De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 6 Pascal van Schajik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 6 Pascal van Schajik."— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 6
Pascal van Schajik

2 NCKO- Kwaliteitsmonitor scoreformulieren 2011
Programma Voorbereiding: NCKO- Kwaliteitsmonitor scoreformulieren 2011 Observeren binnen de VVE Voortgang opdrachten + voorbereiding presentaties Observeren van pedagogische kwaliteit NCKO monitor Afsluiting

3 Observeren binnen de VVE
Eerst weer even ons geheugen opfrissen……. In week 4 hebben we met elkaar kritisch gekeken naar een aantal bestaande observatielijsten. Deze observatielijsten hebben we beoordeeld op validiteit en betrouwbaarheid. Wat wordt er ook al weer onder validiteit en betrouwbaarheid verstaan? En wat voor manieren hadden jullie met elkaar bedacht om een bestaande observatielijst meer betrouwbaar + valide te maken?

4 Nog een voorbeeld van observeren binnen de VVE: ‘werken aan welbevinden’
Wat vinden jullie van deze manier van observeren??

5 Binnen opdracht 3 gaan jullie ook aan de slag met een bestaande observatielijst. Laat bij de uitwerking van de opdracht goed zien dat je kritisch naar deze observatielijst hebt gekeken en toon aan welke keuzes jij hebt gemaakt om te zorgen voor een objectieve, betrouwbare en valide observatie!

6

7

8

9 Voortgang opdrachten Bespreken in groepjes met als doel elkaar te ondersteunen en te inspireren: Hoe zijn jullie tot nu toe aan de slag gegaan met de opdrachten? Zijn er vragen en/of onduidelijkheden? Bespreek deze met elkaar want wellicht weet een ander wel het antwoord op jouw vraag! Ik loop ook langs om eventuele vragen te beantwoorden

10 Zijn alle vragen nu beantwoordt?

11 Voorbereiding op presentaties (week 7 + 8)
Voorlopige planning: Week 7 Week 8

12 Voorwaarden presentatie
Logische opbouw Creatief, origineel en inspirerend Interactief Verstaanbaar Ondersteunend (beeld) materiaal Adequaat omgaan met vragen Alle studenten leveren een bijdrage

13 Observeren van pedagogische kwaliteit binnen de VVE

14 Binnen de VVE word niet alleen de ontwikkeling van de kinderen geobserveerd. Er dient ook kritisch gekeken te worden naar de pedagogische kwaliteit!! Voordat je deze goed kunt observeren is het natuurlijk belangrijk om eerst goed te weten wat het te observeren begrip inhoudt Dus…. Wat ìs Pedagogische kwaliteit?

15 Pedagogische kwaliteit is een heel breed begrip, gericht op allerlei opvoedkundige aspecten binnen de kinderopvang

16 Begeleiding interacties tussen kinderen Betrokkenheid
Bevorderen zelfstandigheid Individuele verzorging Positieve interacties tussen kinderen Praten en uitleggen Respect voor autonomie Sensitieve responsiviteit Stimulering creativiteit Stimulering motorische ontwikkeling Stimulering spel Stimulering taalontwikkeling Structureren en grenzen stellen Welbevinden Stimulering voorschoolse vaardigheden

17 NCKO Kwaliteitsmonitor
Een voorbeeld van observeren van de pedagogische kwaliteit NCKO Kwaliteitsmonitor Scoreformulier interactievaardigheden (ook te downloaden via de website: Hoe zijn jullie hier al mee bezig geweest bij praktijkproject ‘Oriëntatie op het Beroep’? Wat weten jullie van de NCKO Kwaliteitsmonitor??

18 Interactievaardigheden
Door samen te spelen ( met jou of andere kinderen), vergroot het kind zijn ontwikkelingskansen. Interactie draagt bij tot de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling en de denkontwikkeling

19 Belangrijke interactievaardigheden (vanuit NCKO):
Sensitieve responsiviteit Respect voor autonomie Structureren en grenzen stellen Praten en uitleggen Ontwikkelingsstimulering Begeleiden van interacties

20 Observatieoefening pedagogische kwaliteit Scoreformulier NCKO: Taal

21 DVD: Lees het scoreformulier ‘Taal’ goed door Bekijk het filmfragment zonder het scoreformulier in te vullen; maak wel eventueel aantekeningen) Lees het scoreformulier ‘Taal’ nogmaals Bekijk het filmfragment nogmaals en vul het scoreformulier in

22 Plenair bespreken van observatieoefening

23 TIP: Ga zelfstandig aan de slag met de NCKO monitor op je praktijkplek. Vraag hiervoor natuurlijk wel toestemming aan je praktijkbegeleider! Doel: inzicht krijgen in de pedagogische kwaliteit van je praktijkplek en ontdekken van de sterke kanten + verbeterpunten. Goed te gebruiken voor je (show)portfolio!!

24 Afsluiting: Volgende week (week 7): 1e presentatieronde
Ik ben erg benieuwd naar jullie verhalen en meegenomen materialen!!


Download ppt "Module ‘Kijken naar Kinderen’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 6 Pascal van Schajik."

Verwante presentaties


Ads door Google