De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema: Je bent geliefd… wees een zegen! Zondag 23 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema: Je bent geliefd… wees een zegen! Zondag 23 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Thema: Je bent geliefd… wees een zegen! Zondag 23 november 2014

2 Mattëus 3:13-17 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 2

3 Mattëus 3:13-17 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 3

4 1 Petrus 3:8-12 8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 4

5 1 Petrus 3:8-12 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ 5

6 Als jij zegt: ‘Het is onmogelijk…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Alle dingen zijn mogelijk!’ (Lees Lucas 18:27) Als jij zegt: ‘Ik kan het niet oplossen…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik zal de weg voor je banen!’ (Lees Spreuken 3:5-6) Als jij zegt: ‘Ik ben te moe…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik zal je rust geven!’ (Lees Matteüs 11:28-30) Als jij zegt: ‘Er is niemand die echt van me houdt…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik houd van jou!’ (Lees Johannes 3:16) Als jij zegt: ‘Ik kan mezelf niet vergeven…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik vergeef je!’ (Lees 1 Johannes 1:9 en Romeinen 8:1) 6

7 Als jij zegt: ‘Ik kom niet rond…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik zal in al je behoeften voorzien!’ (Lees Filippenzen 4:19) Als jij zegt: ‘Ik ben bang…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Wees niet bang, want Ik ben je God!’ (Lees 2 Timoteüs 1:7) Als jij zegt: ‘Ik ben niet genoeg geloof…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik geef ieder een maat van geloof!’ (Lees Romeinen 12:3) Als jij zegt: ‘Ik ben niet verstandig genoeg…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik zal je wijsheid geven!’ (Lees 1 Korintiërs 1:30) Als jij zegt: ‘Ik voel me alleen…’ Dan zegt God tegen jou: ‘Ik zal je nooit in de steek laten!’ (Lees Hebreeën 13:5) 7

8 ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Matteüs 3:17 8

9 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Korintiërs 5:21 (NBG51) Want God nam Christus, Die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 2 Korintiërs 5:21 (Het Boek) 9

10 10 De uitwisseling aan het kruis

11 De vijf G’s Gedachte:Ik weet me niet geliefd Gevoel:Ik voel me niet geliefd Gedrag:Ik gedraag me niet als een geliefd persoon Gewoonte:Ik geloof dat ik ‘t niet waard ben en niet in staat ben om liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven Gebondenheid:Ik ben verstrikt geraakt in de leugen dat ik niet geliefd ben 11

12 De vijf B’s Bewustwording:De H Geest opent mijn ogen voor de leugens op de tafel van mijn hart Berouw:Ik heb berouw over ‘t feit dat ik de leugens heb geloofd Belijdenis:Ik herroep en neem afstand van iedere leugen die in mijn hart geschreven staat Bekering:Ik bekeer me van de leugen en laat van nu af aan mijn identiteit bepalen door de waarheid van God Bevrijding:Door de leugens in mijn leven te ontmaskeren ben ik niet langer gebonden aan de leugen en ga ik mij geliefd weten door God de Vader 12

13 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 1 Petrus 3:9 De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Spreuken 11:25 (NBG51) 13

14 22 De HERE nu sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zo zult gij de Israëlieten zegenen: 24De HERE zegene u en behoede u; 25de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 26de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. 14 Numeri 6:22-27 (NBG51) שש shem = ‘naam’


Download ppt "Thema: Je bent geliefd… wees een zegen! Zondag 23 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google