De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Essenscia Image and satisfaction survey Report – Wave 6 At the request of Frank Beckx and Corine Petry, essenscia – March 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Essenscia Image and satisfaction survey Report – Wave 6 At the request of Frank Beckx and Corine Petry, essenscia – March 2013."— Transcript van de presentatie:

1 essenscia Image and satisfaction survey Report – Wave 6 At the request of Frank Beckx and Corine Petry, essenscia – March 2013

2 2 Content  Introduction –Business Objectives –Objectives of the study –Methodology and sample  Detailed Results –Global assessment essenscia: satisfaction, image, strengths & weaknesses –Evolution of essenscia –Satisfaction on several criteria –Priorities / Most important “action pillars” –Final message to essenscia  Conclusions & Recommendations

3 Introduction - Business Objectives - Objectives - Methodology and sample

4 4 Business Objectives  To improve the image of the Federation among its members and its « stakeholders » (FEB, Ministery, NGO, etc.).  To improve the satisfaction of its members  To increase the number of members  To improve the performance / reduce costs

5 5 Objectives of the study Overall:  A satisfaction and image barometer to feed the strategy and action plans of essenscia.  This study = 6 th wave Key topics :  To measure the image and satisfaction of the Federation among its members¹  To identify the strengths and weaknesses of the Federation  To identify the most important « action pillars » in order to determine the action priorities for the future (improvement areas…)  To help set objectives and motivate the essenscia staff based on market indicators (objective scores). ¹First 3 waves also involved non-members (stakeholders), but the participation to the survey was very limited  decision to focus on the members since 2011

6 6 Method and sample  Online questionnaire of +/- 10 minutes, with the Vox Populi Quali-Quanti® platform of JPCR.  Link sent to the essenscia members database (+/- 3.000 persons)¹.  Field: from 28th January until 22th February 2013  In total, N=451 persons have participated to the survey (response rate of 15%), among which: NL: 314 (70%) FR: 137 (30%).  Highest participation to the survey these last 2 years  showing positive involvment of the members! ¹Previous waves also involved non-members (stakeholders), but the participation to the survey was very limited  decision to focus on the members since 2011

7 7 Sample size: evolution 2008-2013 N=313 N=272 N=451 N=219 N=482 N=367

8 8 Sample 2013: language / region (1)

9 9 Sample 2013: sector (2)

10 10 Sample 2013: function (3)

11 Detailed results  Global assessment essenscia: satisfaction, image, strengths & weaknesses  Evolution essenscia: progress versus decline  Satisfaction on several criteria  Priorities / most important action pillars  Final message to essenscia

12 I. Global assessment essenscia Satisfaction, image, strengths & weaknesses

13 13 Global assessment essenscia + evolution  Global satisfaction: –90,5% are globally satisfied, among which 29,3% very satisfied –Stable vs 2012, but great progression of the % « very satisfied » since 2008! –Average satisfaction score: 4,2 on 5 = same best level as 2012 (continuous improvement since 2008) –Slightly higher percentage of « very satisfied » among NL: 32% vs 24% FR.  Global image: –91,8% have a positive image of essenscia, among which 29,5% excellent –Continous progression of the % « excellent image » since 2008! –Average image score: 4,2 on 5 = highest level since 2008

14 14 essenscia: global satisfaction 2013 vs 2008-2012 Question: “What is your global satisfaction of essenscia?”

15 15 essenscia: global satisfaction 2013 vs 2008-2012 Question: “What is your global satisfaction of essenscia?”

16 16 essenscia: global satisfaction 2013 (FR/NL)

17 17 essenscia: global image of essenscia 2013 vs 2008-2012 Question: “What is your global image of essenscia?”

18 18 essenscia: global image of essenscia 2013 (FR/NL)

19 19 essenscia: spontaneous associations Results in line with previous years:  Association / Federation chemical industry / Life sciences  The roles of essenscia –Representation, promotion of the interests of the industry towards authorities / stakeholders, Lobbying –Contributes to improve the external image of the sector –Expert and dynamic organization –Provides information, assistance, support and advise in various fields (legal, social, negotiations CCT,…), “veille réglementaire”, help to understand and implement reglementations –Helps with various problematics in the sector: legislation, social, labour, environment, security, fiscality,… –Meeting/networking platforms with a number of working groups, joined initiatives, study days, trainings/seminars…eg. REACH, CLP, VLARIP/WALRIP, FISCH, commission safety & environment, working group SEVESO, energy…  The name “essenscia” –Positive connotations: essentie/noodzakelijk/l’essentiel, life sciences, progress, dynamism, innovative, proactive, constructive –Important efforts to improve the image: “Een schitterende vertegenwoordiging van de chemische industrie ! Het beste bewijs is dat men vandaag (ook in de pers) niet meer spreekt over de vervuilende chemische bedrijven, maar over innovatie op vlak van milieu, van hernieuwbare bronnen, alsook over internationaal gerichte bedrijven met successen, etc... Bref, van underdog naar "star" evolueren”  Numerous “strengths” eg. service, expertise, advice / few weaknesses (cf. infra)  Positive evolution – continuity vs previous years  “Een belangenorganisatie voor chemie en life science sector, bekommerd om zaken als duurzaam ondernemen en ontwikkelen, het promoten en steunen van technisch-wetenschappelijke opleidingen van jongeren, innovatie, belang van energie- en klimaatvraagstukken,...” Open question: “When you think of essenscia, what are your spontaneous associations? Words, images, associations…(in general)?”

20 20 essenscia: strengths (spontaneous)- overview Representation chemical Industry / Defend the interest of its members / Lobbying Information Communication Service to members / PARTNER/ Support and advice Facilitates networking/ Working groups Many strengths Positive evolution, in line with the expectations of the members Expertise / Competence Knowledge Positive evolution Gaining impact & credibility Vision & proactivity Open question: “According to you, what are the strengths of essenscia?” Results in the continuity of previous years, with positive evolution: gaining more impact and credibility

21 21 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (1)  Broad representation of the chemical industry (and life sciences): broad and more and more powerful sector) / Defend the interest of its members (common joint & strong position) / Lobbying national + Europe/ Contributes to positive image of the sector (also balanced: interest industry & society: ethics!) / willingness to push the sector up…  Positive evolution! Gaining impact & credibility. The Management impact / Better contacts with Authorities. More and more successful. Vision & proactivity. Dynamism. –“Bundelt de krachten van de chemiebedrijven in 1 stem (heeft meer effect dan dat elk bedrijf dit afzonderlijk doet); Sterke liasons met een aantal politici” –“Sterke lobbymachine voor de chemiesector en life sciences » –“Behartigen van diverse belangen voor onze sector (o.a. CAO, IPA, maar ook op vlak va energie-efficiëntie, procesveiligheid,...)” –“Belangenverdediging tav politieke overheden / sector-branding door professionele communicatie / informatie-verstrekking aan leden” –“Betrouwbare gesprekspartner van Overheid (& VBO &...) omwille van grootte van de sector en de stevige onderbouw van de standpunten (vanuit praktijk) door de interne werking met de leden” –“Brengt veel chemische bedrijven samen. Dienstverlening m.b.t. patenten, onderzoeksplatformen. Goede communicatie naar chemische bedrijven. Komt regelmatig positief in het nieuws, waardoor het imago van de chemie veel verbeterd is de laatste jaren.” –“De gedreven persoonlijkheden die essenscia trekken en van haar een woordvoerder maken die rekening houdt met alle meningen en die de belangen van een heel grote groep verdedigen, zeker ook bij de politiekers” –“Essenscia probeert op een objectieve manier de belangen van de chemische sector te behartigen zonder hierbij het maatschappelijk belang uit het oog te verliezen.” –“goede contacten met europese sectorverenigingen” –“Geloofwaardige, dynamische partij die intussen sterke credibiliteit heeft opgebouwd bij verschillende stakeholders om de belangen van ganse sector kan verdedigen en tegelijk de stem van de sector te zijn.” –“Image, krachtige vertegenwoordiger van vooral de grote chemiebedrijven” –“Komt jong en dynamisch over, weet zijn boodschap actief uit te dragen, onderhoudt nauwe banden met industrie en overheden, weet echt specialisten met ervaring aan te trekken, boekt ook daadwerkelijk successen (afsluiten convenanten bijv.) etc...” –“Sterk en gedreven beleid om de industrie te versterken en te groei te verankeren met behoud van ethische waarden en normen.” –“Wil positief imago uitdragen ook naar jongeren.”

