De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen."— Transcript van de presentatie:

1 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

2 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Dan.12; 11, 12 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Matth.24: 15, 16

3 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12:6 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Matth.24: 15, 16

4 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12:6 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, Zach.14:4, 5 ….laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Matth.24: 15, 16

5

6 En de berg zal splijten, de ene helft westwaarts
oostwaarts

7 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12:6 Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind Zach.12:9, 10

8 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. Openbaring 12:6 In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God Zach.13: 8, 9


Download ppt "Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen."

Verwante presentaties


Ads door Google