De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 MadeleineMeurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 MadeleineMeurs"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 MadeleineMeurs m.meurs@hr.nl

2

3 Programma Probleemanalyse Terug blik Observaties Aan de slag Terugkoppeling en vooruitblik

4 Feedback Verwijzing naar een boek In de literatuurlijst: Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2009). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho In de lopende tekst: (Donk & Lanen, 2009) of (Van der Donk & Van Lanen, 2009)

5 Bij meerder auteurs verwijzing in de tekst Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek (Hermanns et al., 2005) blijkt dat de opvoeding van kinderen tijdens de voorschoolse periode bijzonder van belang is. Niet alleen ontwikkelen kinderen tijdens deze periode zelfregulatieve vaardigheden, maar ook heeft allerlei probleemgedrag dat later in het leven optreedt vaak zijn oorsprong al in de vroege kindertijd (Stormshak et al., 2000). Het welzijn van ouders en hun opvoedingsgedrag tijdens deze periode zijn sterk gerelateerd aan de ontwikkeling en het functioneren van kinderen.

6 Verwijzing naar een website In de literatuurlijst: Wat moet en wat mag in de onderbouw (2006). Geraadpleegd op 20 april 2011, van Http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/Kerndoelen In de lopende tekst: (Wat moet en wat mag in de onderbouw, 2006) NB. Voor alle gevallen geldt: als er geen auteur wordt genoemd, verwijs je in de lopende tekst met de titel + jaar.

7

8 Wanneer ga je observeren? Of observatie de juiste dataverzamelingsmethode is hangt af van de ONDERZOEKSVRAAG Ga je BESCHRIJVEN, VERGELIJKEN of EVALUEREN dan kan je observeren gebruiken als een van de dataverzamelingstechnieken

9 Observatie ja of nee? Hieronder staan een aantal onderzoeksvragen. Welke van de vragen kan je beantwoorden met observeren? Is de vraag beschrijvend, vergelijkend of evaluerend? Hoe vaak en door wie wordt er gepest op onze school? Hoe komt het dat we niet voldoende cliënten bereiken? Wat is de betrokkenheid van ouders bij uit huis geplaatste kinderen? Wat zijn de effecten van de nieuwe cursus voor obesitas kinderen? Wat is het verschil tussen behandeling X en Y bij drugsverslaafden? Wat zijn de resultaten van remedial teaching bij 3 kinderen? Hoe kunnen docenten beter omgaan met problemen van leerlingen?

10 Hoe zorgt de leraar voor een veilig en ordelijk klimaat De leraar kent elke leerling bij naam. De leraar heeft oog voor de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en bespreekt dat zo nodig. De leraar heeft oog hoe het met een leerling gaat, laat dat blijken en brengt dat zo nodig ter sprake. De omgangsregels zijn duidelijk en worden met de leerlingen besproken als dat nodig is. De leraar begint pas met de les als het rustig is en richt de aandacht. De leraar heeft overzicht en grijpt in als regels overschreden worden. De leraar heeft hoge prestatieverwachtingen. De leraar stimuleert en motiveert de leerlingen om goede prestaties te leveren. De leraar legt goed uit (zorgt voor een goede oriëntatiebasis) en voorziet de presentaties van de leerlingen van commentaar (feedback). De leraar maakt duidelijk welk huiswerk gemaakt moet worden en hoe. De leraar sluit de les ordelijk af.  Welke op- en aanmerking heb jij?

11 Jullie observatieopdracht Voer een observatie uit naar: DE KWALITEIT VAN DE INTERACTIE TUSSEN KIND EN OPVOEDER Observatiedoel? Wat? Wie? Hoe?

12 Voorbeeld: Observeren kind(eren) bij activiteit x Doel van het instrument voor dataverzameling ThemaSubthemaAspecten -Aandachts-/kijkpunten -Observatiepunten -Vragen / stellingen Doel Bepalen welke activiteiten kinderen interessant vinden InteresseAandacht hebben voor Kind(eren) doet/doen mee aan de activiteit Kind(eren) luistert/luisteren Positieve waardering van Maak het doel steeds concreter in thema’s, subthema’s en aspecten waar je op gaat letten, naar gaat kijken of naar gaat vragen

13 Operationaliseren Begrip Wat is de definitie vanuit de literatuur (rekening houdend met setting /doelgroep/leeftijd)? Welke concrete gedragingen horen hierbij? Vormgeving observatielijst

14 Aan de slag met opdracht Onderwerp observatie Observatiedoel OPERATIONALISEREN

15 Vooruitblik Je voert de observatie uit en maakt het verslag van de observatie en/of het ingevulde observatieformulier. Je mailt dit verslag naar m.meurs@hr.nl Lees hst. 7 Van der Donk en Van Lanen.


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 MadeleineMeurs"

Verwante presentaties


Ads door Google