22 22 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (2)  (cont’d) –« Association très active en liaison étroite avec les acteurs économiques et législatifs. Liens vers les associations européennes. » –« Bien introduits dans les milieux politiques, au fait de la règlementation et pouvant faire une bonne coordination entre chimistes » –« Conseils et approche commune au point de vue du secteur vis à vis de la législation, syndicat, organisation de présentation » –« Essencia représente un secteur industriel des plus puissants en Belgique, leur pouvoir d'influence, d'informations est très important » –« La bonne répresentation et défense des acteurs de terrain. » –« La diversité des activités du secteur. Parmi les créneaux certains comme la biotechnologie, le pharma sont des domaines de pointe et sont encore plus ou moins épargnés par la crise. » –« Représente un secteur économique très puissants (en chiffres d'affaires, en emploi) de l'économie Belge. »

23 23 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (3)  Information/Communication: rich, complete, up-to-date and “to the point” information, the organization of study days / trainings, speed of reaction on members information requests / dynamism & proactive information; transparency –«Goeie communicatie, dynamisch, organiseert veel activiteiten, neemt goeie initiatieven” –“Kennis en informatie waarop wij kunnen beroepen; Nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen met nuttige informatie” –“Algemeen: informeren chemische ondernemingen van trends en wijzigingen in de chemische sector. Mijn beperkte ervaring ligt eerder in de juridische bijstand.” –“Goede communicatie - informatie en opvolging van wetgeving - advies mbt interpretaties van wetgeving” –“Professionalism, expertise, sterk netwerk; Impact en influencing. Goede organisatie en overleg met stakeholders. Moderne en adequate rapportering, uitgesproken via duurzaamheidsrapport” –“Talentvol team dat stelselmatig versterkt wordt. Innovatief in communicatie aanpak (rapport duurzaamheid, innovatieprijs, impact in wetstraat....)” –“Communication d'informations. Capacité à prévenir sur les projets qui vont arriver (nouvelle réglementation) » –« Dans le cadre des activités de veille légale : la Lettre d'Information Sécurité Environnement » –« Expertise, communication, rigueur et organisation de la structure permanente, transparence » –« Informations complètes et concises, claires, aspect dynamique » –« La fiabilité des informations fournies et le support apporté aux entreprises » –« Un bon site web où se trouvent les présentations des formations et autres De bons formateurs » –« Veille règlementaire (information aux membre + suivi des règlementation en préparation) » –« Vulgarisation des législations via la mise en pratique »

24 24 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (4)  Expertise / Competence/Knowledge of the essenscia personnel; professionalism, highly qualified, specialists in different fields (e.g. Social, legal, security, environment…); pluridisciplinary, also objectivity/neutrality/integrity, a reference, stability of the organization + well organized –«Zijn mensen; zijn ervaring en know how; zijn organisatie » –« Alle medewerkers hebben een hele goeie kennis van zaken” –“Bekwame en betrouwbare medewerkers. Toegang tot belangrijke partners en info (kennis).” –“Expertise, up to date van de actualiteit, partner” –“ervaring en competenties van hun specialisten” –“Hun knowhow over sociale wetgeving. Dat ze kort op de bal kunnen spelen, snel de informatie kunnen doorgeven aan hun leden, zodat deze op hun beurt goed geïnformeerd zijn. Bepaalde studies die ze uitvoeren, zijn heel interessant.” –“Kennis en kunde van het personeel, goede materiebeheersing, up to date blijven met laatste wijzigingen,communicatief vaardig personeel” –“Kennis ten gronde van dossiers/wetgevingen die van tel zijn voor de industrie. Aanspreekbaarheid van essenscia experten of projectleiders.” –“Knowledge & transfer of knowledge - diversiteit - drang naar duurzaamheid en innovatie.” –“Mise à disposition d'experts en matière de sécurité et en environnement. Gestion par des personnes ayant une expérience acquise dans le secteur industriel » –« connaissances pointues du sectuer, des accords sectoriels, des accords d'entreprise du secteur, commaissances approfondies des règles sociales » –« intégration et expertise dans tous les domaines de la chimie » –« Le suivi de l'actualité, la précision des informations données et l'assistance en cas de besoin ( spécialement dans le domaine social qui est celui utilisé ) » –« Réseau d'information bien organisé; personnes compétentes à disposition des entreprises; fiabilité des informations » –« Très bonne connaissance de la réglementation. En ce qui me concerne: sécurité et environnement. Réponses rapides à nos questions »

25 25 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (5)  Service to members: support and advice / partner/ accompaniement in various fields ; availability for requests, dynamism, reactive and proactive, client and solution oriented, take initiatives, speed, proximity/easy access…/ support for big companies and SME –«Bekwame medewerkers. Organisatie die echt meedenkt met de bedrijven. Durf in het nemen van strategische beslissingen” –“Pragmatisch meedenken naar oplossingen. Benchmarking; sectorinfo” –“kort op de bal spelen bij verandering wetgeving. info overdracht en vragende partij voor oplossingen naar problemen. overdracht van gegevens tussen de verschillende ondernemeingen (energie-verbruik-kost)” –“Ondersteuning bij CAO onderhandelingen. Adviesverlening op vlak van sociale aangelegenheden. Seminaries op het vlak van wijzigingen in de sociale wetgeving.” –“vlotte toegang, ook persoonlijk. Grote retentie, dus persoonlijk contact. Goede opvolging zowel qua gestelde vragen aan sociaal departement, als de sectorfondsen. Actief en zichtbaar op breed forum. Wil positief imago uitdragen ook naar jongeren.” –“D'avoir développé des aides concrètes aux entreprises en plus des aides normales dans le cadre de l'activité d'une organisation patronale, je pense au CEFOCHIM ou aux accords de branche” –“Excellent support au niveau du département politique sociale » –« Expérience, professionnalisme, proximité aux membres, proactivité » –« L'accompagnement des entreprises dans les différentes démarches (Accord de Branche) » –« le suivi de l'actualité, la précision des informations données et l'assistance en cas de besoin ( spécialement dans le domaine social qui est celui utilisé ) » –« Réactivité, être au courant des discussions sur les sujets sensibles; Faire partie des discussions sur les sujets sensibles »

