De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curieuze Kinderen Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curieuze Kinderen Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe."— Transcript van de presentatie:

1

2 Curieuze Kinderen

3 Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe komen we daar?

4 Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe komen we daar?

5 Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe komen we daar?

6 Profetie : Spreekt “Wat Ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig Ik aan; nog vóór ze aanbreken, laat Ik ze u weten.” Jesaja 42:9 GNB96

7 Profetie : Spreekt “Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.” Amos 3:7

8 Profetie : Spreekt “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.” Jesaja 46:9-10

9 Bewijs van Profetie 1.Bewijs: Bestaan van God

10 Profetie : Spreekt “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” Matteus 24:15

11 Profetie : Spreekt “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.” Matteus 24:15

12 Profetie : Spreekt “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” Matteus 24:30

13

14 Bijbel Geschreven over 1500 jaar 66 verschillende boeken 35 verschillende personen 3 continenten Toch: concluderende samenhang

15 Profetie : Spreekt “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” II Petrus 1:21

16 Profetie : Spreekt “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” II Petrus 1:21

17 Profetie : Spreekt “Wat Ik vroeger voorzegd heb is uitgekomen.” Jesaja 42:9

18 Profetie : Spreekt “Wat Ik vroeger voorzegd heb is uitgekomen.” Jesaja 42:9

19 Bewijs van Profetie 1.Bewijs: Bestaan van God 2.Bewijs: Bijbel betrouwbaar, betekenisvolle Woord van God

20 Profetie : Spreekt “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.” Jesaja 46:9-10

21 Profetie : Spreekt “Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.” Jesaja 46:9-10

22 Bewijs van Profetie 1.Bewijs: Bestaan van God 2.Bewijs: Bijbel betrouwbaar, betekenisvolle Woord van God 3.Bewijs: Behaalde resultaten WEL garantie voor toekomst

23 Profetie : Spreekt “Wat Ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig Ik aan; nog vóór ze aanbreken, laat Ik ze u weten.” Jesaja 42:9 GNB96

24 Profetie : Spreekt “Wat Ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen. En nieuwe gebeurtenissen kondig Ik aan; nog vóór ze aanbreken, laat Ik ze u weten.” Jesaja 42:9 GNB96

25 Bewijs van Profetie 1.Bewijs: Bestaan van God 2.Bewijs: Bijbel betrouwbaar, betekenisvolle Woord van God 3.Bewijs: Behaalde resultaten WEL garantie voor toekomst 4.Bewijs: Bewust leven is belangrijk

26 Profetie : Spreekt “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden...

27 Profetie : Spreekt... Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” Matteus 24:23-26

28 Profetie : Spreekt... Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” Matteus 24:23-26

29 AB

30 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Heeft leven betekenis? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe komen we daar? 1.Bijbel: Bestaan van God 2.Bijbel: Betekenisvol 3.Bijbel: Hoopvolle toekomst 4.Bijbel: Bewust leven Vraag Antwoord

31 B-keus? Profetie : Spreekt Bijbel = Bewust Beste keus!

32 Profetie : Spreekt Bijbel = Bewust Beste keus!

33 Profetie : Spreekt “Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.” Marcus 12:10-11

34 Profetie : Spreekt “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

35 Profetie : Spreekt “Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.’” Romeinen 9:32b-33

36 Profetie : Spreekt “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Johannes 14:6

37

38 Wat komen gaat...

39

40

41

42

43

44

45 Profetisch Panorama


Download ppt "Curieuze Kinderen Basis Levens Vragen 1.Begin: Wat is onze oorsprong? 2.Betekenis: Waarom leef ik? 3.Bestemming: Waar gaan we heen? 4.Bewustheid: Hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google