een natuurlijke drang in Zutphen om het meer te zoeken in samenwerking dan in harde concurrentie.

27 Wij hebben nog veel vragen Burgerparticipatie Zijn er grenzen aan burgerparticipatie ? Waar liggen die dan, moet je iedereen willen bereiken ? Ketensamenwerking Wat zijn “verbindende krachten” in de samenwerking tussen professionals ? Leidt ketensamenwerking tot uitstel van zware “zorgvragen” ? Hoe gaan we om met organisatiebelangen ? Hoe bepaal je uberhaupt de opbrengst ?

28 Help ons en kom kijken Dank voor uw aandacht Denk mee in de workshops U bent vanmiddag van harte welkom in het Waterkwartier te Zutphen.


Download ppt "Woonservicegebieden in Gelderland geven thuis. 4 februari 2010 Gerard Borgonjen (Gemeente Zutphen) Woonservicegebieden én wijkontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google