26 26 essenscia: strengths (spontaneous)- in detail (6)  Facilitates networking/ Working groups. Excellent trainings: –«Themavergadering waar wij met Essenscia en andere externe partners ervaring, kennis uitwisselen, onze vragen stellen. Mogelijkheid tot opleiding (bv CLP was een heel goede opleiding).” –“aantal leden, bereidwilligheid van leden om deel te nemen aan meetings, feedback te geven,...” –“Door het peterschapsproject kunnen ze de verschillende chemiebedrijven van hun eiland halen ; er wordt door de grote bedrijven info gegeven aan de kmo's. Het netwerk is ook goed opgebouwd en de opleidingen worden met zorg gegeven (door eigen mensen of indien nodig wordt ook beroep gedaan op externe mensen)” –“Goede communicatie naar de leden en sterke opleidingen” –“Sterke vertegenwoordiging van een groot aantal bedrijven; belangrijke vertegenwoordiging tegenover de overheid; werkgroepen over actuele types ter bevordering van de uitwisseling tussen concurrerende bedrijven” –“Wij gebruiken vooral essenscia in het kader van Vlarip. Het is een vergadering waarbij de praktijk veel aanbod komt - de ervaring en dat is eerder uniek in Vlaanderen vooral over moeilijkere thema's.” –“Formation, séminaire, disponibilité en cas de questions, prise en compte des divers aspects réglementaires, juridiques, socio-économiques, énergétiques, etc » –« Formation/information des membres, organisation d'échanges entres les entreprises; connaissance de la législation et de son application dans l'industrie » –« La renommée de ses associations-membres, ses groupes de travail diversifiés, son networking politique »

27 27 essenscia: weaknesses (spontaneous)- overview Lack of visibility of essenscia In the media/ awareness and image of the sector Lack of power/results in negotiation with authorities & unions Heterogeneity of the sector / Sometimes conflict of interest Communication = Opportunities for improvement Continuous positive evolution, also confirmed by satisfaction on several criteria (see infra) Lack of support for SME (focus: Big) Others Open question: “According to you, what are the weaknesses of essenscia?” Overall, less answers regarding weaknesses vs strengths. Same kind of topics as previous year(s)

28 28 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (1)  Lack of visibility of essenscia in the media, towards general population/ still lack of awareness of essenscia and still relative “bad” image of the chemical sector –«Bij bepaalde overheidsdiensten heeft essenscia blijkbaar geen goed imago. Ik denk hierbij aan opmerkingen van LNE” –“Heeft nog, maar in mindere mate dan vroeger, een wantrouwen te verwerken van de burger tegenover de chemie. Heeft nog niet de volle aandacht gekregen van de overheid, zowel regionaal als federaal” –“naambekendheid verder uitbouwen” –“Nog te weinig naambekendheid bij het brede publiek. Er zou een positieve campagne moeten gevoerd worden die het belang onderstrepen van de chemische industrie voor de welvaart en de werkgelegenheid in Vlaanderen.” –“Onvoldoende zichtbaarheid van de samenwerkingsvoordelen binnen de sector” –“Visibiliteit in de chemische sector, what is in for me: te onduidelijk, indruk dat aan het roer enkel grote chemiebedrijven staan (bv raad van bestuur etc), te weinig ondersteunend ivm compliancy of omzettingen hier naar toe” –“Difficulté du secteur et les nombreux défis de jugement qu'opère le grand public sur la chimie (ils voient les côtés néfastes principalement: la chimie c'est mauvais) » –« Manque de visibilité de certains projets auprès des opérateurs privés. » –« trop peu de visibilité dans les médias, auprès de la population. » –« visibilité générale d'Essenscia (autres qu'initiés et affiliés) » –« visibilité par rapport à d'autres fédération comme AGORIA » –« visibilité, communication vis-à-vis du large public extérieur »

29 29 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (2)  Lack of power in negotiation with authorities /l ack of power towards unions / in social negotiations / Lack of impact and results sometimes –«Belgie blijft TE complex, transparantie, de creatie van eenvoud (ivm US, China,...), Essenscia zou (nog) meer invloed op politiek(ers) moeten kunnen hebben -> gevolgen duidelijk maken, misschien pers beter gebruiken om situaties & gevolgen beter te duiden” –“eerder beperkte lobbying-power in vergelijking met sommige grote europese landen” –“niet zo bekend bij het publiek, stem klinkt niet zwaar in het debat tussen werkgevers en vakbonden” –“slagen er nog te weinig in om de overheid op andere ideeën te brengen voor een aantal zaken, bvb. De hele problematiek voor fugitieve emissies.” –“zou rond sommige thema's radicaler moeten zijn, en niet altijd streven naar compromissen : energiebeleid, flexibilisering van de arbeidsmarkt, indexatie” –“certaine difficulté à faire passer certains de nos sujets auprès des décideurs politiques malgré les efforts entrepris (high level goups). Mais peut etre lié à un manque d'écoute des stakeholders in the high level groups compte tenu de priorités contradictoires plutôt qu'une deficience d'essenscia. A la fin néanmoins sentiment que certains sujets "ne bougent pas" (par exemple relations sociales...) » –« Semble manquer de poids, d'initiative payante / marquante »

30 30 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (3)  Lack of support for SME (focus on “Big”) : –“DE AANDACHT VOOR DE KLEINE BEDRIJVEN” –“de balans helt te zeer voer naar grote bedrijven. kleinere bedrijven zoals KMO-kunststofverwerkers kunnen maar moeilijk wegen op het beleid. Zie ook de verzwakking van Federplast.” –“de grootste bedrijven komen het meest aan bod in hun standpunten en de kleinere bedrijven worden veelal meegesleurd; het grote verschil tussen die leden kan te weinig overbrugd worden in de aanpak zit er altijd een stukje "zelfbehoud van de Ess- organisatie" in, die maakt dat individuele (kleinere) bedrijven toch met enige achterdocht kijken” –“Geen strategie voor kmo s” –“Groot en daardoor nogal log en onduidelijk waar je terecht kunt. Als relatief klein bedrijf (wij dus) heb je binnen Essenscia ook minder impact.” –“Vaak alleen grote bedrijven bereikt, kleinere bedrijven zijn weinig vertegenwoordigd, worden minder geraadpleegd, beseffen misschien niet eens wat de meerwaarde kan zijn” –“devrait pouvoir plus encadrer ou soutenir les sociétés dans certaines situations et notamment les pme » –« Essenscia devrait plus penser que la petite taille de la plus grande partie de ses membres ne leur permet pas de répondre à des législations de plus en plus nombreuses et je pense ici d'abord à REACH qui est en train de tuer un certain nombre d'entreprises petites et innovantes, mais incapables de satisfaire financièrement aux exigences de REACH.Je pense qu'il faut à nouveau faire du lobbying au niveau des instances européennes pour ouvrir les yeux de ceux qui ont pondu cette règlementation et leur expliquer qu'ils vont tuer ainsi la plupart des petites entreprise innovantes. »

