De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen van deze avond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen van deze avond"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerpen van deze avond
Voorstellen ! Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?

2 Wie zijn wij? Dinsdag t/m vrijdag: meester Jos Mulleman. Maandag: juf Anita. Vrijdagmiddag is juf Maaike in de groep. adres:

3 maandag en donderdag gym – fietsrooster - 8.15 uur
Praktische zaken maandag en donderdag gym – fietsrooster uur Geen ouderhulp dan geen gym Rooster kennismakingsgesprekken + -adressen Website Mariaschool – informatiepagina groep 6B Inloop: maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag Woensdag geen inloop. De kinderen kunnen dan ook de weektaak maken.

4 Werken in de klas Werken in tafelgroepen of in 2-tallen.
Regelmatig wisselen - 6 groepen. Regels voor zelfstandig werken en voor samenwerken Schoolspullen van school, liever niet van thuis Geen vulpennen meer! Werk niet af – na school afmaken evt. naar huis bellen. Veel kinderen gaan naar het toilet !!!!!

5 Kennismakingsgesprekken en spreekuur
Rooster kennismakingsgesprekken. 15minuten. Alle gesprekken voor herftsvakantie. Elke 2 maanden dinsdag van de maand: spreekuur. Zo nodig: gesprek op afspraak!!!!

6 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas. Voor de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining. Contact met ouders bij uitval. Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag.

7 Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking.
Coöperatief leren Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking. Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer. Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje. Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ “zoek iemand die”.

8 Doel: een goede sfeer in de groep.
kanjertraining Doel: een goede sfeer in de groep. Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht. 2x per week kanjerkring. Vertrouwensoefeningen en rollenspelen (plankvallen) Witte-rode-zwarte-gele pet. Team Mariaschool is gecertificeerd. Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels.

9 Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk.
LVS en toetsen Januari en juni: LVS-toetsen Methode onafhankelijk. Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Werken met groepsplannen.

10 Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen?
groepsplan Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen? Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie? Meer uitdaging? Wanneer en wat is er voor nodig? Individueel handelingsplan ouders, leerkracht en leerling

11 Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
Rekenen: nieuwe methode! Wereld in getallen Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel 3 niveaus: *-**-*** Bijwerkboek + pluswerkboek Bijhouden van rekenvaardigheden: tafels In groep 6: cijferen, breuken, kommagetallen

12 lezen Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek
Technisch lezen: Klasselezen: Voorlezen door de juf Oefenen op tempo door de hele klas Stillezen – duolezen – oefenen met de juf Afsluiting door leerling: iets vertellen over boek of voorlezen Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek

13 Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Teksten over actuele onderwerpen A-B-teksten 3 niveaus Zelfstandig werken Begeleid inoefenen instructiegroep

14 En wat gaat er nog meer gebeuren?
Dagelijks jeugdjournaal kijken Cultuur: zingen / muziek Kinderboekenweek Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school

15 Wat krijgen ze nog meer? Taal - rekenen - weektaak - spelling
Biologie geschiedenis - aardrijkskunde Nieuwsbegrip lezen handvaardigheid Techniek gym werkstuk blits Schrijven tekenen verkeer - zingen Engels??????


Download ppt "Onderwerpen van deze avond"

Verwante presentaties


Ads door Google