De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOE WORD JE EEN WINNING TEAM?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOE WORD JE EEN WINNING TEAM?"— Transcript van de presentatie:

1 HOE WORD JE EEN WINNING TEAM?
Bij elkaar komen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Met elkaar samenwerken is succes Moravian Teachers Days 2015

2

3 ANIMATIE

4 SAMEN WERKEN

5 Presentatie Welkom/ kennismaking Illustratie/ animatie
Interactieve inleiding Opdracht Afsluiting

6 Omschrijving van het begrip Samenwerken
In een groep of team een persoonlijke bijdrage leveren aan gemeenschappelijke resultaten, gericht zijn op positieve relaties en communicatie, anderen van de groep of het team ondersteunen.

7 Wanneer spreken we van een groep/ team?
Als 2 of meer mensen directe relaties met elkaar hebben over zaken die voor hen van belang zijn. Met wie werkt u samen binnen het onderwijs?

8 Welke voordelen heeft samenwerken?
Je bent samen sterker Je bent samen sneller Je hebt samen meer kennis Er is hulp dichtbij Het is gezelliger en daardoor zal de motivatie toenemen Je kunt elkaar aanvullen (ieder heeft weer andere kwaliteiten). Je leert elkaar beter kennen. ……………………………. Onduidelijkheid over studiedrempels, belangrijke richtlijnen (bijv. over stage), rechten en plichten Te laat of niet geinformeerd worden over zaken als het niet doorgaan van lessen, data tentamens e.d.; geen reacties krijgen op sms-jes of mailtjes.

9 Zijn er ook nadelen??

10 Nadelen Je moet delen. Je moet tot overeenstemming komen wat soms lang kan duren. Er kan irritatie of zelfs ruzie ontstaan bijv. wanneer teamleden zich niet aan de afspraken houden. Je moet je aanpassen aan het team wat niet altijd gemakkelijk is. Concentratieverlies doordat het zo gezellig is of door irritatie omdat sommige teamleden veel aandacht opeisen. ……………………………………………… Het signaleren en adviseren van de IOL directie t.a.v. het studentenbeleid. Samenwerken met bureau Kwaliteitszorg t.a.v. het studentenbeleid waar nodig. Terugkoppeling en advies naar de directie in het geval van kwesties tussen studenten en OC’s of docenten. Op verzoek van OC’s en docenten advies uitbrengen inzake studentenkwesties

11 Opdracht Wat zijn uw ervaringen met SAMENWERKE N? Geef enkele concrete voorbeelden. Netwerk: (decanen overige HBO+ instituten, NOB)

12 Vragen die je jezelf kunt stellen
S Situatie  Beschrijf een situatie waarin u hebt samengewerkt met anderen.  T Taken Wat was uw taak of rol in dit voorbeeld? Wat werd er van u verwacht? A Activiteiten Hoe hebt u dat aangepakt? Hoe hebt u dat opgelost? Wat waren de opmerkingen? Hoe bent u daarmee omgegaan? Hoe hebt u het voor elkaar gekregen?

13 R Resultaat Wat was het resultaat? Waar heeft dit toe geleid?
Hoe voelde u zich erbij? R Reflectie Hoe kijkt u terug op uw bijdrage? Wat heeft u ervan geleerd? Welke feedback heeft u gehad? Wat zou u voortaan anders doen?

14 Gedrag dat hoort bij een goede samenwerking
Ik overleg in het team over de taken. Ik kom gemaakte afspraken na. Ik geef informatie die gebruikt kan worden aan het team. Ik stel gerichte vragen aan de teamleden om de nodige informatie te verkrijgen. Ik houd rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken en communiceren en respecteer deze verschillen. Ik houd de teamleden op de hoogte van de stand van zaken van mijn deeltaak. Ik houd de teamleden op de hoogte van mijn manier van werken. Ik luister naar de mening van mijn teamleden.     

15 Ik vraag naar feedback over mijn handelen/performance.
Ik stimuleer en help de andere teamleden als de situatie daarom vraagt en het werk het toelaat. Ik geef aan wanneer en waarom ik niet meer optimaal kan functioneren en ik draag zorg voor anderen als zij niet optimaal kunnen functioneren. Ik reageer flexibel door mijn werkwijze te wijzigen indien nodig. Ik stem mijn werkzaamheden af op die van de andere teamleden. Ik neem als teamlid mijn verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Ik neem verantwoordelijkheid voor de hulp die ik bied.  Ik stel het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal. Ik draag bij aan een positieve werk- en studiesfeer.

16 Vragen / opmerkingen

17 The winning team!

18


Download ppt "HOE WORD JE EEN WINNING TEAM?"

Verwante presentaties


Ads door Google