31 31 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (4)  Heterogeneity of the sector / More focus on Basic Chemical industries and less on others  Therefore, sometimes conflict of interest: difficulty to have common position –“te veel aandacht voor en focus op de zuivere chemische bedrijven en te weinig aandacht voor de kunststof verwerkende industrie dit vertaalt zich ook in te weinig middelen (en mensen) voor ondersteuning van o.a. Federplast” –“1. Alles draait rond chemie en life sciences, andere sectorgroepen van ondergeschikt belang –2. Teveel met eigenbelang bezig en te weinig met de belangen vand e leden, behalve chemie en life sciences” –“brede sector en geografische spreiding met niet altijd zelfde belangen” –“een grote groep met diverse spelers: basischemie, plastics, verwerkers, bio, life sciences,... --> hoe op 1 lijn krijgen? verschil in aanpak en specifieke noden tussen basischemie (nog steeds vrij dominant) en de kleinere bedrijven die eerder verwerkers zijn --> bvb impact van loonkost op de verschillende deelgebieden kan sterk verschillen.” –“Essenscia is echt voor de chemische sector. Ons bedrijf valt onder de chemie maar hoort eigenlijk meer bij de metallurgie waardoor sommige zaken niet voor ons van toepassing zijn (wij zijn het buitenbeentje, dus logisch dat de zaken bepaalt zijn voor de grootste groep bedrijven).” –“Geen sterke uniformiteit mogelijk in alle dossiers... cfr specifieke sub-sectoren. Zijn de grootste bedrijven zijn teveel rolmodel en beslissend ? (wat niet identiek is aan doorslaggevend in de argumentering)/ Opletten dat het bekendmaken van de heterogeniteit (diversiteit), niet teveel verzwakking gaat betekenen in standpunten.” –“represenatie van kleine én grote ondernemingen die dikwijls tegenstrijdige belangen hebben” –“Sector wordt te breed, dienen goed na te denken over dit punt” –“Activité par toujours bien connues de tous les membres. –« Intérêt parfois divergents des membres vu profil parfois fort différents (pharma chimie de base) » –« Interprétation de la législation vue de manière globale pour les secteur de la chimie mais par toujours adaptée aux difficultés d'un secteur particulier » –« la multiplicité des domaines professionnels qui ont des problématiques très différentes : chimie vs transfo des plastiques, etc... » –« trop chimie, pas assez biopharma » –« -Renforcement de l'équipe par des personnes disposant d'une expertise en pharma et en sscience de la vie.L'historique de l'orientation chimie est encore trop présent »

32 32 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (5)  Communication (few comments): too general/ lack of personalization  Too much for some  Website not always user friendly, a bit too complex (NB. progress noted with new website, see infra)  Tendency to communicate more in NL –“Er worden een heel aantal initiatieven gelanceerd zonder dat altijd duidelijk is wat/waarom/... (vgl. met Pascal Smet als onderwijsminister)” –“portaalsite: nogal verwarrend- onlogische opbouw- moeilijk om info terug te vinden” –“complexe web site” –“website niet echt gebruiksvriendelijk” –“Ingewikkelde structuur, Teveel bureaucratie en praatbarak, niet altijd duidelijke communicatie, wat wazig imago” –“Soms wel heel lange nieuwsberichten, waardoor je dan helemaal moet doorscrollen om alles gelezen te krijgen.” –“te weinig actief gebruik van professionele sociale media (bvb. LinkedIn)” –“Outil de communication assez général (impossibilité de le personnaliser) » –« tendency to communicate exclusively in dutch, keeping in mind that in bruxelles region (and not only) the community is quite international”

33 33 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (6)  Others: –Too theoretical/ sometimes too far from the field / companies: -“De afstand tot de bedrijven is redelijk groot » -« De sessies zijn te theoretisch en gaan te diep in op de theorie, te weinig getoetst aan de praktijk en ook aan aan de kleine KMO” -“Het gevoel dat er een afstand (kloof) is tussen essencia en de dagdagelijkse praktijk in de bedrijven” -“Niet 100% met voeten in praktijk” -“Soms iets te theoretisch, te weinig concreet” –Advise sometimes too conservative -“soms iets te conservatief in hun adviesgeving” -“Joue un rôle d'expert. Pas toujours évident d'obtenir un avis définitif et tranché. » -«pas toujours joignables, parfois pas assez tranchant dans les avis mais bon guide de réflexion » –Sometimes too slow (too much administration…) -“Essenscia lijkt mij vrij traag bij snelle interventies. Eerst moet er teveel administratieve formulieren ingevuld worden, alvoren een afspraak kan gemaakt worden (duurt ook nog eens enkele weken). Bijgevolg kan het dan zijn dat er bij essentiële en snelle controles (gezondheid) te laat is om de nodige testen uit te voeren. Ook heeft essenscia te weinig drukkingsmiddelen om een bedrijf er toe te bewegen om alles rond gezondheid/veiligheid af te dwingen.” -“nog teveel weg van een ministerie, traag en weinig pro-actief” -“snelheid van reageren in de administratie”

34 34 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (7)  Others: cont’d (few answers!) –Geographical distance: -“Bereikbaarheid in Brussel :-)” -“Ligging van de burelen niet ideaal in de spits-uren.” -“ligging van gebouw - veel tijdverlies om in diamantgebouw te geraken” –Cost membership (few): “Duur lidmaatschap.” “Misschien toch nog iets te weinig bekend, kleinere bedrijven vinden het lidmaatschap te duur of zien de voordelen er niet van in? –Organization/ Structure not always clear: -“Structuur en algemene werking niet altijd duidelijk (nieuwe deelnemers aan werkgroepen worden hier niet over ingelicht,met gevolg dat er kansen verloren gaan om zich te informeren)” -“structuur niet altijd duidelijk en dus niet altijd eenvoudig te weten bij wie aan te kloppen als je niet iemand bij de vereniging kent” -“Organisation peu transparente hormis les personnes de contact directes »

35 35 essenscia: weaknesses (spontaneous)- in detail (8)  Others: cont’d (few answers!) –Focus areas: some “gaps” (NB. 1 answer each!) -Focus Belgium vs Europe: “Geen of te weinig connecties met verenigingen zoals AICHE, ACS,... Er wordt heel veel op België en Vlaanderen gefocust maar er is geen connectie met Europa/VS/... terwijl we wel in een wereldmarkt opereren (bv. invloed schaliegas in VS)” -Lack of focus Distribution: “eerder gericht op producenten en eindgebruikers. Distributie heeft een eigen problematiek die zelden aan bod komt.” -Lack of focus Youth: “Sterk gericht naar lobbying, belangenverdediging en politiek, wat zeker een pluspunt is tegenover het verleden. Het jongerenluik komt daarbij dan weer minder aan de orde tegenover het verleden en dat is ten dele toch spijtig.” -Lack of focus environment: “veel te weinig aandacht voor milieu: veel blabla, maar erg weinig concreets” -Lack of focus future: “En ce qui concerne les industries chimiques de base, trop lié à un passé qui a connu le succès, et pas assez tourné vers l'avenir (utilisation de la biomasse, économies d'énergie, chimie plus respectueuse de l'environnement) »  Others: cont’d (1 answer each!) -Meetings: “ Actuavergaderingen bevatten soms héél veel informatie waar met een sneltrein doorgegaan wordt” -Legal support: “In vergelijking met Agoria toch wel zwakker op vlak van juridische ondersteuning.” -Online training: “zwak online aanbod opleidingen voor werknemers chemie (office,mac,....)” -Commission Security & Environment: « commission dans laquelle sécurité et environnement sont traités. Or, au vu du nombre de personnes qui quittent la commission après la partie Environnemnt, on peut se demander si c'est toujours bien utile de lier les 2. » -SUSTECH: « encore trop éloigné des milieux de l'éducation, du savoir et de la connaissance; programme SUSTECH manque encore d'ambition et de visibilité »

36 II. Evolution of essenscia Progress versus decline

37 37 Evolution of essenscia  Evolution of essenscia (perceived): –56,5% perceive a positive evolution (progress) of essenscia vs last year - Only 0,9% perceive a negative evolution (42,6% have no opinion/stable). –essenscia go on with the positive trend! –The % « in progress » is even higher among NL than FR: 60% vs 50% –NB. Among the « constant sample » (people having also participated in the wave 5 in 2012), the % « in progress » is 63% (vs 49% new participants)  progress even more noticed among most involved target

38 38 essenscia: evolution perceived the last year 2013 vs 2008-2012 Question: “Globally and according to your own criteria, would you say that essenscia is rather “in progress” or “in decline” versus last year?”

