De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Week 7 Jacqueline Koopmans Docentenkamer PH 01.12

Verwante presentaties


Presentatie over: "Week 7 Jacqueline Koopmans Docentenkamer PH 01.12"— Transcript van de presentatie:

1 Week 7 Jacqueline Koopmans (j.koopmans@hr.nl) Docentenkamer PH 01.12
Ouderbetrokkenheid Week 7 Jacqueline Koopmans Docentenkamer PH 01.12

2 Vorige bijeenkomst Opvoeden in diversiteit
Bespreken opdracht ‘interview ouders’ Aanpassen van klimaat aan cultuur, achtergronden, tradities en gewoonten van gezin/ ouders Thema’s cultuurverschillen in opvoeding Tips voor leidsters

3 Agenda Bespreken opdracht ‘interview ouders’
Beleid richten op betere communicatie en interactie tussen instelling en gezin Plan van aanpak m.b.t. ouderbetrokkenheid Communicatie en ouderbetrokkenheid Basishouding leidsters Afsluiten

4 Opdracht interview ouder(s)
Opdracht: Om de context van de ouders waarmee je werkt en om de leefwereld van het kind beter te leren kennen, kun je de ouders interviewen. Bekijk wat uit het interview komt en waar jullie nog geen rekening mee houden op de praktijkplek. En? Wat is er uit het interview naar voren gekomen en wat hebben je geleerd van deze opdracht?

5 Opdracht (zie weekplanning SHL)
Bekijk het beleid van je praktijkplek: wat zie je terug over het onderwerp ‘houding/ interactie/ communicatie en ouderbetrokkenheid’. Noteer kort en krachtig wat je in het beleid ziet staan m.b.t. dit onderwerp. Vergelijk of dit ook zo wordt uitgevoerd in de praktijk En zijn er verbeterpunten?? (praktijkonderzoek/ plan van aanpak)

6 Effectieve communicatie (basishouding)
Respect voor elkaar Samen opvoeden (bestrijden van) Vooroordelen Communicatie Compromissen Vertrouwen

7 Effectieve communicatie
Maak gebruik van het rijtje van vijf in je oudercontacten Initiatieven volgen Ontvangstbevestiging geven Instemmend benoemen Beurt verdelen Prettig leidinggeven

8 Een goed oudergesprek 1. Voorbereiding Welke punten wil je bespreken?
Welke vragen wil je stellen? 2. Contact maken Stel ouders op hun gemak met een informele vraag 3. Introductie Geef kort de structuur van het gesprek aan 4. Kern Bespreek de punten die je hebt voorbereid 5. Afsluiting Maak eventueel en vervolg afspraak Rond het gesprek af

9 Nog een aantal tips... Zorg ervoor dat ouders en kinderen zich welkom voelen. Praat nooit over de hoofden van mensen heen en let op je toon en gezichtsuitdrukking. Benader ouders niet te directief. Veel Nederlanders zijn gewend om direct te zijn. In sommige culturen komt dit gauw bemoeizuchtig over. Het is belangrijk om niet alleen op je eigen (voor) oordeel af te gaan. Controleer altijd of jouw waarneming klopt, door vragen te stellen. Zo voorkom je een beschuldigende sfeer in een gesprek Leg duidelijk uit wat de regels van het kinderdagverblijf zijn en de achtergronden ervan. Zo kun je vaak bezorgdheid van ouders wegnemen. Zij merken dat er goed voor hun kind wordt gezorgd. Verschillen of moeilijke situaties kun je met ouders bespreken door: - naar hun mening te vragen - te vertellen wat je als leidster ziet van hun kind - te vragen hoe het thuis gaat

10 Maar nu zelf aan de slag! Bedenk in tweetallen een casus van een gesprek tussen de PEM’er en een ouder. Ga na of er op dit moment een ouder op je praktijkplek zit waar je graag eens een gesprek mee zou willen hebben. Het kan gaan over zorgen die je hebt over een kind waar je graag over met de ouder wil praten maar ook bijvoorbeeld omdat een ouders vaak te laat haar kind komt ophalen. Schrijf de casus eerst kort op papier en zorg voor een goede voorbereiding (welke punten wil je bespreken? welke vragen wil je stellen?) Ga vervolgens met z’n tweeën het gesprek uitspelen.....rollenspel

11 Volgende bijeenkomst:
Zie voorbereiding in planning SHL. Heb je nog niet alle literatuur tot nu toe gelezen en/of nog niet alle opdrachten gemaakt? Dan weet je wat je te doen staat!!


Download ppt "Week 7 Jacqueline Koopmans Docentenkamer PH 01.12"

Verwante presentaties


Ads door Google