De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heer zegt: de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken door Daniël, de profeet: Mattheüs 24:15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heer zegt: de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken door Daniël, de profeet: Mattheüs 24:15."— Transcript van de presentatie:

1 De Heer zegt: de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken door Daniël, de profeet: Mattheüs 24:15

2 de 70 zevens over jouw volk en over jouw heilige stad

3 hij zal meester zijn van een verbond met velen: één zeven (7 jaar) Daniël 9:27

4 Laatste, 70e zeven van Daniël:
Laatste, 70e zeven van Daniël: * 3,5 jaar ‘vrede, veiligheid’ voor Israël KEERPUNT * 3,5 jaar grote verdrukking over Israël

5 De 70e week van Daniël 9:24-27 3,5 jaar: Vrede, Oorlog, Elkaar doden Prijsstijging voedsel  Honger Dood komt door de pest, honger, zwaard, wilde dieren 3,5 jaar: De Joden worden gedood, grote verdrukking over Israël door de volkeren, die zo Gods toorn over Israël brengen

6 …de gruwel van de verwoesting
…de gruwel van de verwoesting.. gruwel (HB:shqts)  afgod afgoderij is een gruwel voor God

7 ‘..de hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg van het verderf, welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de gruwel der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning..’ 2 Koningen 23:13

8 hij heeft twee gezichten

9 Wie is hij? de koning van Babel (Jesaja 14) de kleine hoorn (Daniël 7:7,8; 23-25) de kleine hoorn (Daniël 8:9-12) de koning met sterk aangezicht (Daniël 8:23) een vorst, die komt (Daniël 9:26) een verachte (Daniël 11: 21) de koning van het noorden (Daniël 11:36,40) de mens van de wetteloosheid (2 Tes.2:3) de zoon van het verderf (2 Tes.2:3) de wetteloze (2 Tes.2:8) de mond van het 1e beest (Openb.13:5-7) een hoorn van het 2e beest (Openb.13:11)

10 …ja, tegen de Vorst van het heer verhief hij zich, en door hem werd het voortdurende ritueel opgeheven…… Daniël 8:11

11 ‘…en hem werd een leger gegeven om te overtreden tegen het voortdurende ritueel, zo wierp hij de waar-heid op aarde, en hij doet dit en het lukt’ Daniël 8:12

12 ‘..en op de helft van de zeven zal hij slachtoffer en naderingsoffer doen ophouden, en op een vleugel van het heiligdom zullen verwoestende gruwelen zijn…’ Daniël 9:27

13 …dan zullen er strijdkrachten van hem staan en het heiligdom, de vesting, geweld aandoen, het voortdurende ritueel wegnemen en aan de gruwel van de verwoester overgeven.. Daniël 11:31

14 ..laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…: Sela, Petra, Edom, Seïr..

15

16 ‘wanneer zij zeggen: ‘vrede en veiligheid’, dan staat een totale ineenstorting bij hen onvermoed -net als de wee bij de zwangere- en zij zouden geenszins ontvluchten’ 1 Thessalonicenzen 5:3

17  ’laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet’ 2 Thessalonicenzen 2:3

18 ‘hij zal zich zetten in de tempel van God’

19 want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal… Mattheüs 24:21 en er zal een era van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe… Daniël 12:1

20 ‘maar in die era zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden…’ Daniël 12:1

21 verwoesting: Jeruzalem wordt verwoest om de afgoderij, het ongeloof van het volk

22 ….terstond na de verdrukking van die dagen….

23 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst (lett: aanwezigheid) van de Zoon des mensen zijn! Mattheüs 24:27

24 Waar het aas (dood lichaam) is, daar zullen de arenden zich verzamelen Mattheüs 24:28, Ezechiël 37:7,8

25 En Hij zal zijn boodschappers uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere.

26 Daniël 9:24: ‘Zeventig zevens zijn afgezonderd voor uw volk en voor uw heilige stad: om de overtreding vast te houden, en te voleindigen de zonde, en te maken een bescherming voor de verdorvenheid; en te brengen de gerechtigheid van de eonen, en te verzegelen visioen en profeet, en te zalven het heilige van de heiligen


Download ppt "De Heer zegt: de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken door Daniël, de profeet: Mattheüs 24:15."

Verwante presentaties


Ads door Google