39 39 essenscia: evolution perceived the last year (FR/NL)

40 40 essenscia: evolution perceived the last year Comparison “constant sample” vs “new participants 2013”

41 41 essenscia: progress perceived (spontaneous)- overview (1) External image/ Visibility in media ! Communication! Information Trainings Collaboration / Proximity members “Client oriented”! More impact on Authorities & unions Consolidation of progress perceived the last 5 years Even more comments this year on communication / new website (extranet) / new initiatives / dynamism & results of working groups, external image and positive collaboration with members (New) Initiatives / Working Groups with results / More active/dynamic! Organization / expertise Open question: “What are, if any, the elements of progress you have perceived?” Results in the continuity of previous years:

42 42 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (1)  Communication / Information / Trainings, seminars: many comments in this area! :  Many positive comments on the new website / extranet; the newsletter / Essenscia Weekly, the trainings, info-sessions…  More dynamism, proactivity, speed…+ more modern, convivial in its communication  Easier access to the info for the members  “Sustainability” Report –“Trainingen ikv Delta Proces Academy” –“aanpassing van website, nieuwsbrief, aantal trainingen aangeboden” –“betere communicatie en nieuwsbrieven: site met naslag informatie per specialisatie” –“Communicatie, Bereikbaarheid. Proficiat met de nieuwe website.” –“de betere website en eletronische berichtgeving” –“De vernieuwde overzichtelijke site, waardoor steeds meer en betere informatie beschikbaar is.” –“Er wordt beter gecommuniceerd. Dit is mede het gevolg van de vernieuwde website en nieuwsbrieven.” –“meer infosessies over gewijzigde wetgeving;vernieuwing website waarmee men beter wil informeren (is nog niet helemaal op punt, maar ik veronderstel dat dit nog verder wordt aangepakt)” –“nieuwsletter per week, meerdere info sessies die niet steeds rond de grootsteden gebeuren, meerdere dagen mogelijk zodat men een gepaste datum kan vinden” –“Duurzaamheidsrapport, met modernere look&feel,incl. opname van getuigenissen stakeholders” –“Website met lopende en komende acties. De weeknieuwsbrief met compacte nuttige informatie over actuele thema's.” –“Weeknieuws "Essencia Weekly" gestart sinds begin 2013.”

43 43 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (2)  Communication / Information / Trainings, seminars: many comments in this area!  (cont’d) –“Accès via E-mail aux lettres d'informations, conférences, formations » –« Communication sur les formations, workshop, plus de lien avec les entreprises de la régio, site intranet » –« Informations plus claires dans la lettre mensuelle » –« Infos concernant les formations gratuites + info de l'intervention d'Essenscia dans la formation » –« j'ai beaucoup apprécié la publication du livre sur les matériaux du futur et la constuction durable » –« La mise en place du nouveau site internet et des newsletters » –« La qualité de certaines présentations qui m'ont été utiles » –« le site internet et son accessibilité est un gros point d'amélioration » –« meilleur vecteur d'information/communication notamment avec le mail hebdomadaire programmable. » –« new website, new communication platform, easier access to the info for the members” –“plus professionnel et moderne dans sa communication » –« Qualité de la présentation des infos sur SEVESO 3 » –« services et formations accessibles aux sociétés affiliées, weekly letter plus conviviale » –« site plus moderne et transmission des info plus faciles » –« Site Web plus interactif »

44 44 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (3)  (New) initiatives / Working groups with results  More active /dynamic / proactive! Concrete results!  More efficiency in meetings  Future oriented (cf. also this survey:)  Higher impact and involvement of members  Essenscia Innovation Award –“iniatief in het ondernemen van employer branding projecten; uitgebreide informatie-sharing” –“aandacht aan crisiscommunicatie; sessies Reach en CLP” –“beter gestructureerde en regelmatiger sectorale en regionale vergaderingen (sociaal beleid)” –“betere opvolging van actie punten besproken in de werk groep /commisie” –“concrete projecten naar tewerkstelling en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.” –“de evolutie van een aantal "energie" dossiers (bv regeling opvolging Convenant, toewijzingsregels; emissierechten post 2012, subsidie groene stroom & WKK,..)” –“deelname aan Technopolis bewijst dat men dit concept eindelijk begrepen heeft + concept van mee te zijn met zijn tijd, website en info komt al professioneel over, feit dat enquetes zoals deze gevoerd worden wil zeggen dat Essencia nadenkt over de toekomst en het verleden: goed zo” –“DPA kosteloos voor essenscia leden. Promotie chemie in het onderwijs en bevordering samenhang industrie en onderwijs” –“Een voorbeeld: de Essenscia Innovation Award die veel bijval en enthousiasme kende” –“Eindelijk komen er enkele FISCH initiatieven van de grond” –“Essenscia award was een goeie manier om als sector vooruit te treden” –“De sterke aanwezigheid van de leden in de werkvergaderingen” –“inspraak bij vergunningenproces, lead in het CLP - REACH gebeuren tov wijzigingen in wetgeving”

45 45 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (4)  (New) initiatives / Working groups with results  (Cont’d) –“Kort op bal spelen mbt wetgeving vb Vlarip project rond REACH, activiteiten Bioplus & Detic tegen Belgische biocidenwetgeving” –“Kwaliteit VGM forums; Organisatie cursus process safety met KUL. DPA thema dagen” –“Meer en meer bedrijven zijn geinteresseerd in Vlarip... mondelinge woorden van bedrijven in de buurt, terwijl andere jaren daarover niets werd gehoord, ookal bestaat Vlarip ook al langer van vandaag.” –“Zeer sterk in energie dossiers, een uiterst belangrijk punt voor onze sector en economie. Leidende rol gespeeld in vele energie dossiers die ook andere sectoren vooruithelpen.” –“Performance met realisaties (vb. groene stroomhervorming Vlaanderen).” –“sterke inbreng voor ETS3 en anticipatie op "war for talent“” –“amélioration dans la mise en place des groupes régionaux 'politique sociale‘ » –« beaucoup plus présent en rapport avec l'actualité sociale voire même pro-actif. » –« Essenscia Innovation Award » –« Je parlerai ici spécifiquement au niveau du groupe de communication essenscia Wallonie, la qualité des réunions a fait un bond en avant. les sujets discutés sont intéressants et touchent toutes les sociétés représentées. Les visites au sein de rédaction apportent beaucoup »

46 46 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (5)  External image/ Visibility in media / Initiatives towards Youth  Communication of good initiatives from the sector to external world / More visibility  More modern image / More impact on society  Some actions to mobilize “youth” on chemistry / contacts with schools –“bepaalde artikels in de pers nav belgische economie en chemie; iets meer openheid naar de bevolking; Davos World economic forum” –“Chemie onder de persaandacht brengen” –“chemische sector in beeld brengen; initiatieven ter ondersteuning van concrete noden van de ondernemingen zoals bij het aansporen van jongeren om technische / chemische studierichtingen te kiezen” –“De zichtbaarheid naar buiten toe (o.a. via media) is al zeker verbeterd - als dusdanig kan de 'chemie' toch al in een beter daglicht geplaatst worden.” –“Essenscia komt vaker in de media rond positieve punten, niet alleen om de belangen van onze industrie te verdedigen. Ook rond milieu, toekomst chemische industrie in België, aanwerving van schoolverlaters,...” –“grotere impact op maatschappelijke actoren / verbeteren sector-imago / verdere professionalisering interne en externe communicatie” –“Ik zie essenscia frequenter naar buiten treden in de pers/literatuur wat volgens mijn minder was vorige jaren. Het extra een nadruk dat je rekening moet houden met de stem van essenscia.” –“Ook in de media zien we nu regelmatig positieve zaken over de chemie/life science industrie.” –“Veel visibiliteit en sterke geloofwaardigheid in de pers” –“amélioration de la communication vers le public. » –« Communication rajeunie, image plus moderne et de son temps » –« Image plus moderne, plus présente; davantage de visibilité » –« Meilleure visibilité et communication presse-médias (RTBF radio) » –« positionnement sur des enjeux de société orientés vers le marché final de la chimie comme l'eau ou la construction durable »

