De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WISKUNDE: het fijnste vak van de week Dat zou toch moeten kunnen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "WISKUNDE: het fijnste vak van de week Dat zou toch moeten kunnen!"— Transcript van de presentatie:

1 WISKUNDE: het fijnste vak van de week Dat zou toch moeten kunnen!

2 Wiskunde in de basisschool

3 Leerdoelen Weten wat men leert en hoe is essentieel om te leren leren –Leerdoel duidelijk stellen bij begin van de les –Nagaan wat je geleerd hebt op het einde van de les –Expliciet verwijzen naar leerdoel tijdens de les Voor deze sessie Antwoord formuleren op: –Wat is goed wiskundeonderwijs? –Hoe vind ik mijn weg in het leerplan wiskunde van het VVKBaO? Eigen leerdoelen: –Wat wil ik vandaag te weten komen? –Met welke verwachtingen kwam ik naar hier?

4 Even nadenken… Wat is voor jou goed wiskundeonderwijs?

5 Algemene doelenLeerplan p.19 AD1Fundamentele wiskundige kennis, inzichten en vaardigheden verwerven AD2Wiskundige kennis, inzichten en vaardigheden in verband brengen met en gebruiken in betekenisvolle situaties, ook in andere leergebieden en buiten de school AD3De nodige wiskundetaal begrijpen en gebruiken, zowel in de wiskundeactiviteiten en -lessen als daarbuiten AD4Een onderzoeksgerichte ingesteldheid ontwikkelen AD5Zoekstrategieën (heuristieken) ontwikkelen om (wiskundige) problemen op te lossen en de vaardigheid verwerven om na te denken over eigen (wiskundige) denk- en leerprocessen en om die te sturen AD6Een juiste opvatting over en waardevolle houdingen bij wiskunde verwerven

6 Activiteiten bij wiskundige benadering p.14

7 Wiskundige activiteit in het basisonderwijs Beertjes van Meichenbaum 1.Analyseren 2.Wiskundig model kiezen 3.Wiskundige technieken toepassen 4.Resultaten controleren en interpreteren 5.Leren leren

8 Leerdomeinen in leerplan Kennisbestand Getallenkennis Bewerkingen Meten en metend rekenen Meetkunde Heuristieken, metacognitie en opvattingen Domeinoverschrijdende doelstellingen

9 Beheersingsniveau Symboolactiviteit van de leerling activiteit van de leerkracht termen Kennismakingaanzetten geventijdelijk andere geschikte omschrijving of hulpterm doel beheersensystematisch aan het doel werken termen kennen en kunnen gebruiken verworvenheden verder integreren herhalingen, trainen, verdiepings- en verbredingsactiviteiten opzetten termen vlot en correct gebruiken voortdurend meenemen als aandachtspunt in onderwijsactiviteiten G42

10 Wanneer leerplan raadplegen? Op welke momenten sla je het leerplan wiskunde open?

11 Wanneer leerplan raadplegen? Verkenning van de doelstellingenlijsten per leerjaar.


Download ppt "WISKUNDE: het fijnste vak van de week Dat zou toch moeten kunnen!"

Verwante presentaties


Ads door Google