47 47 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (6)  Positive colleboration with members / More proximity / “Client oriented”:  More “direct presence” of essenscia for the companies  More involvement of SME – take into account the diversity of members  More active in Regional meetings  More accessibility, listening, interactivity with members –“betere profilering ook naar de eigen leden toe. De aanwezigheid in de vele werk/discussie groepen wordt positief ervaren; idem de diversiteit vd thema's die aan bod komen” –“communicatie, vaker contact, makkelijker bereikbaar” –“De bereikbaarheid is verbeterd. Bij contacten met essencia is een duidelijke wil aanwezig om in te spelen op de noden van de bedrijven” –“dynamischer, klantgerichter, groeiende impact, sterker en positiever imago” –“goede samenwerking met de leden enerzijds en het Ministerie anderzijds” –“in de contacten meer aandacht en begrip voor standpunten van leden meer open voor eventuele kritiek initiatieven voor imago verbetering van de sector” –“Proberen per regio bedrijven te mobiliseren om hun standpunt tijdens onderhandelingen te versterken, dus meer betrokkenheid” –“Regelmatig komen ook de kleinere bedrijven naar voren, in de Raad van Bestuur, in de events, in de stuurgroepen. Met als gevolg een verdere balancering van de acties. Het groeiende bewustzijn dat men samen sterk is, en daarom de federatie in zijn vorm houden zoals deze nu bestaat, i.e. "separatistische" neigingen worden in de kiem gesmoord door overleg.” –“vernieuwing; meer interactie, maar nog altijd te weinig, je mag er niet van uit gaan dat de bedrijven altijd Essenscia gaan contacteren, het moet ook in de andere richting werken (heel belangrijk)” –“Plus actif au niveau des commissions régionales » –« Plus de contact direct avec les entreprises du secteur » –« Plus d'interactions et de réponses suite aux sujets échangés entre notre société et les contacts Essenscia » –« Plus proche des affiliés; Plus riche en partage d'informations »

48 48 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (7)  More impact on Authorities & unions / more-better Lobbying: (NB. less comments on this topic as “progress vs last year”) –“Betere contacten met overheid in Vlaanderen” –“bij laatste meetings werden een aantal goede punten aangeraakt en bleken we toch de nodige aandacht te krijgen bij politiek en media” –“bijeenkomsten buiten de CAO-onderhandelingen ivm sociale actualiteit” –“Het specifiek geadresseerd worden (als "partner") door de overheid in bepaalde dossiers (vb : Milieu en Energie)” –“High level groep werd opnieuw opgestart, Premier Di Rupo toont zijn interesse : deelname aan de Rd v B en uitreiking van de essenscia Award, massale opkomst op events, feedback in de pers,...” –“Overleg met overheid op hoog niveau (vb. HLG)” –“politieke ondersteuning is herkenbaar, imago chemie is duidelijker en beter” –“Efficientere lobbying bij politiekers (ex. FISCH)”

49 49 essenscia: progress perceived (spontaneous)- in detail (8)  Organization / More expertise/ Speed and proactivity (NB. less comments on this topic as “progress vs last year” / already very good level!) –“betere profilering ook naar de eigen leden toe de aanwezigheid in de vele werk/discussie groepen wordt positief ervaren; idem de diversiteit vd thema's die aan bod komen; de toegankelijkheid en de ervaring van de eigen specialisten wordt zeker gewaardeerd.” –“Gezien het niveau vorig jaar al zeer goed was is het meer een kwestie dit niveau te behouden. De personen in mijn branche zijn wel nog verder gegroeid in hun job.” –“Snelle behandling van dossiers. Mensen hebben nu meer ervaring die zij verwerven jaar na jaar” –“Snellere respons op gerichte vragen - snel antwoord via mail. Solied team dat een duidelijke koers vaart, levert toenemende credibiliteit op.” –“stabiliteit in organisatie waardoor historiek bewaard blijft”

50 50 essenscia: decline perceived (spontaneous) (1) Overall: very few answers: only 1% perceive a negative evolution versus last year No recurrent item, only isolated comments: e.g. –Federplast: some key comments: –“het enige wat ik opmerk is een moeilijke relatie met Federplast en essenscia polymers. Dit moet gladgestreken worden, heeft geen zin om dit verder te laten escaleren.” –“Ik kan enkel spreken als lid van Federplast. Gebrek aan ressources die Essenscia ter beschikking stelt van de Federplast leden. Sterk verminderd in 2012 bij gelijkblijvend lidgeld. Lidgeld niet meer in verhouding tot verwachte service (zeker niet in vergelijking met ons omliggende landen). Inmenging van Essenscia in de werking van Federplast, sedertdien draait alles vierkant. Interne evaluatie van de Federplast medewerkers in schril contrast met de appreciatie van het werk van de Federplast-medewerkers door Essenscia. Essenscia begrijpt de specifieke noden van de Federplast-leden niet - of neemt ze niet au sérieux - en doet geen inspanningen om ze te begrijpen.” –“chemie is vooral gericht op export. Hoe gaan we dit de komende 10 - 20 - 30 jaren volhouden. Hoe anticipeert onze federatie hierop?” –“Contacten overheid Wallonië” –“de crisis laat zich ook duidelijk voelen in de chemische sector.” –“De meeste collega's vinden dat "Responsible Care" niet meer 'geleefd' wordt. Het is geintegreerd in het dagelijkse werk tot een bepaald niveau en nieuwe ingenieurs krijgen eigenlijk geen informatie meer over wat het is/was. Op alle Essenscia communicatie staat nochtans het logo.” –“De sprekers zijn veelal artsen en mensen die aktief meewerken aan Reach, Cefic ed. Zijn staan enorm ver af van de industrie en de praktijk.” –“Deelnemers hebben minder en minder tijd. Werkdruk verhoogt. Doorlooptijd van acties wordt hierdoor groter.” –“geen echt grote thema's. ook de sector heeft geen pasklaar antwoord op de inefficiëntie/bandeloosheid waarvan de loonnorm over de 2 laatste periodes in onze sector heeft blijk gegeven” Open question: ““What are, if any, the elements of decline you have perceived?”

51 51 essenscia: decline perceived (spontaneous) (2) No recurrent item, only isolated comments: cont’d –“Laatste 10 - 15 jaar zijn grote bedrijven minder en minder vertegenwoordigd in de werkgroepen mbt scheikundige regelgeving. Terwijl het net de grote bedrijven zijn die (nog) de resources hebben om de steeds ingewikkeldere en uitgebreid wordende regelgeving te kunnen vatten. "De kleintjes leren van de groten".” –“te zeer vasthangen in traditioneel kader sociaal overleg; meer innovatie nodig op dit vlak” –“wantrouwen blijft bestaan op een aantal vlakken, bijvoorbeeld uitstoot van broeikasgassen door de sector en het feit dat de sector voor een groot deel vrijstelling krijgt van CO2 heffingen” –“pas assez d'impact sur la FEB » –« Pas assez incisive sur certains sujet (pas d'objectif défini sur la simplification des législations) » –« pas l'impression (peut etre à tort) que les high level groups sont vraiment productifs dans les faits, au-delà de la création d'un dialogue et d'une proximité avec les representants gouvernementaux (ce qui est toujours positif) » Open question: ““What are, if any, the elements of decline you have perceived?”

52 III. Satisfaction on several criteria

53 53 essenscia: satisfaction on several criteria  The satisfaction is highest on following criteria (and the % « very satisfied » is continuously improving since 2008 on several criteria, although stable vs 2012): –The expertise of the personnel: 48,8% very satisfied vs 28% in 2008 (48% in 2012) –The e-communication of essenscia: 33,7% very satisfied vs 30% in 2008 (NB. high improvement vs 2012: 23%) –The quality and the speed of essenscia responses to your queries: 30,2% very satisfied vs 18% in 2008 (33% in 2012) –The service of essenscia towards its members: 27,9% very satisfied vs 16% in 2008 (28% in 2012) –The communication between essenscia and its members: 24% very satisfied vs 19% in 2008 (24% in 2012) –The promotion of the members interests among the authorities: 22,4% very satisfied vs 17% in 2008 (22% in 2012)  The satisfaction is « weakest » on the following criteria: –The visibility of essenscia in the media: 35,1% satisfied (5,8% very satisfied) for 16% not satisfied – yet in progress since 2008 (24% not satisfied)  Neutral: –The dialogue with the stakeholders (NGO and unions) –The internal organisation –The cost management

54 54 essenscia: satisfaction on several criteria – 2013 Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level”

55 55 essenscia: satisfaction on several criteria - 2012 Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level”

56 56 essenscia: satisfaction on several criteria - 2011 Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level”

57 57 essenscia: satisfaction on several criteria - 2010 Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level” 2010 for comparaison

58 58 essenscia: satisfaction on several criteria - 2009 Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level” 2009 for comparaison

59 59 essenscia: satisfaction sur quelques critères- 2008 2008 for comparison Question: “For each of the following criteria, please give us your satisfaction level”

60 IV. Priorities / Most important action pillars Final message

61 61 essenscia: priorities / most important action pillars  Great fit between the strengths of essenscia and the priorities (idem since 2008): –N°1 : The promotion of the members interests among the authorities (50% top 1 priority!) –N°2 : The service towards its members (23% top 1 priority) –N°3 : The expertise of the essenscia personnel (11% top 1 priority)

62 62 essenscia: priorities: most important action pillars Question: “Among the following list, what is your TOP 3 in terms of action priorities for essenscia?”

63 63 essenscia: other important action pillars (1) 3 key additional topics: in continuity with last years:  Promotion chemistry towards Youth /Training (youth + professionals throughout their carrier)/ Link with schools / adapt programs to sector needs + online trainings: –“De chemie blijven promoten bij de jeugd.” –“online aanbod opleidingen en andere gerichte opleidingen vanuit essenscia” –“Contact avec le monde académique plus soutenu et forcer à la création de passerelles entre l'école et le monde du travail. » –« La partie formation (formation tout au long de la carrière, apprentissage, ecole, institut de formation etc..) est difficile d'accès, les informations existent mais il manque un chapitre clair à ce sujet » –« Promotion des métiers du secteur auprès des étudiants »  Promotion image/value Chemistry among public opinion / Solution for durable development: –“over voorgaande: het is niet de visibiliteit van essenscia in de media zelf als organisatie dat belangrijk is; wel die van chemische producten, innovaties en toepassingen als oplossing voor "wereldproblemen"” –“Continuer les actions de promotion du secteur auprès du grand public, pour montrer les aspects novateurs de la chimie, et son impact sur la vie quotidienne. Mettre en évidence les recherches pour diminuer l'impact environnemental (analyse du cycle de vie par exemple). » –« Défense de l'image de l'industrie chimique » –« promotion de la chimie comme solution pour le développement durable  International / European “scope”: –«Opnemen van strategische dossiers op Europees niveau in de context van het High Level Group proces” –“Faire plus de loobying envers les dirigeant tant nationaux qu'Européens, mais ce n'est pas facile, nous sommes un petit pays » –« présence plus prononcée au niveau des associations européennes (ex. CEFIC)sur les thèmes REACH/CLP,safety process,... » Open question: “Are there other action pillars that are important for you, and not included on the previous list? If positive, please specify which one(s).”

64 64 essenscia: other important action pillars (2) …And a few (more isolated) points:  Others: –“Formuleren van een visie op samenwerking met VOKA en VBO.” –“Actievere ondersteuning bij compliance gewenst. Maw. invoering van nieuwe wetgeving, KB's, Vlaremregels, etc. best practice. Vlaremregels, etc. best practice. Nav. nieuwe wetgeving zou met een beta invoering bij een aantal bedrijven kunnen doen, en deze cases berichten naar de rest van de leden: zodat we iedereen er sneller mee weg is en dezelfde taal naar overheid en auditoren kan spreken.” –“Bekijken of er een met Agoria een ver doorgedreven eenheid voor kunstofverwerkingsindustrie kan gevormd worden in Belgie” –“Soms, om echt meer visibiliteit van de sector te bekomen bij een belangrijk probleem, zouden de CEO's van de bedrijven zelf in grotere getale samen moeten komen en in groep samen op tafel kloppen of gaan betogen, dat zou nieuws zijn en wat opschudding kunnen veroorzaken. CEO's dus ook, niet enkel de HRMmers, de Safety of Milieumensen, die worden toch maar voor de helft ernstig genomen. Mijn indruk : onze CEO zou waarschijnlijk niet willen meedoen, die zit in zijn eigen toren en wil niet negatief opvallen bij onze klanten of aandeelhouders.” –“verbetering van de opleiding "sociale verkiezingen". Men ging te snel over de inhoud en besteedde teveel belang aan uitzonderingen voor mensen die geen ervaring hadden met het organiseren van de verkiezingen. Misschien kan men in de toekomst 2 groepen maken : in de voormiddag in detail voor beginners en in de namiddag de do's en don'ts en valkuilen voor iedereen?”

65 65 Final message to essenscia  Most participants are very satisfied and express the desire “to continue” in this direction and reinforce the undertaken good steps « Doe zo voort!” “Continuez!” The final messages are perfectly in the continuity of the last 5 years  positive dynamic:  Continue to defend the interests of the members, the dialogue with authorities / stakeholders / unions  Continue the excellent service to members, information and expertise (keep high quality staff!)  Continue to promote the image, attractivity of the sector: chemical / life sciences (+ even wider) + visibility in the media, attractivity for young people…+ “proudness feeling”  Continue to improve communication, in particular e-communication, website (NB. new website is appreciated. Opportunity to improve interactivity, search per theme, add a forum…), without forgetting human contacts. Continue useful seminars/workshops…  Communicate on objectives / priorities / action plans and results (+ also communicate the key results of this survey!)  Continue to provide trainings and strive for better link with schools and adequacy of the programmes to the industry needs  Continue to involve and provide more support to SME  Continue to promote durable development & innovation  Continue to broaden the impact of essenscia at european &international level  Continue to stimulate synergies between regions and members, more interactivity, also intersectoral concertation  NB. See also PDF file with full verbatims (p.60-68) Open question: “What are all your ideas, suggestions for improvement, for essenscia?”

66 Conclusions & Recommendations

67 67 Conclusions and recommendations (1)  Very positive results, continuous improvement over the last 6 years  Highest participation to the survey these last 2 years  showing positive involvment of the members!  The results are globally positive and even in continuous progression on the % very satisfied / excellent image since 2008! –90,5% are globally satisfied, among which 29,3% very satisfied –91,8% have a positive image of essenscia, among which 29,5% excellent –Stable vs 2012, but great progression of the % « very satisfied » since 2008! –Average satisfaction score: 4,2 on 5 = same best level as 2012 (continuous improvement since 2008) –Slightly higher percentage of « very satisfied » among NL: 32% vs 24% FR.

68 68 Conclusions and recommendations (2)  Key strengths are, at spontaneous level (=continuous positive evolution since 2008): –Broad representation of the chemical industry (and life sciences): broad and more and more powerful sector) / Defend the interest of its members (common joint & strong position) / Lobbying national + Europe/ Contributes to positive image of the sector (also balanced: interest industry & society: ethics!) / willingness to push the sector up… -Positive evolution! Gaining impact & credibility. The Management impact / Better contacts with Authorities. More and more successful. Vision & proactivity. Dynamism. –Information/Communication: rich, complete, up-to-date and “to the point” information, the organization of study days / trainings, speed of reaction on members information requests / dynamism & proactive information; transparency –Expertise / Competence/Knowledge of the essenscia personnel; professionalism, highly qualified, specialists in different fields (e.g. Social, legal, security, environment…); pluridisciplinary, also objectivity/neutrality/integrity, a reference, stability of the organization + well organized –Service to members: support and advice / partner/ accompaniement in various fields ; availability for requests, dynamism, reactive and proactive, client and solution oriented, take initiatives, speed, proximity/easy access…/ support for big companies and SME –Facilitates networking/ Working groups. Excellent trainings

69 69 Conclusions and recommendations (3)  This is confirmed by the high satisfaction scores:  The satisfaction is highest on following criteria (and the % « very satisfied » is continuously improving since 2008 on several criteria, although stable vs 2012): –The expertise of the personnel: 48,8% very satisfied vs 28% in 2008 (48% in 2012) –The e-communication of essenscia: 33,7% very satisfied vs 30% in 2008 (NB. high improvement vs 2012: 23%) –The quality and the speed of essenscia responses to your queries: 30,2% very satisfied vs 18% in 2008 (33% in 2012) –The service of essenscia towards its members: 27,9% very satisfied vs 16% in 2008 (28% in 2012) –The communication between essenscia and its members: 24% very satisfied vs 19% in 2008 (24% in 2012) –The promotion of the members interests among the authorities: 22,4% very satisfied vs 17% in 2008 (22% in 2012)

70 70 Conclusions and recommendations (4)  The weaknesses of essenscia are much less important, and furthermore there is an improvement over the last year on several items: The « biggest » weakness remains (spontaneous and prompted) : –Lack of visibility of essenscia in the media, towards general population/ still lack of awareness of essenscia and still relative “bad” image of the chemical sector Other weaknesses mentioned (at spontaneous level, few people): –Lack of power in negotiation with authorities /lack of power towards unions / in social negotiations / Lack of impact and results sometimes –Lack of support for SME (focus on “Big”) : perception of more attention given to SME vs last years, but it remains difficult –Heterogeneity of the sector / More focus on Basic /Chemical industries and less on others. Therefore, sometimes conflict of interest: difficulty to have common position. –Communication (few comments): too general/ lack of personalization ; Too much for some; Website not always user friendly, a bit too complex (NB. progress noted with new website, see infra).Tendency to communicate more in NL  This is confirmed by the fact that no item receives negative satisfaction score: –Weakest item: the visibility of essenscia in the media : only 35,1% satisfied (5,8% very satisfied) for 16% not satisfied – yet in progress since 2008 (24% not satisfied) –Neutral: the dialogue with the stakeholders (NGO and Unions), the internal organization, the cost management

71 71 Conclusions and recommendations (5)  56,5% perceive a positive evolution (progress) of essenscia vs last year. Only 0,9% perceive a negative evolution (42,6% have no opinion/stable). Essenscia go on with the positive trend! The % « in progress » is even higher among NL than FR: 60% vs 50%  This « new dynamism » since 2008 is observed at various levels: (spontaneous/in the continuity since 2008): –Communication / Information / Trainings, seminars: many comments in this area! : -Many positive comments on the new website / extranet; the newsletter / Essenscia Weekly, the trainings, info-sessions -More dynamism, proactivity, speed…+ more modern, convivial in its communication -Easier access to the info for the members -“Sustainability” Report –(New) initiatives / Working groups with results -More active /dynamic / proactive! Concrete results! More efficiency in meetings -Future oriented (cf. also this survey:) / Higher impact and involvement of members -Essenscia Innovation Award –External image/ Visibility in media / Initiatives towards Youth -Communication of good initiatives from the sector to external world / More visibility / More modern image / More impact on society / Some actions to mobilize “youth” on chemistry / contacts with schools –Positive collaboration with members / More proximity / “Client oriented”: -More “direct presence” of essenscia for the companies /More accessibility, listening, interactivity with members -More involvement of SME – take into account the diversity of members -More active in Regional meetings –More impact on Authorities & unions / more-better Lobbying –Organization / More expertise/ Speed and proactivity (NB. very high level already!)  No recurrent item in terms of « decline » observed (only very few isolated comments)

72 72 Conclusions and recommendations (6)  There is a great fit between the strengths of essenscia and the priorities (idem since 2008): –N°1 : The promotion of the members interests among the authorities –N°2 : The service towards its members –N°3 : The expertise of the essenscia personnel  The list of “action pillars” presented seems quite complete. Few additional key topics: –Promotion chemistry towards Youth /Training (youth + professionals throughout their carrier)/ Link with schools / adapt programs to sector needs + online trainings –Promotion image/value Chemistry among public opinion / Solution for durable development –International / European “scope”

73 73 Conclusions and recommendations (7)  In terms of conclusion / final message, most participants are very satisfied and express the desire “to continue” in this direction and reinforce the undertaken good steps The final messages are perfectly in the continuity of the last 5 years  positive dynamic:  Continue to defend the interests of the members, the dialogue with authorities / stakeholders / unions  Continue the excellent service to members, information and expertise (keep high quality staff!)  Continue to promote the image, attractivity of the sector: chemical / life sciences (+ even wider) + visibility in the media, attractivity for young people…+ “proudness feeling”  Continue to improve communication, in particular e-communication, website (NB. new website is appreciated. Opportunity to improve interactivity, search per theme, add a forum…), without forgetting human contacts. Continue useful seminars/workshops…  Communicate on objectives / priorities / action plans and results (+ also communicate the key results of this survey!)  Continue to provide trainings and strive for better link with schools and adequacy of the programmes to the industry needs  Continue to involve and provide more support to SME  Continue to promote durable development & innovation  Continue to broaden the impact of essenscia at european &international level  Continue to stimulate synergies between regions and members, more interactivity, also intersectoral concertation

74 Clos de la Futaie 5 | 1410 Waterloo Belgique T: +32(0)2.376.52.10 F: +32(0)2.376.52.14 info@jpcr.be | www.jpcr.bewww.jpcr.be Contact: Corinne Rosinski | Jean-Paul Crabbé


Download ppt "Essenscia Image and satisfaction survey Report – Wave 6 At the request of Frank Beckx and Corine Petry, essenscia – March 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google